Get Adobe Flash player

HSK / PAT/ YCT

拔 กับ 抽 (ถอน ดึง สูบ ชัก) สองคำนี้ใช้ต่างกันอย่างไร ?

Hits: 5833

คำถามพบบ่อย การเลือกใช้คำ คำสับสน ภาษาจีน HSK4 

拔 กับ 抽 (ถอน ดึง สูบ ชัก) สองคำนี้ใช้ต่างกันอย่างไร ?

(คำกริยา) แปลได้ทั้ง ถอน ดึง ชัก สูบ ถอดออก แต่จะใช้ต่างกันดังตัวอย่างคำในภาพ

 

拔 แปลว่า ถอน ดึงขึ้น ถอด(ปลั๊ก)ออก

ตัวอย่างคำ 例:

拔草   ถอนหญ้า

拔苗   ถอนต้นกล้า (ดึงขึ้น)

拔毛   ถอนขนสัตว์

 

抽 แปลว่า สูบ ดึงออก ชักออก เจียด(เวลา)  

ตัวอย่างคำ 例:

抽烟        สูบบุหรี่

抽水机    เครื่องสูบน้ำ

抽屉        ลิ้นชัก

抽出来    ดึงออกมา ชักออกมา

抽时间    เจียดเวลา

สุวรรณา สนเที่ยง

拔 กับ 抽 (1)

 

拔 กับ 抽 (2)

 

拔 กับ 抽 (3)

ตัวอย่างเพิ่มเติม

คำศัพท์ใช้บ่อยที่ใช้  

抽签 chōu qiān   

     มีสองความหมาย

 (1) ขอเซียมซี  (2) จับฉลาก   

抽筋 chōujīn     เป็นตะคริว

抽样 chōu yàng  สุ่มตัวอย่าง

คำกลุ่มนี้สูงกว่า HSK4

拔 抽 เพิ่มเติม (4)

 

《抽刀断水》เป็นสำนวนจีน(成语)ที่อยู่ในระดับ HSK6 ขึ้นไป 

   ชักดาบตัดน้ำ  อุปมา - “เป็นวิธีที่แก้ปัญหาไม่ได้”    

   ตัวอย่าง

   抽刀断水水更流,借酒消愁愁更愁。 

   ชักดาบตัดน้ำน้ำยิ่งไหล   ใช้สุราแก้กลุ้มยิ่งกลุ้มหนัก

   (จากเพลง 《新鸳鸯蝴蝶梦》เพลงจบเรื่อง “เปาบุ้นจิ้น”)

拔 抽 เพิ่มเติม (5) สำนวนจีน

 

拔 抽 เพิ่มเติม (6) สำนวนจีน 抽刀断水

…..
Flag Counter


Share Button

ไวยากรณ์จีน – ชนิดของคำ 汉语语法 – 词类

Hits: 14678

บทความนี้เน้นอธิบายการแบ่งชนิดของคำในไวยากรณ์จีน

ส่วนรายละเอียดด้านคำแปล ความหมาย หน้าที่ของคำ โครงสร้างประโยค ฯลฯ เคยเขียนอธิบายไว้บ้างแล้วในบทความอื่น ๆ และจะทยอยเขียนเพิ่มเติมเรื่อย ๆ 

สุวรรณา สนเที่ยง 张碧云

 

 汉语知识:词类

ชนิดของคำ
ภาษาจีนขั้นต้น

การรู้จักจำแนกชนิดของคำ คือ พืื้นฐานของการเรียงประโยคได้ถูกต้อง

ชนิดคำ 1

名词 คำนาม เช่น

木、林、女、火、

马、口、人、玉、

贝、日、月、天、

丁、力、国、家

爸爸、妈妈、老师 …

ชนิดคำ P2 คำนาม

 

代词 คำสรรพนาม เช่น

我、你、他、她大家、自己 ..

ชนิดคำ P3 คำสรรพนาม

 

动词 คำกริยา เช่น

吃、喝、玩、学、来、去、说、叫、唱、跳、听、问、回答、喜欢

ชนิดคำ P4 คำกริยา

 

副词 คำกริยาวิเศษณ์ เช่น

也、很、只、都、不、就、别、全、一共、一起  …..

ชนิดคำ P5 คำกริยาวิเศษณ์

 

形容词 คำคุณศัพท์ เช่น

大、小、长、短、快、慢、黑、白红、黄、绿、青、快乐..

ชนิดคำ P6 คำคุณศัพท์

 

คำช่วยน้ำเสียง 语气助词 เช่น

吗、呢、了、吧 ..

ชนิดคำ P7 คำช่วยน้ำเสียง

 

结构助词 คำช่วยโครงสร้าง 

的  得  地

ชนิดคำ P8 คำช่วยโครงสร้าง

 

介词 คำบุพบท เช่น

在、给、跟、比把、从、让、被往、向、自、由为了、对于 . . . .

ชนิดคำ P9 คำบุพบท

 

连词 คำสันธาน  คำเชื่อม 

虽然 . . ,但是. . . 不但 . . ,而且 . .

既然 . . ,就 . . . .

即使 . . ,也 . . . .

ชนิดคำ P10 คำสันธาน

 

叹词  คำอุทาน interjection

哈哈、啊、咦、哎、唉、哦、喂、哼、呸、哟、咳、嗯 ……

ชนิดคำ P11 คำอุทาน

 

象声词(拟声词) คำเลียนเสียง

咪咪、汪汪、嘻嘻、呱呱、叮当、叮叮当、嗡嗡、隆隆、萧萧、滴滴、答答、滴滴

ชนิดคำ P12 คำเลียนเสียง

 

量词  คำลักษณนาม  (เป็นคำนามชนิดหนึ่ง)

个、只、件、张、辆、匹、头、块、把、条、斤、公斤、里、公里、

寸、尺、口、本、篇、

ชนิดคำ P13 ลัษณนาม

 

疑问代词 คำปฤจฉาสรรพนาม (เป็นคำนามชนิดหนึ่ง)

什么、怎么、怎么样、 谁、哪、哪儿、哪里、 为什么、几、多少、 何、如何、 为何、

ชนิดคำ P14 คำสรรพนาม

 

词缀 คำเติม affix 

เป็นหน่วยคำที่ใช้เติมหน้า หลัง หรือตรงกลางของรากคำ

เมื่อเติมแล้ว ชนิดของคำและหน้าที่ทางไวยากรณ์ของคำจะเปลี่ยนไป เช่น

เปลี่ยนคำกริยาเป็นคำนาม เปลี่ยนคำคุณศัพท์เป็นคำนาม

ชนิดคำ P15 คำเติม

 

词缀分类

ชนิดของคำเติม affix

มี 3 ชนิด   

1 前缀 คำอุปสรรค Prefix    คำเติมหน้า

2 后缀  คำปัจจัย   Suffix       คำเติมท้าย  

3 中缀  คำอาคม     Infix       คำแทรกกลาง

ชนิดคำ P16 ชนิดของคำเติม

 

前缀 คำอุปสรรค Prefix  (คำเติมหน้า)

เป็นคำที่ใช้เติมข้างหน้ารากคำทำให้ความหมายคำเปลี่ยนจากเดิม

เป็นคำใช้บ่อย ได้แก่  老、小、阿、第。

ชนิดคำ P17 คำเติมหน้า

 

后缀  คำปัจจัย Suffix   คำเติมท้าย (คำเติมหลัง)

เป็นคำที่ใช้เติมหลังรากค ทำให้ความหมายคำเปลี่ยนจากเดิม

เป็นคำใช้บ่อย ได้แก่  子、生、者、家、师、化、性、头

ชนิดคำ P18 คำเติมหลัง

 

中缀  คำอาคม  Infix  คำแทรกกลาง

เป็นคำที่ใช้เติมตรงกลางของรากคำ ไม่สามารถแปลความหมายคำอย่างตายตัว

มักอยู่ในสำนวน ภาษาพูด เช่น

乱七八糟、十全十美、土里土气、傻里傻气、糊里糊涂、稀里哗啦、

ชนิดคำ P19 คำแทรกกลาง

..

ตัวอย่าง การสร้างคำศัพท์ภาษาจีนที่เติมหน้าคำ

老师、老虎、老板、老外、老公、老百姓、小姐、小丑、小菜、

阿公、阿弟、阿姨、第一、第十、第四十。

ชนิดคำ P18 คำเติมหน้า (sample)

..

ตัวอย่าง คำที่เติมหน้าด้วย 老

老师、老虎、老板、老外、老公、老百姓、

ชนิดคำ P21 คำเติมหน้า (sample) 1 老

ตัวอย่าง คำที่เติมหน้าด้วย 小 阿 第 

小姐、小丑、小菜、

阿公、阿弟、阿姨、

第一、第八、第十。

ชนิดคำ P22 คำเติมหน้า (sample) 2 小 阿 第

..

ภาพรวมของคำศัพท์ภาษาจีนที่สร้างขึ้นจากการเติมท้ายคำ ตัวอย่าง 

包子、桌子、椅子、房子、狮子、兔子、疯子、骗子、

学生、先生、记者、作者、

画家、专家、科学家、艺术家

设计师、建筑师、工程师、

美化、黑化、中国化、绿化、可能性、重要性、

馒头、木头。

ชนิดคำ P23 คำเติมหลัง (Sample) 1

..

ตัวอย่าง คำที่เติมท้ายด้วย 子

包子、桌子、椅子、房子、狮子、兔子、疯子、骗子、

ดูเพิ่มเติม ที่บทความนี้ 

ทำไมต้องมีคำว่า 子 พ่วงท้ายคำจีนบางคำ ? เช่น 骗子、疯子 (คลิกที่นี่)

ชนิดคำ P24 คำเติมหลัง (Sample) 2 子

…..

ตัวอย่าง คำที่เติมท้ายด้วย 生  者

学生、先生、医生、记者、作者、前者、后者、学者、

ชนิดคำ P25 คำเติมหลัง (Sample) 3 生 者

..

ตัวอย่าง คำที่เติมท้ายด้วย  家  师

画家、专家、科学家、艺术家

设计师、建筑师、工程师、摄影师。

ชนิดคำ P27 คำเติมหลัง (Sample) 5 师 家

..

ตัวอย่าง คำที่เติมท้ายด้วย 化 性 头

美化、黑化、中国化、绿化、现代化、

可能性、重要性、

馒头、木头。

ชนิดคำ P26 คำเติมหลัง (Sample) 4 化 性 头

เรียบเรียงโดย

อาจารย์สุวรรณา สนเที่ยง

张碧云老师

LINE: 6635ab

..
Flag Counter


Share Button

รวมคำจีนสับสน คำตรงข้าม ใช้บ่อย ระดับ HSK4 และตัวอย่างการใช้

Hits: 7478
ในคำศัพท์ภาษาจีน 1,200 คำ ระดับ HSK4 นั้น
มีกลุ่มคำศัพท์จำนวนหนึ่งที่มักสร้างความสับสนให้กับนักเรียนไทย 
เพราะบางคำมีความหมายใกล้เคียงกัน 
บางคำมีคำร่วมคำเดียวกัน แต่ใช้ต่างกัน เช่น  
可怜 — 同情 //  严重 — 严格 // 马虎 — 马马虎虎 
บางคำเมื่อแปลเป็นไทยแล้ว ก็สร้างความสับสนยิ่งขึ้น  
ผู้เขียน (เหล่าซือสุวรรณา) จึงได้รวบรวมคำประเภทนี้ไว้ 40 คำในบทความนี้ ซึ่งเป็นคำในระดับ HSK4 
 
แนะนำเทคนิคการสอน 
1. นำคำสับสนมาอธิบายไปพร้อมกัน (เมื่อเรียนครบทั้งสองคำแล้ว) 
2. ยกตัวอย่างการใช้ โยงให้เห็นความเหมือนและความต่าง 
3. นำคำตรงข้ามมาสอนประกอบให้เห็นชัด   
 
可怜 跟 同情
..
失败 跟 成功
..
优点  跟  缺点 

安全  跟  危险

..

严格  跟  严重

 

赢  跟  输

..

 马虎  跟  马马虎虎

。。。

 复杂  跟  简单

 放松  跟  放弃

。。。

 友谊  跟  友好

。。

 意见   跟  建议

。。。

 性别  跟  性格

。。。

 自信  跟  信心

。。。

 保护  跟  护士

 。。

 来得及  跟  来不及

 。。

 开玩笑  跟  笑话

。。。

 责任  跟  负责

 。。

 重新  跟  重视
。。

 感动  跟  感情

 。。

 方面  跟  方向

รียบเรียงโดย สุวรรณา สนเที่ยง

2019
 
Facebook: Suwanna Future C  

 

***

 


…..

Flag Counter


Share Button

8 ข้อ แนวข้อสอบ HSK4 ทดสอบไวยากรณ์ หมวดการเขียน

Hits: 23001
HSK4 

เรียงคำให้เป็นประโยค
ตัวอย่าง – แนวข้อสอบ HSK4 

หมวดการเขียน
เรียงคำให้เป็นประโยค

ส่วนนี้เป็นการฝึกเรียงประโยคให้สื่อความได้

และแนวทดสอบไวยากรณ์

ระดับ 4 ไม่มีพินอินกำกับ
ผู้เข้าสอบต้องอ่าน-เขียนได้สำหรับคนที่อยากทดสอบตนเอง

คนที่เตรียมสอบระดับ 4

และคนที่กำลังจะวางแผนเรียนคอร์สติวสอบ 4

#ฝึกไวยากรณ์จีน #แนวข้อสอบHSK4

บางข้อเป็นข้อสอบจริงที่นักเรียนของเหล่าซือจำมาจากห้องสอบ

บางข้อเหล่าซือสุวรรณาทำข้อสอบจำลองขึ้นมาเองตามแนวข้อสอบที่ออกบ่อย

ทดลองทำข้อสอบก่อน อย่าเพิ่งรีบเลื่อนลงไปดูคำตอบท้ายเรื่อง 
 
小提示 Tips:
1. อย่าลืมใส่เครื่องหมายวรรคตอนด้วย
2. บางข้อเรียงได้มากกว่า 1 แบบ
 
แบ่งปันจากห้องเรียน
สุวรรณา สนเที่ยง
2018-06-08
Facebook: Suwanna Future C  

1. เป็นข้อสอบที่เหล่าซือออกเอง เรียงได้หลายแบบ

2. และ 3.

4.
5.
6.

 7.

8.

 

…….
 
คำเฉลย 答案

1. 那家医院是他孙子带他去的。

   /那家医院是他带他孙子去的。


   /是他孙子带他去的那家医院。

   /是他带他孙子去的那家医院。


   /是他孙子带他去那家医院的。  

   /是他带他孙子去那家医院的。

   ข้อนี้เป็นข้อสอบที่เหล่าซือสุวรรณาออกเอง  เรียงได้หลายแบบ

 
2. 这故事发生在 20 世纪。/ 这故事在 20 世纪发生。เรียงได้สองแบบ 


3.  飞机准时在首都机场降落。/ 飞机在首都机场准时降落。เรียงได้สองแบบ
 
4. 这本小说一共有422页。
 
5. 哥哥从来不随便开玩笑
 
6. 我把所有的照片都整理好了。
 
7. 互联网越来越能影响人们的生活。
 
8. 你们是什么时候通知经理的?
 
เรื่องที่เกี่ยวกับคำศัพท์ HSK4 และ ตัวอย่างข้อสอบ หาอ่านเพิ่มเติมได้จากบล็อกนี้ค่ะ 

 

 

***

 

 

…..

Flag Counter


Share Button

คำศัพท์ HSK5 词语 อธิบายด้วยภาษาไทย + ตัวอย่างแต่งประโยค

Hits: 26682
HSK5 词语

อธิบายด้วยภาษาไทย + ตัวอย่างแต่งประโยคจากคำศัพท์
ระดับนี้แล้วไม่ต้องมีพินอินกำกับ ผู้เรียนจะได้ฝึกอ่านอักษรจีน
 
现实 xiànshí  
(คำนาม)     ความเป็นจริง
(คุณศัพท์)  ตรงกับความเป็นจริง สอดคล้องกับความเป็นจริง 

แต่งประโยคด้วยคำว่า 现实 (คำนาม) ความเป็นจริง
      1. 不敢面对现实。   ไม่กล้าเผชิญหน้ากับความจริง
      2. 不要逃避现实。    อย่า(พยายาม)หนีความจริง 
      3  要勇敢面对现实。ต้องกล้าหาญพอที่จะเผชิญกับความจริง
…….
 
แบ่งปันจากห้องเรียน
สุวรรณา สนเที่ยง
2018-05-25
Facebook: Suwanna Future C  

 

…….

เรื่องที่เกี่ยวกับคำศัพท์ HSK5 ตัวอย่างข้อสอบ หาอ่านเพิ่มเติมได้ในบทความต่าง ๆ จากบล็อกนี้
..
ข้อสอบจริงที่เคยออกสอบ
HSK5 New 2018 Writing 1
..
HSK5 2018 Voc (1)
HSK5 New 2018 Reading 1 (66)
..
HSK5 New 2018 Reading 2 (65)
HSK5 New 2018 Reading 3 (62) ..
คำศัพท์ที่ออกสอบบ่อย อาทิ
感想
成就
酸甜苦辣
总结
经历
HSK5 voc 成就

คลิปเสียง

 .
คลิกฟังเสียงอธิบบายคำศัพท์ HSK5 (15 คำ) ได้ที่นี่
https://www.youtube.com/watch?v=tOHs62atc8E

 

 dav

 

 

nor 

dav

 

 

..

***

@@@@

 

 

 

…..

Flag Counter

.


Share Button
Hits: 18456

5 คำคุณศัพท์ – ความรู้สึก (ชุด 6) ตื่นเต้นดีใจ สนุกสนาน HSK PAT7.4 

5 คำนี้ เป็นคำศัพท์ภาษาจีนบอกความรู้สึกดีใจ ระดับ HSK4 
(ยกเว้นคำที่ 5 เป็น HSK6)

  26. 开心    ดีใจ เบิกบานใจ

27. 惊喜    ดีใจ
บบประหลาดใจ

28. 轻松    ผ่อนคลาย สบายๆ

29. 兴奋    ตื่นเต้นดีใจ 
 
  30. 欢乐    สนุกสนาน 
 
  เพิ่มเติมจาก 25 คำคุณศัพท์ภาษาจีนที่ใช้บ่อย ออกสอบบ่อย
 .. (หาอ่านได้จากเอนทรี่ก่อนหน้านี้)
แบ่งปันจากห้องเรียน สุวรรณา สนเที่ยง
张碧云老师
2018-05-15
www.futurec-cn.com

 

…..
5 คำที่อยู่ใน HSK ระดับ 3
  
21. 高兴  gāoxìng     ดีใจ

22. 快乐  kuàilè        มีความสุข

23. 愉快  yúkuài       มีความสุข เพลิดเพลิน

24. 舒服  shūfu         สบาย สุขสบาย
25. 满意  mǎnyì        พอใจ 
 
 

 

 可怕    น่ากลัว 
 恐慌    หวาดกลัว หวาดผวา
 恐怖    สยดสยอง  น่ากลัวมาก
 为难    ลำบากใจ  (กริยา) ทำให้ลำบากใจ
 气愤    โกรธ โกธา (โมโหจัด)       
 

失望  ผิดหวัง   害羞  ขี้อาย  不满  ไม่พอใจ  可怜  น่าสงสาร 同情  เห็นใจ

กลัดกลุ้ม ยุ่งยากใจ ทุกข์ใจ  เสียใจ เศร้าใจ ชอกช้ำใจ  เจ็บปวด

ร้อนใจ ร้อนรนใจ เครียด เป็นห่วง 

 

***

 

 

…..

Flag Counter


Share Button
Hits: 5936

5 คำคุณศัพท์ – ความรู้สึก (ชุด 5) ดีใจ มีความสุข สบาย พอใจ HSK PAT7.4 

 
               5 คำนี้อยู่ใน HSK ระดับ 3
21. 高兴  gāoxìng     ดีใจ

22. 快乐  kuàilè        มีความสุข

23. 愉快  yúkuài       มีความสุข เพลิดเพลิน
 

24. 舒服  shūfu         สบาย สุขสบาย
25. 满意  mǎnyì        พอใจ (ชุด 55 哈哈)  

เป็นกลุ่มคำที่ใช้บ่อยสุดและปรารถนาที่สุดด้วยค่ะ

ดีใจเอย มีความสุขเอย เพลิดเพลินเอย สบายๆ เอย พอใจเหลือเกินเอย อะไรแบบนี้ พูดบ่อยก็เพราะเรามีความสุข ยิ่งใช้บ่อยก็ยิ่งมีความสุข

แบ่งปันจากห้องเรียน สุวรรณา สนเที่ยง
张碧云老师
2018-05-11
www.futurec-cn.com
 

……

 เพิ่มเติมจาก 20 คำคุณศัพท์ภาษาจีนที่ใช้บ่อย ออกสอบบ่อย

 .. (หาอ่านได้จากเอนทรี่ก่อนหน้านี้)

 可怕    น่ากลัว  
 恐慌    หวาดกลัว หวาดผวา
 恐怖    สยดสยอง  น่ากลัวมาก
 为难    ลำบากใจ  (กริยา) ทำให้ลำบากใจ
 气愤    โกรธ โกธา (โมโหจัด)       
 
失望  ผิดหวัง   害羞  ขี้อาย  不满  ไม่พอใจ  可怜  น่าสงสาร 同情  เห็นใจ

กลัดกลุ้ม ยุ่งยากใจ ทุกข์ใจ  เสียใจ เศร้าใจ ชอกช้ำใจ  เจ็บปวด

ร้อนใจ ร้อนรนใจ เครียด เป็นห่วง 

 

***

Flag Counter


Share Button

5 คำคุณศัพท์ – ความรู้สึก (ชุด 4) น่ากลัว หวาดกลัว ลำบากใจ โกรธจัด HSK PAT7.4

Hits: 5182
5 คำคุณศัพท์ – ความรู้สึก (ชุด 4) น่ากลัว หวาดกลัว ลำบากใจ โกรธจัด HSK PAT7.4 
 
(เพิ่มเติมจาก 15 คำคุณศัพท์ภาษาจีนที่ใช้บ่อย ออกสอบบ่อย)

16. 可怕    น่ากลัว
17. 恐慌    หวาดกลัว หวาดผวา
18. 恐怖    สยดสยอง  น่ากลัวมาก
19. 为难    ลำบากใจ  (กริยา) ทำให้ลำบากใจ
20. 气愤   โกรธ โกธา (โมโหจัด)  
แบ่งปันจากห้องเรียน อ.สุวรรณา สนเที่ยง
张碧云老师
2018-05-09
www.futurec-cn.com     
 
 ..
15 คำคุณศัพท์บอกความรู้สึกที่ใช้บ่อย 
(หาอ่านได้จากเอนทรี่ก่อนหน้านี้)

失望  ผิดหวัง   害羞  ขี้อาย  不满  ไม่พอใจ  可怜  น่าสงสาร 同情  เห็นใจกลัดกลุ้ม ยุ่งยากใจ ทุกข์ใจ  เสียใจ เศร้าใจ ชอกช้ำใจ  เจ็บปวด

ร้อนใจ ร้อนรนใจ เครียด เป็นห่วง 

 

 

***

Flag Counter


Share Button
Hits: 14021
คำคุณศัพท์ – บอกอารมณ์ 形容词  HSK PAT7.4
 
(เพิ่มเติมจาก 10 คำคุณศัพท์ภาษาจีนที่ใช้บ่อย ออกสอบบ่อย)
 
11. 失望  ผิดหวัง
12. 害羞  ขี้อาย
13. 不满  ไม่พอใจ
14. 可怜  น่าสงสาร
15. 同情  เห็นใจ
แบ่งปันจากห้องเรียน
สุวรรณา สนเที่ยง 张碧云老师
2018-05-08
www.futurec-cn.com

 

..

10 คำคุณศัพท์บอกความรู้สึกที่ใช้บ่อย 
(หาอ่านได้จากเอนทรี่ก่อนหน้านี้)กลัดกลุ้ม ยุ่งยากใจ ทุกข์ใจ  เสียใจ เศร้าใจ ชอกช้ำใจ  เจ็บปวด

ร้อนใจ ร้อนรนใจ เครียด เป็นห่วง 

 

 

***

 .

Flag Counter


Share Button

เฉลย เจาะลึก ข้อสอบจริง PAT จีน ปี 2561 ความรู้เกี่ยวกับจีน

Hits: 7242
 
เฉลย เจาะลึก ข้อสอบจริง PAT จีน ปี 2561 ความรู้เกี่ยวกับจีน

วัฒนธรรมจีน ภูมิศาสตร์จีน

 
เฉลยข้อสอบจริง PAT จีน ปี 2561 ที่สอบเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

รวบรวมโดย 

อ.สุวรรณา สนเที่ยง 

เครดิต 

น้องยิ้ม น้องแบม น้องมีน น้องนิวส์ น้องปาล์ม น้องนุ่น

นักเรียนคอร์สติวเข้ม PAT จีน รุ่น 2560

โพสต์ครั้งแรก เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่บล็อก “ภาษาจีน เรื่องจีนๆ โดยสุวรรณา”  https://suwannas.blogspot.com/

……..
   
            ความรู้ที่สรุปมาให้นี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาจีนศึกษา และ ข้อสอบครูผู้ช่วย (เอกวิชาภาษาจีน) ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จีนได้ 
….

岁寒三友是指:  “สามสหายแห่งฤดูหนาว” คือข้อใด?
คำตอบคือ  松、竹、梅。

哪位是中国唐代诗人?   
กวีเอกยุคถังของจีน คือท่านใด?
คำตอบคือ 李白
ข้อนี้ไม่ยาก ในตำราเรียนจีนทุกเล่มมีกล่าวถึง

 
下列哪项不是中国人的生肖?   
ข้อใดไม่ใช่สัตว์ใน 12 นักษัตรจีน ?
คำตอบคือ “เต่า”/乌龟
ข้อนี้ง่ายมากถ้าเรารู้ว่า 12 ปีเกิดมีอะไรบ้าง เพราะคนไทยก็รับมาใช้เหมือนของจีน
..
Tips:รู้หรือไม่
12 นักษัตรจีนมีอะไรบ้าง ?
เรียงลำดับอย่างไร ?
ความรู้นี้มีประโยชน์อะไรบ้าง?

อ่านบทความของเหล่าซือสุวรรณาได้ที่   
“12 นักษัตรของจีน 十二生肖 Chinese Zodiac ตำนาน”

 
  哪项是古代丝绸之路没经过的地方?

  敦煌   西安  兰州  南京    

  เส้นทางสายไหมในอดีตไม่ได้ผ่านเมืองอะไร ?

  ข้อนี้ตอบ  – 南京

  ข้อนี้พอจะใช้ไหวพริบเข้าใจได้โดยไม่ต้องท่องว่าเส้นทางสายไหมผ่านเมืองอะไรบ้าง
เนื่องจากเมืองหนานจิงอยู่ทางตอนใต้ของจีน ชื่อเมืองก็บอกแล้วว่า เป็นเมืองหลวงใต้ - 南京
และถ้านักเรียนศึกษาหรือจำแผนที่จีนสักหน่อย ก็จะทำข้อสอบข้อนี้ได้สบายๆ 
เหล่าซือมีถ่ายแผนที่ประเทศจีนที่มีชื่อเมืองต่างๆ ให้นักเรียน ข้อนี้จึงทำถูกทุกคน

姐姐的丈夫怎么称呼?
สรรพนามที่ใช้แทนพี่เขยคืออะไร ?
คำตอบคือ 姐夫
 
兵马俑
 เกี่ยวข้องกับราชวงศ์อะไร ?
 คำตอบคือ 秦朝 ราชวงศ์ฉิน

 Tips:รู้หรือไม่
 
兵马俑 คือสุสานฉินซีเมื่อ 2000 กว่าปีก่อน ขุดพบในเมือง 西安
下列哪位没担任过中国国家主席 ?答案:周恩来
ท่านใดไม่เคยดำรงตำแหน่งประธานแห่งชาติจีนมาก่อน คำตอบคือ โจวเอินไหล”
 
Tips:เทคนิค
周恩来 是新中国第一位总理 (นายกรัฐมนตรีคนแรกของจีนใหม่)  
โจทย์ถาม “主席 ประธาน” ก็เลือกตอบ 周恩来  ได้เลย ถึงแม้จะมีชื่ออื่นที่ไม่รู้จัก
 
(ยังทำไม่ครบ ยังมีต่อ และจะมาอัพเดทเพิ่มเติมค่ะ)


 #PATจีน
#จีนศึกษา #ประวัติศาสตร์จีน 
#เกร็ดความรู้เกี่ยวกับจีน

 

 

 

…..

อ่านเรื่องเกร็ดภาษาจีน  หวังว่าทุกคลิกของท่านจะได้รับประโยชน์จากบทความเหล่านี้Flag Counter

 

 

 


Share Button
Hits: 5571
 
4
สิ่งประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ของชาวจีนโบราณ ซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำยุคและเป็นก้าวสำคัญของวิวัฒนาการประวัติศาสตร์มนุษยชาติ
มีอะไรบ้าง?

1.
 เข็มชี้ทิศ  
2. ทำกระดาษ  
3. การพิมพ์  
4. ดินปืน

中国古代四大发明 :
指南针、造术、印术、火药。
 

 
ตัวอย่างแนวข้อสอบ PAT จีน ข้อสอบครูผู้ช่วย (เอกวิชาภาษาจีน) ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จีน 
 

 

แบ่งปันจากห้องเรียน
สุวรรณา สนเที่ยง
 
จีนศึกษา ประวัติศาสตร์จีน 
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับจีน
โพสต์ครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 (2018) 
ที่ http://suwannas.blogspot.com/2018/01/4.html

 

เพิ่มเติม

ข้อสอบที่ออกสอบเมื่อ / 23 มีนาคม 2564

ชาวจีนประดิษฐ์วิธีการทำกระดาษขึ้นในยุคสมัยใด ?
中国古代造纸术发明于哪个时代

汉       西汉   

Screenshot (15)    

 

 

 

…..

อ่านเรื่องเกร็ดภาษาจีน  หวังว่าทุกคลิกของท่านจะได้รับประโยชน์จากบทความเหล่านี้

Flag Counter


Share Button

คำสแลงจีน / สำนวน “大不了” คำนี้ใช้อย่างไร ? ใช้บ่อย ออกสอบ PAT จีนบ่อย

Hits: 11006
สำนวน / คำสแลง / 习惯用语 “大不了” หมายความว่าอะไร ? ใช้อย่างไร ?  “大不了”    liǎo  ไม่เห็นจะสำคัญตรงไหน  ไม่เห็นจะเป็นไร
…. 

ตัวอย่างประโยค การใช้สำนวนพูด “大不了” 
“大不了” 例句:

(1) หมายถึง “มันก็แค่นั้นแหละ ไม่เห็นจะสลักสำคัญอะไร”

        1.  这么小的事儿,没什么大不了的。 เรื่องจิ๊บๆ แค่นี้ ไม่เห็นจะสลักสำคัญอะไรเลย
 
        2.  这不是什么大不了的事情。นี่มันไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญอะไรเลย
 
        3.  受点儿伤没什么大不了的。บาดเจ็บแค่นิดหน่อยไม่เป็นไรหรอก (2)  หมายถึง “อย่างมากก็แค่ (อย่างนี้ๆ) ไม่เห็นจะเป็นไร”       
        4.  不用怕,大不了被妈妈骂罢了。             ไม่ต้องกลัว อย่างมากก็แค่โดนแม่ด่าแค่นั้นแหละ

 
       5. 大不了再从头开始。อย่างมากก็แค่ต้องเริ่มต้นใหม่ (ไม่เห็นจะเป็นไร)

(3)  ใช้ในเชิงเปรียบเทียบ

        6 .  大不了多少。 ใหญ่กว่ากัน (โตกว่ากัน / แก่กว่ากัน) ไม่มากหรอก
ตัวอย่างข้อสอบ PAT จีน (PAT7.4)  ที่เคยออกสอบในส่วนที่เป็นภาษาปาก คำสแลงจีน 
 
ข้อ  A.  不就是得了一个奖吗?有什么大不了的?
           说话人是什么态度?
           1. 关心                           2. 担心   

           3. 怀疑                           4. 嫉妒


Tips 小提示:
คำนี้ส่วนมากใช้ในเชิงลบ ระวังการนำไปใช้ให้ถูกกาลเทศะ  ถ้าใช้ผิดสถานการณ์อาจทำให้ผู้ฟังเข้าใจผิดว่าเราดูถูกหรือไม่ให้เกียรติเขา

- เป็นคำที่ใช้บ่อย ออกสอบ PAT จีนบ่อย -


สำนวน คำพังเพย คำสแลง เกร็ดวัฒนธรรมจีน
สุวรรณา สนเที่ยง 张碧云
แบ่งปันจากห้องเรียน
ศูนย์ภาษาจีนฟิวเจอร์ซี
www.futurec-cn.com

เกร็ดภาษาจีน (คลิกที่นี่)
ขออภัยในข้อบกพร่องใดๆ 
ขอขอบคุณทุกความคิดเห็นFlag Counter

 

         

 


Share Button

คำสแลงจีน / สำนวนพูด 眼红 红眼 红眼病 อิจฉาตาร้อน ริษยา

Hits: 5929
คำว่า “อิจฉาตาร้อน” “ริษยา”
ในคำสแลงจีน ใช้คำว่าอะไร 
ใช้ได้ทั้งสามคำ คือ 眼红/ 红眼/ 红眼病 ทั้งสามคำนี้แปลว่า “ตาแดง โรคตาแดง” 
ตัวอย่างประโยค
不要眼红别人的成功,因为那是经过不少努力的。
ไม่ต้องอิจฉาริษยาความสำเร็จของผู้อื่น 
เพราะสิ่งนั้นต้องผ่านความพยายามไม่น้อยจึงจะได้มา         
 
คำชุดนี้เราได้ยินในชีวิตประจำวันและในซีรีย์จีน หนังจีนบ่อยๆ คนที่ถูกมองว่าเป็นพวก 眼红/ 红眼/ 红眼病 ก็มักจะเป็นตัวอิจฉาหรือผู้ร้ายของเรื่องอีกล่ะค่ะหนังจีนแทบทุกเรื่องจะต้องมีตัวอิจฉาเสมอ คำนี้จึงเป็นคำที่ใช้งานได้จริงอีกคำหนึ่งค่ะ 

Tips 小提示:
คำชุดนี้ ไม่ได้ใช้กับ “ตัวอิจฉา” เสมอไป
ยังใช้พูดกันเล่นๆ ด้วย หมายถึง “อิจฉา ชื่นชม อยากได้บ้าง”ตัวอย่างประโยคเช่น  你学得这么好,真叫人眼红呀!

แปลว่า คุณเรียนได้ดีขนาดนี้ ทำให้เรา 眼红 จริงๆ เลย 

“眼红” ในที่นี้หมายถึง “อิจฉาจังเลย อยากทำได้แบบนี้บ้างอ่ะ” 


你男朋友这么好,叫人得了红眼病了呀!

แฟนคุณดีขนาดนี้ ทำให้คนเป็นโรคตาแดงแล้วนะ (อิจฉาจริงๆ เลยอ่ะ) 


- เป็นคำที่ใช้บ่อย ออกสอบ PAT จีนบ่อย -

  
สำนวน คำพังเพย คำสแลง เกร็ดวัฒนธรรมจีน
สุวรรณา สนเที่ยง 张碧云
แบ่งปันจากห้องเรียน
ศูนย์ภาษาจีนฟิวเจอร์ซีwww.futurec-cn.com
         

เกร็ดภาษาจีน (คลิกที่นี่)
ขออภัยในข้อบกพร่องใดๆ 
ขอขอบคุณทุกความคิดเห็นFlag Counter


Share Button

คำสแลงจีน / สำนวนพูด 胡说、乱说、瞎说 (พูดมั่วๆ พูดส่งเดช)

Hits: 9948
คำสแลงจีน / สำนวนพูด  胡说 = 乱说、瞎说
พูดมั่วๆ พูดส่งเดช พูดเรื่องไม่จริง พูดใส่ร้าย พูดให้คนอื่นเสียหาย         
 
คำนี้เราจะได้ยินในซีรีย์จีน หนังจีนทุกเรื่อง(จริงๆ)ทั้งหนังจีนย้อนยุคและหนังยุคปัจจุบันแน่นอนล่ะ คนที่พูดก็มักเป็นตัวอิจฉาหรือผู้ร้ายของเรื่อง


- เป็นคำที่ใช้บ่อย ออกสอบ PAT จีนบ่อย -
 
 
ใช้อย่างไร ? 
ตัวอย่างประโยค
不要听他胡说!อย่าไปเชื่อคำพูดที่พูดมั่วๆ ของเขา
Tips: 小提示:
มักใช้กับการว่าร้ายผู้อื่น
  
สำนวน คำพังเพย คำสแลง เกร็ดวัฒนธรรมจีน
สุวรรณา สนเที่ยง 张碧云
แบ่งปันจากห้องเรียน
ศูนย์ภาษาจีนฟิวเจอร์ซีwww.futurec-cn.com
         

เกร็ดภาษาจีน (คลิกที่นี่)

ขออภัยในข้อบกพร่องใดๆ 

ขอขอบคุณทุกความคิดเห็นFlag Counter


Share Button

5 คำคุณศัพท์ – ความรู้สึก (ชุด 2) เสียใจ เศร้าใจ เจ็บปวด HSK PAT7.4

Hits: 14282
 
5 คำคุณศัพท์ – ความรู้สึกเสียใจ เศร้าใจ เจ็บปวด HSK PAT7.4
คำศัพท์กลุ่มที่ใช้งานบ่อย และออกสอบใน PAT จีนบ่อยสุด

(ต่อจาก 5 คำในโพสต์ก่อนหน้า)
 
  6. 苦闷      
      กลัดกลุ้ม ไม่เบิกบานใจ
  7. 烦恼    
      ยุ่งยากใจ กลุ้มใจ  เป็นทุกข์ ทุกข์ใจ
  8. 难过      
      เสียใจ (เศร้าใจ) สลดใจ
  9. 伤心  
      เสียใจ ชอกช้ำใจ
10. 痛苦 
     เจ็บปวด ทรมานใจ รวดร้าว
..

คำศัพท์ HSK3 – 5 

小提示:Tips:

1.  คำกลุ่มนี้มีความหมายและใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน

2.  伤心 กับ 难过 บางสถานการณ์ใช้แทนกันได้  

อ.สุวรรณา สนเที่ยง

www.futurec-cn.com5 คำคุณศัพท์ในโพสต์ก่อนหน้า

 

คำจีนสับสน  近义词

ดูเกร็ดความรู้ภาษาจีนเพิ่มเติม (คลิกที่นี่)อ่านเรื่องเกร็ดภาษาจีน  หวังว่าทุกคลิกของท่านจะได้รับประโยชน์จากบทความเหล่านี้

Flag Counter


Share Button
Hits: 14908
 
5 คำคุณศัพท์ – ความรู้สึกไม่สบายใจ HSK PAT7.4
คำศัพท์กลุ่มที่ออกสอบใน PAT จีนบ่อยสุด
 
1. 着急     ร้อนใจ ร้อนรนใจ
2. 紧张    เครียด ตื่นเต้นแบบกังวล ตึงเครียด  
3. 担心    เป็นห่วง (ความปลอดภัย เป็นห่วงว่าจะทำไม่ได้ ฯลฯ)
4. 不安    ไม่สบายใจ กังวลใจ
5. 焦虑    ร้อนรนใจ กระวนกระวายใจ
..
ตัวอย่างประโยค (ส่วนใหญ่เหล่าซือแต่งขึ้นเองให้นักเรียนฝึกอ่าน)
时间就要到了,我还没准备好。着急
第一次上台讲话,心里非常紧张
这么晚了还没回来,真让妈妈担心
他们为了那件事感到不安
他的病情令人焦虑

คำศัพท์ HSK1 – 6 หาคำว่า 焦虑 ในตาราง HSK6 ไม่เจอ เจอแต่คำว่า 焦急

小提示:Tips:

1.  คำกลุ่มนี้มีความหมายและใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน

2. 焦虑 มักใช้คู่กับ 不安  สำนวนจีนสี่พยางค์ คือ 焦虑不安 หมายถึงกังวลใจและไม่สบายใจอย่างมาก

อ.สุวรรณา สนเที่ยง 张碧云

铭中汉语中心

www.futurec-cn.com

#近义词 #คำจีนสับสน  #คำคล้าย

5 คำคุณศัพท์ ไม่สบายใจ (1) Edited HSK PAT
ติดตามคำชุดต่อไป 

  6. 苦闷 

  7. 烦恼   

  8. 痛苦  

  9. 难过  

10. 忧郁  

11. 悲哀 

12. 失望 

5 คำคุณศัพท์ ไม่สบายใจ (2) HSK PAT

 

 

5 คำคุณศัพท์ ไม่สบายใจ (2) 2

ดูเกร็ดความรู้ภาษาจีนเพิ่มเติม (คลิกที่นี่)

อ่านเรื่องเกร็ดภาษาจีน  หวังว่าทุกคลิกของท่านจะได้รับประโยชน์จากบทความเหล่านี้

Flag Counter


Share Button

ตัวอย่างข้อสอบ YCT4 สอบวัดความรู้ภาษาจีนนักเรียนประถม – มัธยม

Hits: 7466
 
 
ตัวอย่างข้อสอบ YCT4 สอบวัดความรู้ภาษาจีนนักเรียนประถม – มัธยม
อธิบายแนวข้อสอบด้วยภาษาไทย 
วิธีเตรียมตัวสอบ  
แนะเทคนิคการทำข้อสอบ 
โดย อ.สุวรรณา สนเที่ยง
ศูนย์ภาษาจีนฟิวเจอร์ซี
 
 
ข้อสอบ YCT ระดับ 4 แบ่งเป็นสามส่วน รวม 80 ข้อ
สอบทักษะการฟัง  40 ข้อ 100 คะแนน
สอบทักษะการอ่าน ความเข้าใจภาษา 30 ข้อ 100 คะแนน
ทักษะการเขียน 10 ข้อ 100 คะแนน
ใช้เวลาสอบ 85 นาที
 
คะแนนที่ผ่านเกณฑ์ คือ ต้องมีคะแนนรวมกันสูงกว่า 60% หรือ 180 คะแนนขึ้นไป
……….
 
นี่เป็นส่วนหนึ่งของตัวอย่างข้อสอบจริงที่เคยออกสอบ
 

ภาพที่ 1 – 4  ตัวอย่างข้อสอบอ่าน 

อ่านข้อความ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อความที่มีความเกี่ยวข้องกัน แล้วเลือกคำตอบจากข้อ A B C  

(ฝนในกระดาษคำตอบ ช่อง A  B  C ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5  ข้อ 71 – 75

เรียงประโยคให้ถูกต้อง

ใช้ดินสอดำ 2บีขึ้นไป เขียนลงในกระดาษคำตอบ

นักเรียนจะต้อง

1. แม่นในไวยากรณ์จีน จึงจะเรียงถูก 

2. เขียนอักษรจีนได้คล่อง จึงจะสามารถทำข้อสอบได้ทันเวลา


ภาพที่ 6  ข้อ 76 – 80

เขียนอักษรจีนตามโจทย์กำหนด ส่วนนี้จะได้คะแนนง่ายมากถ้านักเรียนเขียนอักษรจีนได้ 

 

 

…..
 
TIPS: สำหรับสอบ HSK / YCT ทุกระดับ
1.   พักผ่อนให้เพียงพอก่อนวันสอบ   เพื่อให้วันสอบมีสมาธิ  สมองแจ่มใส  เรื่องนี้สำคัญมาก      
     ถ้าเราลุยอ่านจนดึกดื่น หรือ นอนตื่นสาย สมองจะไม่แจ่มใส  บางทีก็เบลอๆ  มึนๆ  บางครั้งเกิดอาการจำไม่ได้ขึ้นมากระทันหันก็มี  แต่พอออกจากห้องสอบแล้วก็นึกขึ้นได้
2.  เทคนิคการทำข้อสอบฟัง  
    ต้องตั้งสมาธิ  ไม่วอกแวก   
      จดทุกอย่าง  ถ้าได้ยินตัวเลข  วันเดือนปี  เวลา สถานที่  สี  ฯลฯ  จากเทปข้อสอบ ให้จดไว้ในกระดาษด้วยดินสอ
3.  เทคนิคสอบการอ่าน  
    อ่านคำถามก่อน อ่านเนื้อเรื่องทีหลัง 
    โจทย์บางข้อจะมีคำตอบอยู่ในเนื้อเรื่อง 
       บางข้อต้องอ่านและทำความเข้าใจทั้งเรื่องจึงจะตอบได้ โดยเฉพาะข้อสอบอ่านข้อหลังๆ  บางข้อหลอกมา  ถ้าอ่านแค่บางประโยคแล้วเอาไปตอบเลย  ก็มักจะโดนข้อสอบหลอก
         อย่าใช้เวลาอยู่กับข้อใดข้อหนึ่งมากเกินไป ข้อต่อๆ มาอาจเป็นข้อที่เราทำได้  
                                                   …………………………………

แบ่งปันจากห้องเรียนของ

ศูนย์ภาษาจีนฟิวเจอร์ซี

คลาสนักเรียนประถม – ม.ต้น เสาร์ หรือ อาทิตย์

สอนโดย ทีมเหล่าซือฟิวเจอร์ซีที่มีประสบการณ์www.futurec-cn.com
เรามีรวมเล่มตัวอย่างข้อสอบ YCT 1 – 4

๑๑๑๑๑

 

 

ดูเกร็ดความรู้ภาษาจีนเพิ่มเติม (คลิกที่นี่)

อ่านเรื่องเกร็ดภาษาจีน  หวังว่าทุกคลิกของท่านจะได้รับประโยชน์จากบทความเหล่านี้

Flag Counter


Share Button

สำนวนจีน คำสแลง 戴高帽 เยินยอ ยกยอ คำนี้ใช้อย่างไร ?

Hits: 7058
คำสแลงจีน / สำนวนจีน  เกร็ดวัฒนธรรมจีน    戴高帽 Dài gāo màoหมายถึง เยินยอ ยกยอ

แปลตรงตัวว่า  “สวมหมวกสูง”

戴高帽的意思:说恭维、奉承讨好别人的话。
– เป็นคำอุปมาที่ใช้เชิงลบ –
 
คำนี้มีสำนวนจีนสี่พยางค์(成语)ด้วย
好戴高帽 
Hào  dài gāo mào
ชอบฟังคำเยินยอ
(好戴高帽 = 喜欢戴高帽)
 
ใช้อย่างไร ? 
ไวยากรณ์จีน ใช้เป็นคำขยายคำนามที่เป็นคน ใช้เป็นภาคแสดง 
 
ตัวอย่างประโยค
他是个好戴高帽的人。(เขาเป็นคนที่ชอบฟังคำเยินยอ)
shì  ge  hào dài gāo mào de rén
 
 
  
สำนวน คำพังเพย คำสแลง เกร็ดวัฒนธรรมจีน
สุวรรณา สนเที่ยง 张碧云
แบ่งปันจากห้องเรียน
ศูนย์ภาษาจีนฟิวเจอร์ซีwww.futurec-cn.com
         

เกร็ดภาษาจีน (คลิกที่นี่)

หวังว่าจะเป็นประโยชน์  

ขออภัยในข้อบกพร่องใดๆ 

ขอขอบคุณทุกความคิดเห็นFlag Counter


Share Button

หมวกสีเขียว ของขวัญต้องห้ามสำหรับคนจีน คำสแลง 戴绿帽

Hits: 14102
ทำไม “หมวกสีเขียว” เป็นของต้องห้ามของคนจีน 
 
คำสแลงจีน / สำนวนปาก
    
戴绿帽  Dàilǜmào 
         หมายถึง ถูกสวมเขา เมียมีชู้           
 
    แปลตรงตัวว่า  “สวมหมวกเขียว”   
– “สวมหมวกเขียว” เป็นสิ่งที่ชายจีนกลัวที่สุด –
– หมวกสีเขียว ของขวัญต้องห้ามของคนจีน –
 
 

นักเรียนถามว่าคำนี้มีที่มาอย่างไร ?
เหล่าซือจึงได้ไปค้นจากภาษาจีนมาเล่าเพื่อให้พวกเราจำได้แม่นๆ
ก็มีเรื่องเล่ามากมาย บ้างก็ว่า สมัยก่อนมียุคหนึ่งกำหนดให้ผู้ชายที่ทำงานในหอนางโลม (ผู้หญิงที่ให้บริการพิเศษ) ต้องผูกผ้าโพกหัวสีเขียว เรียกว่า 绿头巾 ต่อมาความหมายเปลี่ยน 被戴绿帽 กลายเป็นความหมาย “สามีถูกภรรยาสวมเขา”
บ้างก็ว่ามาจากสมัยก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งคบชู้กับชายขายผ้า จึงเอาผ้าสีเขียวจากชายขายผ้ามาทำเป็นหมวกให้สามีตนเองสวมเวลาจะออกไปทำงานต่างเมือง เพื่อส่งสัณญาณให้ชายขายผ้ารู้ ถ้าเห็นสามีของนางสวมหมวกสีเขียวเมื่อไหร่ ก็แสดงว่าสามีจะไม่อยู่
 
การเรียนภาษาจีน ต้องเรียนรู้วัฒนธรรมจีนควบคู่ไปด้วย  แต่ละชาติจะมีธรรมเนียมวัฒนธรรมที่ต่างกัน โดยเฉพาะเรื่องต้องห้ามที่ต้องสนใจเป็นพิเศษ เช่น สีต้องห้าม ของขวัญต้องห้าม 
  
เกร็ดวัฒนธรรมจีน
สุวรรณา สนเที่ยง 张碧云
แบ่งปันจากห้องเรียน
ศูนย์ภาษาจีนฟิวเจอร์ซีwww.futurec-cn.com

         

เกร็ดภาษาจีน (คลิกที่นี่)

หวังว่าจะเป็นประโยชน์  

ขออภัยในข้อบกพร่องใดๆ 

ขอขอบคุณทุกความคิดเห็นFlag Counter


Share Button

10 คำนับญาติฝ่ายพ่อ ที่คนเรียนภาษาจีนควรรู้ (คำนับญาติ 2)

Hits: 37213

คำจีนคุ้นหูเหล่านี้ที่บางคำได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของคำไทยไปแล้ว เป็นภาษาจีนสำเนียงอะไร ? แปลว่าอะไร ?  ใช้ต่างกันมั้ย ?  

อาแปะ  อาปะ  อาป๊ะ  อาเจก อาสุก อาโกว อากู  

爷爷奶奶     yéye nǎinai / 祖父祖母  zǔfù zǔmǔ  

伯伯 / 伯父  bóbobófù  

叔叔 / 叔父  shūshushū

姑姑/姑母    gūgu/gūmǔ

จำลอง ญาติฝ่ายพ่อ edited

….

จากบทความก่อนหน้า ” 10 คำนับญาติฝ่ายแม่ ที่คนเรียนภาษาจีนควรรู้ (คำนับญาติ 1)” (อ่านเรื่องเดิม คลิกที่นี่)

ที่เหล่าซือสุวรรณาเขียนถึง คำสรรพนามนับญาติของคนจีนฝ่ายแม่ ทีนี้เรามาเรียนรู้คำนับญาติฝ่ายพ่ออีกสัก 10 คำ จะได้ไม่ต้องพูดยาวๆ ว่า “我爸爸的爸爸”

เป็นหมวดคำศัพท์ที่ใช้บ่อยมากในชีวิตประจำวัน
ความรู้หมวดนี้ ก็เป็นแนวข้อสอบของ PAT จีนด้วย 
….
คำอธิบาย  

1.  พ่อแม่ของพ่อ (คุณปู่คุณย่า) (爸爸的爸爸和妈妈) เรียกว่า 爷爷奶奶 / หรือ 祖父祖母 

爷爷奶奶  yéye nǎinai   ใช้ในภาษาพูด   

祖父祖母  zǔfù zǔmǔ     เป็นภาษาทางการ ใช้ได้ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน 

2. พี่ชายของพ่อ (爸爸的哥哥) เรียกว่า 伯伯 / หรือ 伯父 (bóbo/ bófù)

    伯伯 เป็นภาษาพูด 

    伯父 เป็นภาษาทางการ ใช้ได้ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน

    ภาษาพูดในสำเนียงแต้จิ๋ว เรียกว่า อาแปะ  

    ภาษาจีนสำเนียงฮากกา ออกเสียงคล้าย อาป๊ะ (เสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยไม่มี) 

    ภาษากวางตุ้ง ออกเสียงผสมกันระหว่าง อาปา กับ อาปะ (เสียงวรรณยุกต์ที่ในภาษาไทยไม่มี)

3.  น้องชายของพ่อ (爸爸的弟弟) เรียกว่า  叔叔 / หรือ 叔父 shūshu/ shū

4.  ทั้งพี่สาวและน้องสาวของพ่อ (爸爸的姐姐和妹妹) เรียกรวมกันว่า 姑姑/ หรือ 姑母 gūgu/gūmǔ คำแรกเป็นภาษาพูด คำหลังเป็นภาษาทางการ 

     ภาษาแต้จิ๋ว เรียกว่า อาโกว ภาษาจีนฮากกา เรียกว่า อากู (ภาษาจีนแคะลึก) อากู๊ (ภาษาจีนแคะตื้น)  ภาษาจีนกวางตุ้งเรียกว่า อากู๊
….
TIPS:ข้อควรจ
1.  พี่ชายของพ่อ กับ น้องชายของพ่อ ภาษาจีนมีคำศัพท์ที่เรียกแตกต่างกัน 

2. พี่ชายพ่อ (คุณลุง) เรียก 伯伯 / 伯父 (bóbobófù) 

3.  น้องชายของพ่อ (คุณอาผู้ชาย) เรียก 叔叔 / 叔父 shūshushū

4.  ทั้งพี่สาวและน้องสาวของพ่อ (คุณอาผู้หญิง) มีคำเรียกว่า 姑姑/姑母 gūgu/gūmǔ ซึ่งแตกต่างจากคุณอาผู้ชายในภาษาไทย

5.  爷爷、奶奶伯伯、叔叔。ใช้เป็นสรรพนามเรียกคนที่ไม่ใช่ญาติแท้ๆ ได้  ประมาณ “คุณปู่” “คุณย่า” “คุณลุง” “คุณอา”  
    แต่  祖父、祖母、伯父、叔父、姑母。ใช้เรียกคนที่เป็นญาติแท้ๆ ได้เท่านั้น ทำนองเดียวกับในภาษาไทย ที่ไม่ใช้คำว่า “บิดา” “มารดา” กับคนที่ไม่ใช่ญาติแท้ๆ

6.  姑姑  ไม่นิยมใช้เรียกคนที่ไม่ใช่ญาติแท้ๆ พบการใช้น้อยมาก  มีแต่การใช้คำว่า “姑娘” เป็นสรรพนามแทนหญิงสาว หรือ “แม่นาง” ที่ในหนังจีน ซีรียส์จีนใช้บ่อยๆ   
…..

สรุปคำสรรพนาม ญาติฝ่ายพ่อ 10 คำ
1. 爷爷    2. 奶奶    3.  祖父    4. 祖母     
5. 伯伯    6. 伯父    7.  叔叔    8. 叔父    9. 姑姑    10. 姑母

ทีนี้เรามาตอบคำถามวัฒนธรรมจีน และทำแบบฝึกหัดทดสอบความเข้าใจกันหน่อย จากตัวอย่างข้อสอบจำลอง ที่เหล่าซือสุวรรณาประยุกต์ ตั้งโจทย์เอง เก็งข้อสอบจากแนวข้อสอบ PAT จีน ครั้งที่ 1/2560 และ 2/2560

ตัวอย่าง ข้อ 2 เป็นแนวข้อสอบ PAT จีนปี 2560 ส่วนข้อ 3 จำลองขึ้นเอง

ในข้อสอบจริงไม่ได้ซับซ้อนเท่าข้อสอบจำลองที่เหล่าซือสุวรรณาตั้งโจทย์ขึ้นเอง  ที่ทำให้ซับซ้อนขึ้น เพื่อให้นักเรียนรู้ว่า คำสรรพนามในหนึ่งคำ ยังมีคำอื่นที่ใช้ได้อีก  มีคำที่เป็นภาษาพูด และ มีคำที่เป็นภาษาเขียน เมื่อเรามีความรู้รอบด้าน ไม่ว่าข้อสอบจะออกมาแบบไหน เราก็พิชิตข้อสอบได้ไม่ยาก

ตัวอย่างข้อสอบจริง ถามว่า

      爸爸的哥哥怎么称呼?

       1。舅舅                2。阿姨 

       3。伯伯                4。叔叔
…………….

ข้อสอบจริงไม่มีพินอินให้ ต้องฝึกอ่านอักษรจีนให้ได้

สุวรรณา สนเที่ยง 张碧云
……………

อ่านโจทย์ดีๆ โจทย์ถามอะไร
แบ่งปันความรู้ 

เนื้อหาส่วนหนึ่งจาก “คอร์สเข้มข้น PAT จีน” 

ศูนย์ภาษาจีนฟิวเจอร์ซี ใกล้บีทีเอสตลาดพลู

…………..

www.futurec-cn.com
๑๑๑๑๑
เกร็ดภาษาจีน (คลิกที่นี่)

หวังว่าจะเป็นประโยชน์  

ขออภัยในข้อบกพร่องใดๆ ขอขอบคุณทุกความคิดเห็นFlag Counter


Share Button

10 คำนับญาติฝ่ายแม่ ที่คนเรียนภาษาจีนควรรู้ (คำนับญาติ 1)

Hits: 70239舅舅 / 舅父 (Jiùjiujiùfù) 

阿姨 / 姨母 (Āyíyímǔ)

外公外婆 (Wàigōng wàipó) / 姥爷姥姥 (lǎoyé lǎolao)  / 

外祖父外祖母 (wàizǔfù wàizǔmǔ)  

คำเหล่านี้ใช้ต่างกันอย่างไร ? แทนที่กันได้หมดหรือไม่ ?   

ทำไมชาวไทยเชื้อสายจีนแต้จิ๋วเรียกเพื่อนพ่อแม่ว่า “อาอีี๊”  “อากู๋” “อาแปะ”  “อาเจก”  แล้วแปลว่าอะไร ?

ศัพท์จีนเกี่ยวกับการนับญาติของคนจีน เป็นเรื่องยากนิดหน่อยสำหรับคนต่างชาติ  เพราะมีการใช้สรรพนามแทนญาติละเอียดมาก เป็นภูมิปัญญาด้านภาษาที่ลึกล้ำ  เมื่อเลือกใช้คำศัพท์ได้ถูกต้อง คนฟังก็จะเข้าใจได้ทันทีว่า เป็นญาติฝ่ายไหน  ฝ่ายพ่อหรือฝ่ายแม่ มีความสัมพันธ์อย่างไร  ไม่ต้องพูดยาวๆ ว่า “我妈妈的弟弟的。。。”

เป็นหมวดคำศัพท์ที่ใช้บ่อยมากในชีวิตประจำวัน

ความรู้หมวดนี้ ก็เป็นแนวข้อสอบของ PAT จีนด้วย 

1.  พ่อแม่ของแม่ (คุณตาคุณยาย) (妈妈的爸爸和妈妈) มีสรรพนามคำเรียก(称呼)หลายคำ ทั้ง 外公外婆 (Wàigōng wàipó) / 姥爷姥姥 (lǎoyé lǎolao)  / 外祖父外祖母 (wàizǔfù wàizǔmǔ)  

外公外婆  เป็นภาษาพูดทั่วไป  

姥爷姥姥  เป็นภาษาพูดทางเหนือ 

外祖父外祖母 เป็นภาษาทางการ  ใช้ได้ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน

ภาษาพูดในสำเนียงแต้จิ๋ว เรียกว่า อากงอาม่า  

ภาษาจีนสำเนียงฮากกา เรียกว่า อากุงอาผ่อ (อาโผ่)  

ภาษากวางตุ้งเรียกว่า อากุ๊งอาผอ 


2.  ทั้งพี่ชายและน้องชายของแม่ (妈妈的哥哥和弟弟) เรียกรวมกันว่า 舅舅 / 舅父 (Jiùjiu/ jiùfù)

舅舅 เป็นภาษาพูด  

舅父 ใช้ได้ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน

ภาษาพูดในสำเนียงแต้จิ๋ว เรียกว่า อากู๋  

ภาษาจีนสำเนียงฮากกา เรียกว่า อาคิว  

ภาษากวางตุ้งเรียกว่า เคาฝู (พูดเหมือนภาษาเขียน) 

*** ข้อควรจำ 舅舅 เป็นสรรพนามใช้เรียกคนที่ไม่ใช่ญาติได้ เหมือนคนไทยใช้คำแทนชื่อว่า “อากู๋”  (“คุณน้า”)  แต่  舅父 ใช้เรียกเฉพาะญาติแท้ๆ ได้เท่านั้น

3. ทั้งพี่สาวและน้องสาวของแม่ (妈妈的姐姐和妹妹) เรียกรวมกันว่า 阿姨 / 姨母 (Āyí/ yímǔ)

阿姨  เป็นภาษาพูด  

姨母  เป็นภาษาทางการ ใช้ได้ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน

ภาษาพูดในสำเนียงแต้จิ๋ว เรียกว่า อาอี๊  

ภาษาจีนสำเนียงฮากกา เรียกว่า อาหยี่  

ภาษากวางตุ้งเรียกว่า อายี้  

*** ข้อควรจำ 阿姨 เป็นสรรพนามสุภาพใช้เรียกพนักงานดูแลหอพักได้ ใช้เรียกแม่บ้านได้ เหมือนคนไทยเรียก “คุณน้า” “คุณป้า” แต่ 姨母 ใช้เรียกเฉพาะญาติแท้ๆ เท่านั้น
…..

สรุป 10 คำศัพท์ ญาติหลักๆ ฝ่ายแม่ 

  1. 外公    2. 外婆    3. 姥爷     4. 姥姥     5. 外祖父  6. 外祖母 
  7. 舅舅    8.  舅父   9. 阿姨   10. 姨母 
…..

ทีนี้เรามาตอบคำถามวัฒนธรรมจีน และทำแบบฝึกหัดกัน

ตัวอย่าง ข้อ 1 และ ข้อ 2 เป็นแนวข้อสอบ PAT จีน 1/2560 และ 2/2560 ส่วนข้อ 3 เหล่าซือตั้งโจทย์เองเก็งไว้เผื่อข้อสอบออกยากขึ้น

ในข้อสอบจริงไม่ได้ซับซ้อนเท่าข้อสอบจำลองที่เหล่าซือสุวรรณาตั้งโจทย์ขึ้นเอง  

ที่ทำให้ซับซ้อนขึ้น เพื่อให้นักเรียนรู้ว่า คำสรรพนามในหนึ่งคำ ยังมีคำอื่นที่ใช้ได้อีก  มีคำที่เป็นภาษาพูด และ มีคำที่เป็นภาษาเขียน เมื่อเรามีความรู้รอบด้าน ไม่ว่าข้อสอบจะออกมาแบบไหน เราก็พิชิตข้อสอบได้ไม่ยาก

ตัวอย่างข้อสอบจริงถามว่า

       妈妈的弟弟怎么称呼?

       1。舅舅                2。阿姨 

       3。伯伯                4。叔叔

…………….
ข้อสอบจริงไม่มีพินอินให้ ต้องฝึกอ่านอักษรจีนให้ได้
สุวรรณา สนเที่ยง 张碧云

30 สิงหาคม 2017 (2560)

……………

อ่านโจทย์ดีๆ ต้องใชัดเจนว่าโจทย์ถามอะไร(ประยุกต์จากแนวข้อสอบจริง 1/2560 และ 2/2560)

  1. 下列哪项不是妈妈的爸爸妈妈的称呼?

       1。外公外婆                   2。 爷爷奶奶

       3。姥爷姥姥                   4。 外祖父外祖母  เป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งจาก “คอร์สเข้มข้น PAT จีน” 

ศูนย์ภาษาจีนฟิวเจอร์ซี ใกล้บีทีเอสตลาดพลู

…………..

www.futurec-cn.com

FB: Suwanna Future C

 

อ่านเรื่องเกร็ดภาษาจีน  

หวังว่าจะเป็นประโยชน์  

ขออภัยในข้อบกพร่องใดๆ ขอขอบคุณทุกความคิดเห็นFlag Counter


Share Button

สำนวนจีน 说三道四 พูดสามว่าสี่ หมายถึงอะไร ? แนวข้อสอบ PAT จีน

Hits: 9742

สำนวนจีน 说三道四 Shuō sān dào sì  พูดสามว่าสี่  ว่าสามว่าสี่ หมายถึงอะไร ?

สำนวนนี้เคยออกสอบ PAT จีน

มาทำความเข้าใจ พร้อมๆ กับฝึกทำข้อสอบ PAT จีนกัน  คนที่ไม่ได้นำไปสอบ  ก็น่ารู้ไว้เพื่อเข้าใจบริบทที่คนจีนคุยกัน หรือ ใช้ดูหนังจีน ซีรีส์จีนให้ได้อรรถรสยิ่งขึ้น

说三道四  เป็นสำนวนจีนสี่พยางค์ 成语  ใช้เป็นคำกริยา 

หมายถึง “วิจารณ์ว่าคนอื่นในทางลบ”  “วิจารณ์คนอื่นมั่วๆ ” เป็นคำสำนวนที่ใช้เชิงลบ

(มีศัพท์จีน ” วิพากษ์วิจารณ์”  “ติติง”  ที่ใช้ในเชิงบวกด้วย ไว้ค่อยเขียนแยกเป็นอีกหัวข้อหนึ่ง)

 

ตัวอย่างการใช้ 说三道四

有些人喜欢对别人的隐私说三道四。

Yǒuxiē rén xǐhuān duì biérén de yǐnsī shuō sān dào

บางคนชอบพูดวิจารณ์เรื่องส่วนตัว (ที่ต้องการปกปิด) ของคนอื่น
 

ตัวอย่างข้อสอบ PAT จีน ในหมวดสำนวน คำสแลง ภาษาปาก

 
 
ข้อนี้คำตอบ คือ 3   
1. 说谎           shuōhuǎng   พูดเท็จ  พูดปด           
2. 谈论数字    tánlùn shùzì   คุยเรื่องตัวเลข
3.  议论别人   yìlùn biérén   วิจารณ์คนอื่น ว่าคนอื่น   
4.  算账           suànzhàng      คิดบัญชี
             
 

สุวรรณา สนเที่ยง 张碧云

แบ่งปันจาก “คอร์สเข้มข้น PAT จีน”

ศูนย์ภาษาจีนฟิวเจอร์ซี ใกล้บีทีเอสตลาดพลู

www.futurec-cn.com

facebook: Suwanna Future C
๑๑๑๑๑๑๑

เกร็ดภาษาจีน

หวังว่าจะเป็นประโยชน์  

ขออภัยในข้อบกพร่องใดๆ ขอขอบคุณทุกความคิดเห็นFlag Counter


Share Button

แนวข้อสอบ PAT จีน ที่ออกสอบทุกปี (2) ความรู้เกี่ยวกับจีน

Hits: 17243

๑๑๑๑๑๑

 
แนวข้อสอบ PAT จีน สำหรับนักเรียน ม.6
 
ประยุกต์ใช้กับการสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาจีนได้
 
สำหรับนักศึกษา “จีนศึกษา” และบุคคลทั่วไปที่สนใจ “เข้าใจจีน” 
 
ความรู้เกี่ยวกับประเทศจีน
 
ความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมจีน – วัฒนธรรมจีน
 
แม่น้ำเหลือง กับแม่น้ำแยงซี
母亲河 มาตุธาร ลำน้ำแหล่งต้นตออารยธรรมจีน
 
 
วรรณกรรมเอก นิทานพื้นบ้าน วันเทศกาล ประเพณีจีน
* สิ่งสิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีโบราณที่จีนคิดค้นขึ้นเป็นชาติแรก
* สี่สุดยอดวรรณกรรมจีน
* สี่นิทานพื้นบ้านยอดเยี่ยมของจีน
* สี่ยอดหญิงงามในประวัติศาสตร์จีน
* สี่ผู้ดีในภาพเขียนจีน (สี่ยอดนิยม)
* สามสหายยอดทรหดยามหนาว
* สี่สิ่งล้ำค่าในห้องหนังสือ (คู่การเรียน)
 
 
 
แนวข้อสอบ วัฒนธรรม – อารยธรรมจีน
 

 

เกี่ยวกับวัฒนธรรมการกิน การดื่ม

 

 

                                                                                                                อักษรมงคลยอดนิยม 福 

 
 
 

                              ข้อสอบยอดนิยม ที่ออกสอบบ่อย
สุวรรณา สนเที่ยง  张碧云

 
 
 ดูเพิ่มเติมได้ที่ www.futurec-cn.com

ศูนย์ภาษาจีนฟิวเจอร์ซี

 

 

แบ่งปันจาก คอร์สเข้มข้น PAT จีน

สอนโดย อ.สุวรรณา สนเที่ยง 


อ่านเรื่องเกร็ดภาษาจีน  

หวังว่าทุกคลิกของท่านจะได้รับประโยชน์จากบทความเหล่านี้

 ขออภัยในข้อบกพร่องใดๆ ขอขอบคุณทุกความคิดเห็นFlag Counter


Share Button

อักษรจีนพ้องรูปที่ใช้บ่อย “假” ออกเสียงได้กี่เสียง ? แปลว่าอะไรบ้าง ?

Hits: 10308
คำพ้องรูป 多音字 ที่ใช้บ่อย ออกสอบ PAT จีนบ่อย – 
“假” อักษรจีนที่เห็นบ่อยตัวนี้ ออกเสียงได้กี่เสียง แปลว่าอะไรได้บ้าง ?  
 
(1)  假 Jià (คำนาม)  วันหยุดพักผ่อน
      放假 (ปิดเทอม) 假期 (ช่วงวันหยุด)
..
(2)  假 jiǎ (คำคุณศัพท์) ปลอม เท็จ เทียม
       假货 (ของปลอม สินค้าปลอม)
       假手 มือเทียม (อวัยวะมือที่ทำขึ้นทดแทนอวัยวะจริง)
..
(3)  假 jiǎ (คำกริยา) เสแสร้ง/แกล้งทำ 假装 (แสร้งทำเป็น/แกล้งทำเป็น)
..
(4) 假 jiǎ (คำกริยา) ใช้คนอื่นทำแทนตน เช่น คำว่า 假手 ยืม(มือ)        假手于人 เป็นสำนวนจีนโบราณ (成语)แปลว่า ยืมมือคนอื่นทำเพื่อตนเอง 

สุวรรณา สนเที่ยง 张碧云老师 ศูนย์ภาษาจีนฟิวเจอร์ซี www.futurec-cn.com facebook: https://www.facebook.com/SuwannaFutureC/ 

 

ตัวอย่างข้อสอบ PAT จีนที่เคยออกสอบเกี่ยวกับคำว่า 假

Duo yin zi JIa Hao

 

正确的答案是 3

因为 “好” เมื่อออกเสียงว่า Hǎo ก็จะแปลว่า ดี

เมื่อออกเสียง hào ก็จะแปลว่า “ชอบ / รัก” (อะไรบางอย่างเป็นพิเศษ)

好学 แปลว่า ชอบเรียนรู้ รักการเรียน

ส่วนอักษรจีน “假” ในคำแรกออกเสียงว่า jià แปลว่าวันหยุด

คำที่สองอ่านว่า jiǎ แปลว่า เท็จ ไม่จริง แกล้งทำ

…..

คำศัพท์จีน

 

 

อ่านเรื่องอื่นๆ คลิกที่เกร็ดภาษาจีน  หวังว่าทุกคลิกของท่านจะได้รับประโยชน์จากบทความเหล่านี้

Flag Counter


Share Button

คำจีนสับสน 一下儿 กับ 一下子 ความหมายต่างกันอย่างไร ?

Hits: 18920

คำคล้าย  一下儿 กับ 一下子  ความหมายต่างกันอย่างไร ? 

近义词 คำศัพท์จีนที่มีความหมายใกล้เคียงกัน 

คำที่นักเรียนไทยสับสน  คำที่ PAT จีนออกสอบบ่อย

ทั้งสองคำนี้เมื่อแปลเป็นภาษาไทยแล้ว ใกล้เคียงกันมาก แต่ในภาษาจีน สองคำนี้มีนัยไม่เหมือนกัน

 ..
1.   一下儿 

     一下儿  ใช้แสดงเวลา เป็นบทเสริมที่ใช้แสดงกริยาที่ทำแค่เวลาสั้นๆ สบายๆ 

แปลเป็นไทยได้ว่า “หน่อย”  “หน่อยนึง”  “เดี๋ยวนึง” “แป๊บนึง” ฯลฯ

ตัวอย่าง 

请您等一下儿。            กรุณารอสักครู่ค่ะ

等我一下儿。                รอฉันแป๊บนึง

麻烦你帮我看一下儿。   รบกวนช่วยฉันดูหน่อยค่ะ

我来介绍一下儿。        ผมขอแนะนำให้รู้จักกันหน่อยครับ

我打扫了一下儿。        ผมทำความสะอาดไปหน่อยแล้ว

你来这儿一下儿。        คุณมาที่ฉันแป๊บนึง   

2. 一下子  

   一下子เป็นคำขยายกริยา ใช้เน้นว่ากริยาที่เกิดขึ้นนั้น เกิดเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือทำให้บางอย่างเปลี่ยนไปโดยใช้เวลาแค่สั้นๆ 

แปลเป็นไทยได้ว่า “แป๊บเดียว” “แป๊บเดียวเอง”  “เดี๋ยวเดียว” ฯลฯ

一下子天就变得这么黑了。

แป๊บเดียวเอง ฟ้าก็เปลี่ยนสีเป็นมืดขนาดนี้

他跑得很快,一下子就跑得看不见了。

เขาวิ่งเร็วมาก แป๊บเดียวก็วิ่งหายไปจนมองไม่เห็นแล้ว 

才过了两年,他一下子就长得这么高了。

เพิ่งผ่านไปสองปีเอง  แป๊บเดียวเขาก็สูงขนาดนี้แล้ว

一下子他就睡着了。

แป๊บเดียวเองเขาก็หลับปุ๋ยไปแล้วTips:

เหล่าซือลองแต่งประโยคที่เอาสองคำนี้มารวมไว้ในประโยคเดียวกัน เพื่อให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน

我请他来帮我修理一下儿电脑,他一下子就修理好了。

(ลองแปลดู ก่อนที่จะเลื่อนลงไปอ่านต่อ)

..

..

ฉันขอให้เขามาช่วยซ่อมคอมพิวเตอร์ให้หน่อย  แป๊บเดียวเองเขาก็ซ่อมเสร็จแล้ว


สุวรรณา สนเที่ยง (张碧云)

เรียบเรียง 

แบ่งปันจากห้องเรียนของฟิวเจอร์ซี

www.futurec-cn.comคอร์สเข้มข้น #PAT จีน

#ภาษาจีนขั้นกลาง

#ไวยากรณ์จีน

#คำคล้าย #近义词

参考文献:

汉语教程(第三册上)

新实用汉语课本


หวังว่าทุกคลิกของท่านจะได้รับประโยชน์จากบทความเหล่านี้

ขออภัยในข้อบกพร่องใดๆ  ขอบคุณสำหรับทุกความคิดเห็นFlag Counter


Share Button

คะแนน PAT จีน / HSK ยื่นเรียนคณะอะไรได้บ้าง เตรียมพร้อมรับระบบ TCAS เริ่มใช้ปี 61

Hits: 19357

คะแนนสอบ PAT7.4 (แพทจีน) กับคะแนนสอบ HSK4 ใช้ยื่นเข้าเรียนอะไรได้บ้าง ?

คำถามที่ผู้ปกครอง ม.ต้น  ม.ปลายถามกันมามาก

* ข้อมูลใหม่ จะทยอยอัพเดทเรื่อยๆ *

* เตรียมพร้อมรับระบบ TCAS ที่เริ่มใช้ปี 61

..

ปีหน้า (พ.ศ.2561) ระบบคัดเลือกนักเรียนเข้ามหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลง
นักเรียนปรึกษากับอาจารย์แนะแนวที่โรงเรียนได้
ส่วนทางเราก็จะช่วยเตรียมความรู้ภาษาจีนของนักเรียนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง จะได้ไม่พลาดโอกาสสำหรับเด็กเก่งจีน

..ตามระบบใหม่ มีการแบ่งการคัดเลือกเป็น 5 รอบ และใช้ผลสอบ PAT จีนยื่นเข้าได้หลายคณะ เช่น สายอักษรศาสตร์-ศิลปศาสตร์-มนุษย์ศาสตร์ สายนิเทศน์-วารสาร  สายการปกครองรัฐศาสตร์-นิติ สายศึกษาศาสตร์ ฯลฯ
..
..ตัวอย่างที่โพสต์ให้ดูนี่้ เป็นเกณฑ์การยื่นคะแนนของคณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์ที่เพิ่งประกาศออกมา เริ่มใช้ปี 61

ดูเพิ่มเติมคณะต่างๆ ที่ใช้คะแนนแพทจีนยื่นได้ ที่ลิงค์นี้

http://web.reg.tu.ac.th/registrar/_link/_4_admission/2561/BA/new/00_soc.pdf

- คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาจีน
สามารถใช้ผลสอบ HSK และ PAT จีนยื่นได้ โดยรอบ 3 ใช้คะแนน HSK ยื่น รอบ 4 ใช้คะแนน PAT จีนยื่น (สังเกต การยื่นคะแนนในรอบ 4  คะแนน PAT จีนที่ใช้ชื่อว่ารหัสวิชา 80 = 75%)


..
– ในส่วนของสถาบันนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ธรรมศาสตร์ (ไม่ได้แคปภาพให้) รอบแรกใช้ HSK4 ยื่นคะแนน ส่วนรอบ 4 ใช้ PAT จีนยื่น

ส่วนนี้จะเป็นโอกาสดีของเด็กที่เก่งภาษาจีนและมีการวางแผนการเรียนและเตรียมสอบให้ดี..

“TCAS ” ระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัยแบบใหม่ เริ่มใช้กับนักเรียน ม.6 ปีนี้ ย่อมาจาก Thai University Central Admission System

รหัสวิชา 80 = PAT จีน 

เหล่าซือสุวรรณา 

ศูนย์ภาษาจีนฟิวเจอร์ซี

อัพเดท วันที่ 15 มิถุนายน 2560

ตามประกาศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะต่างๆ ที่ใช้คะแนนสอบ PAT ภาษาจีน (PAT7.4 รหัสวิชา PAT 80) ยื่นได้ 

- คณะนิเทศน์ศาสตร์ 

- คณะนิติศาสตร์

- คณะรัฐศาสตร์ ทุกสาขา

- คณะครุศาสตร์

- คณะอักษรศาสตร์

 

อ้างอิงจาก  http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/ClearingHouse-v3_r3.pdf
..
..
ยอดอ่าน เกร็ดความรู้ภาษาจีน

Flag Counter


Share Button

คำสแลงจีน / สำนวนปาก 落汤鸡 = “ลูกหมาตกน้ำ” ในภาษาไทย

Hits: 7666

คำสแลงจีน / สำนวนปาก

落汤鸡  Luòtāngjī  เทียบได้กับสำนวนไทย “ลูกหมาตกน้ำ”     
แปลตรงตัวว่า  “ไก่ตกน้ำซุป”  อุปมา เปียกชุ่มไปทั้งตัว
คำนี้เป็นสำนวนปากที่ใช้บ่อย ออกสอบ PAT จีนบ่อย
และเพิ่งออกในข้อสอบครูผู้ช่วยที่สอบเมื่อเดือนเมษายน 2560 ที่ผ่านมา
ตัวอย่างการใช้ 例句:
忘了带雨伞,被雨淋得像落汤鸡一样。
ลืมติดร่มมา โดนฝนจนเปียกเหมือนลูกหมาตกน้ำเลยล่ะ
….
สุวรรณา สนเที่ยง 张碧云
 

แบ่งปันจากห้องเรียน

คอร์สเข้มข้น PAT จีน

ศูนย์ภาษาจีนฟิวเจอร์ซี


ยอดอ่าน เกร็ดความรู้ภาษาจีน

Flag Counter


Share Button

แนวข้อสอบ PAT จีน ที่ออกทุกปี ภาพรวม (1) ใช้เตรียมสอบครูผู้ช่วยได้ด้วย

Hits: 15708
แนวข้อสอบ PAT จีน ที่ออกทุกปี ภาพรวม (1)
 
ความรู้นำไปใช้งานจริง ใช้สอบ HSK  สอบที่โรงเรียน และสอบครูผู้ช่วยได้ด้วย
รายละเอียดแต่ละหัวข้อ และตัวอย่างข้อสอบ PAT จีน
อ่านเพิ่มเติมได้ในบทความต่างๆ ของเหล่าซือสุวรรณา
 
….
 
คำพ้องรูป อักษรจีนหลากเสียง
อักษรจีนที่ขีดเส้นใต้ข้อใดออกเสียงเหมือนกันทุกคำ  
.
จากข้อสอบจริง 率、乐、数、还
 …
.

得 อกเสียงได้ 3 เสียง 

ที่ต้องจำเสียงอ่านและความหมาย ต้องเลือกใช้และเรียงประโยคได้ ถูกต้อง

 …
….
.
着 ที่ออกเสียงได้ 2 เสียง 
 ..
..
.
.
 ..
.
.
 .
差 ออกเสียงได้ 4 เสียง ความหมายต่างกัน
..
 
ลักษณนามภาษาจีน 量词
  

.

 

.
.
 
.
.
ตำแหน่งตัวเลข ลักษณนามจำนวน “ครึ่ง”

การบอกจำนวน 半 (ครึ่ง)

เรียงคำอย่างไรจึงจะถูก ?

1 ชั่วโมงครึ่ง ภาษาจีนที่ถูกต้องพูดว่า 一个半小时

คำนี้ควรสนใจเป็นพิเศษ นักเรียนไทยบางคนพูดว่า 一个小时半X (แบบต่างชาติพูดจีน) และก็นึกว่ามันถูกทั้งสองแบบ และยังนำกลับมาสอนคนไทยพูดแบบนี้ด้วย

ความจริงการใช้ 一个小时半X  เป็นแบบที่ไม่ถูก แต่คนจีนฟังเข้าใจ

หากนำไปใช้ทำข้อสอบ ก็จะไม่ได้คะแนน

การใช้คำช่วยทางโครงสร้างที่ออกเสียงเหมือนกัน  的、得、地

 

.

 

 
 
*****
การเลือกใช้คำบุพบท
 

.

 

.
.
 
.
.
..
.
.
.
 
หัวข้อต่างๆ ตามภาพที่โพสต์นี้ เป็นเรื่องที่เขียนไว้แล้ว 
เลือกอ่านได้ในบล็อกนี้
…..
ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม อารยธรรมจีน
การใช้คำสันธาน
คำคล้าย คำเหมือน
ภาษิต สำนวน คำสแลง ฯลฯ
จะทยอยตามมา


แบ่งปันจากห้องเรียน PAT7.4

สุวรรณา สนเที่ยง

ศูนย์ภาษาจีนฟิวเจอร์ซี

ดูเพิ่มเติมได้ที่ www.futurec-cn.com

..

นักเรียนของฟิวเจอร์ซีที่ใช้คะแนน PAT7.4 (แพทจีน) ยื่น ติดมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย อาทิ 

คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาจีน ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ  

รัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาฯ

นิติศาสตร์ จุฬาฯ 

 

นักเรียนเราสามารถทำคะแนนสอบแพทจีนได้สูงถึง 267 คะแนน

..

#คอร์สเข้มข้นPATจีน 

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ 

http://www.futurec-cn.com/หลักสูตร/หลักสูตรทั่วไป/

#ฟิวเจอร์ซีใกล้บีทีเอสตลาดพลู #สอนภาษาจีน 

#HSK #PATจีน

 

 

 

ยอดวิว เกร็ดความรู้ภาษาจีน

Flag Counter


Share Button

จีน สำนักงาน HANBAN ลงโทษคนทุจริตสอบ HSK ด้วยการประกาศรายชื่อและสัญชาติบนเว็บไซต์

Hits: 9369

สำนักงาน  汉办 ประกาศผ่านเว็บไซต์ แจ้งรายชื่อผู้ที่ทุจริตในการทำข้อสอบ HSK ระดับ 4 – 6 ที่จัดสอบไปเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2017 พร้อมกับยกเลิกผลสอบของบุคคลตามรายชื่อรวม 26 คน  และสั่งให้ทุกสนามสอบเข้มงวดต่อการคุมสอบมากขึ้น 

ประกาศเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2017 

ในจำนวนนี้ส่วนใหญ่เป็นคนสัญชาติเกาหลีใต้  อินเดีย รัสเซีย

นอกจากนี้ เว็บไซต์ 汉办 ยังได้แนบไฟล์รายชื่อ PDF ไว้ท้ายประกาศด้วย 

รายชื่อถูกเห็นกันทั่วโลก อาจถูกขอให้ลาออกจากมหาวิทยาลัยของจีน หรือติด Blacklist เข้ามหาวิทยาลัยดีๆ ของจีนไม่ได้ เพราะเรื่องทุจริตการสอบ ที่จีนจะมีบทลงโทษหนัก

เสียชื่อเสียงวงศ์ตระกูลและประเทศเลย  

-ขอให้ดูเป็นอุทาหรณ์-

เหล่าซือทราบมาว่ามีนักเรียนไทยบางคนที่ไปเรียนในจีนก็เคยทุจริตการสอบ HSK5 โดยให้คนเก่งกว่านั่งหน้าแล้วส่งซิกคำตอบให้คนข้างหลังหรือให้ลอก เพื่อจะได้จบปริญญา (เนื่องจาก บางมหาวิทยาลัยกำหนดว่าต้องมีผลสอบ HSK5  จึงจะจบการศึกษาได้  และผลสอบ 5 นี้ยังสามารถใช้ยื่นสมัครเรียนปริญญาโทในมหาวิทยาลัยในจีนได้ด้วย)

เคยมีนักเรียนไทยระดับปริญญาโทบางคนลอกวิทยานิพนธ์คนอื่น จ้างคนจีนช่วยเขียน ฯลฯ ถูกเขาจับได้ก็มี (แต่เขายังปรานีไม่ได้เอาชื่อมาประกาศ)

ระวังจะเป็นปลาเน่าตัวเดียวทำให้เสียชื่อเสียงประเทศชาตินะ เขาประกาศชื่อหราแบบนี้ 

รักเพื่อนเตือนเพื่อน รักแฟนอย่าให้แฟนลอก ให้เพื่อนลอกไม่ใช่การรักเพื่อนที่ถูกวิธี อาจจะโดนขึ้นบัญชีดำทั้งคนลอกและคนให้ลอก 

ถ้าเจอเพื่อนที่พาเราไปทำผิดก็ห่างๆ ไปเลยดีที่สุด

คนเป็นเหล่าซือก็ต้องเตือนนักเรียน 

 

เขียนโดย สุวรรณา สนเที่ยง

ศูนย์ภาษาจีนฟิวเจอร์ซี

…..

หมายเหตุ 

สำนักงาน  汉办 (HANBAN) เป็นหน่วยงานดูแล สนับสนุนการเรียนภาษาจีนสำหรับคนต่างชาติ รวมถึงเป็นหน่วยงานที่ดูแลสถาบันขงจื่อ ให้ทุนการศึกษาแก่คนต่างชาติทั้งหมด 
ภาพนี้เหล่าซือแคปจากหน้าจอเว็บไซต์ 汉语考试服务网
ดูเพิ่มเติมที่ http://www.chinesetest.cn/gonewcontent.do?id=41193401


เสียงสะท้อนของสังคมออนไลน์หลังโพสต์ 

นักเรียนไทยคิดอย่างไรกับเรื่องนี้

 

หลังจากโพสต์เรื่องนี้ในเฟซบุ๊คแฟนเพจ Suwanna Future C ของเหล่าซือสุวรรณา เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ก็ได้กลายเป็นประเด็นร้อนที่ได้รับการแชร์ออกไปมาก มีการแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์มากมาย 

บางส่วนแชร์เพื่อเตือนนักเรียนไทยด้วยกัน 

บางส่วนเห็นด้วย บอกดีแล้วที่จีนทำแบบนี้ 

คนโกงจะได้เข็ดหลาบ 

คนแบบนี้ต้องไม่มีที่ยืน 

บางคนไม่ตั้งใจเรียน ไปเที่ยวผับชิวๆ พอสอบก็ก้มดูโทรศัพท์ ไม่ยุติธรรมกับคนที่ตั้งใจเรียนเลย

ครูจีนคุมสอบบางคนใจดีเกิน ปล่อยให้ผ่าน

บางส่วนบอกว่าโกงเหมือนในหนังเลย 

บางส่วนบอกว่าโหด  ฯลฯ

ความเห็นเหล่านี้เป็นผลดีต่อการส่งเสริมจริยธรรมการศึกษาและทำให้คนที่คิดจะโกงข้อสอบได้คิดมากขึ้น

เรื่องการทุจริตการสอบ เป็นเรื่องสำคัญที่สะท้อนจริยธรรมทางการศึกษาของชาติ ท่านใดสนใจอ่านความคิดเห็นที่หลากหลายหรือร่วมแสดงความเห็น เชิญได้ที่ลิงค์นี้ https://www.facebook.com/SuwannaFutureC/photos/a.546768918688653.121557.462414183790794/1613751955323672/?type=3&theater

 

หรือแสดงความเห็นผ่านเว็บหน้านี้

 

 

 

    

ยอดอ่าน เกร็ดความรู้ภาษาจีน

Flag Counter


Share Button

เนื้อหาส่วนหนึ่งที่ออกสอบ HSK3 – 4 PAT จีน ครูผู้ช่วย วิชาเอกจีน

Hits: 6219
 
เป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งที่เป็นแนวข้อสอบ HSK3 – 4  PAT จีน และ แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาจีน
……
(1) 座  ลักษณนาม ใช้กับภูเขา และสิ่งก่อสร้างใหญ่ๆ  ตึก อาคาร สะพาน ฯลฯ รวมถึง ภูเขาน้ำแข็งด้วย 一座冰山

…..
แบ่งปันจากคอร์ส HSK4 / PAT จีน ห้องเรียนภาษาจีนฟิวเจอร์ซีเช้าวันที่ 23 เมษายน 2017
สอนโดยเหล่าซือสุวรรณา 
เช้าวันอาทิตย์ 09.00 – 12.00
 
 

ข้อความข้างล่างนี้ เป็นคอมเมนท์จากผู้อ่านแฟนเพจ Suwanna Future C สองท่าน  ที่ได้กรุณาส่งมาบอกให้เหล่าซือทราบว่า ที่สอนไปนั้นตรงกับแนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาจีน ที่สอบเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560 ออกลักษณนาม การใช้ 座 พอดี

(ขอขอบคุณข้อมูลจาก คุณ เอิ้น เดือน กะได และคุณ Onair Sankot นะคะ )

 

คุณ Onair Sankot ยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องที่ออกสอบอื่นๆ เช่น

ลักษณะนาม ของ รองเท้า
ตัวอักษรเก่าแก่ที่สุดของจีน 
คำเหมือน เช่น คำว่า 换  唤 อันไหนใช้กับ 

 

…….

ลักษณนามของรองเท้า ใช้ 双 (คู่)

ตัวอักษรเก่าแก่ที่สุดของจีน คือ 甲骨文 (อักษรที่สลักบนกระดูกสัตว์)เหล่าซือเคยเขียนเรื่องนี้ในบทความเก่า

ข้อที่ว่า คำว่า 换 กับ 唤 อันไหนใช้กับ 钱 ? คำตอบคือ ใช้คำว่า 换 ที่แปลว่า “แลก”

ส่วนคำว่า 唤 แปลว่า “เรียก”  

สังเกตจาก 口字旁 มีตัวประกอบของ “ปาก” (มีหลักการจำง่ายๆ เรียกต้องใช้ปาก)

….
 
(2) ลักษณนาม (แปลว่า “หัว” ใช้กับ วัว ควาย แพะ )

….
ใช้ 头 เป็นลักษณนามของสัตว์อะไรบ้าง ? 
ออกสอบบ่อยใน PAT จีน
และเป็นแนวข้อสอบของครูผู้ช่วยด้วย
….
นี่เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาที่เราเรียนเมื่อวันที่ 23 เมษายน ใน “คอร์สติวเข้ม HSK3″ บ่ายวันอาทิตย์ และ คอร์ส HSK4 / PAT จีน
คอร์สนี้สอนโดย เหล่าซือสุวรรณา
….
เกือบจะ แทบจะ (几乎)แบ่งปัน Real time จากห้องเรียน
วันนั้นเราเรียนคำว่า 几乎 ด้วย ก็เอามาประกอบเป็นตัวอย่างการใช้ได้พอดี
…..
จริงๆ แล้ว (其实)มันเป็นส่วนหนึ่งของไวยากรณ์จีนนะ แต่ไม่เรียกไวยากรณ์ก็ได้ คนเรียนจะได้รู้สึกว่ามันไม่ยาก แค่ใช้สมองพื้นที่นิดเดียวในการจำก็ได้แล้ว
วันนั้นเราเรียนคำว่า 其实 ด้วย ก็เลยเอามาใส่ไว้เพื่อให้นักเรียนเข้าใจว่าคำนี้ใช้ในบริบทไหน
 
 
….
 
(3) ร่ม umbrella ตัวเต็มเขียนอย่างนี้ค่ะ  

ร่มกันฝน ก็เติมคำว่า 雨 (ฝน) ลงไปข้างหน้า เป็น 雨伞 
จำง่ายนิดเดียว ใช้เมมไม่เยอะ
…….
แบ่งปันจากห้องเรียนของฟิวเจอร์ซี เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
….
(4) 
เทคนิคจำ การใช้คำกริยาวิเศษณ์ 竟然 (คิดไม่ถึงว่าจะ) ร่วมกับ 把字句 
ตัวอย่างการเรียงประโยคจากข้อสอบจริง HSK4
และตัวอย่างการแต่งประโยคของนักเรียนฟิวเจอร์ซี
สดจากห้องเรียนคอร์ส HSK4 / PAT จีน วันที่ 23 เมษานี้
 
把字句 ออกสอบระดับ HSK4 และ PAT จีน
 
 

Share Button
Hits: 7302

 

ตัวอย่างข้อสอบ HSK Level 5 (ตอนที่ 4) 汉语水平考试 5 级 

 
แบ่งปันจากห้องเรียนของ สุวรรณา สนเที่ยง(张碧云)

 

คำตอบข้อนี้คือC:那三幅地图是汉朝的。

แผนที่ทั้งสามฉบับเป็นของราชวงศ์ฮั่น

จากข้อความข้อ 67  บอกว่า 那三幅汉代的彩色帛绘地图。

彩色帛绘地图 แปลว่า แผนที่ที่วาดด้วยสีบนผ้าไหม  ข้อ B จึงไม่ถูก 

汉代 ยุคสมัยฮั่น = 汉朝 ราชวงศ์ฮั่น  คำตอบจึงเป็นข้อ C
————— 

เนื้อหาส่วนหนึ่งที่เราเรียนในวันที่ 3 ธันวาคม 2016–  คำศัพท์ เกร็ดความรู้ ไวยากรณ์ สำนวน ภาษิต คำพังเพย – 


ฝึกอ่าน ความเข้าใจภาษา 

–  ปรัชญาชีวิต 树立目标与成功的达到目标  

–  电视带来的问题 ปัญหาที่เกิดจากการดูทีวีมากเกินไป 
สำนวนจีนสี่พยางค์ (成语)ที่เรียนในวันนั้นมีมากมายหลายคำมาก

1. 一事无成
2. 若有所思
3. 恍然大悟
4. 删繁就简
5. 半途而废
6. 若有所失
7. 无人不知
8. 妙不可言
9. 如愿以偿

ไวยากรณ์จีนบางส่วนที่เรียน

– การใช้คำสันธาน  

   只有 ………….,才能 …………..

   对  ……………. 产生….. (兴趣、影响)

   一旦………….. 就 …………….

   然而…………………………..   คำศัพท์จีนบางคำ

度过日子  ใช้ชีวิตผ่านไปวันๆ  

导致          เป็นผลให้  นำมาซึ่ง ทำให้ ก่อให้เกิด

危害          เป็นภัยต่อ เป็นอันตรายต่อ เป็นภัยคุกคามต่อ

สุวรรณา สนเที่ยง

บันทึกการสอน 

ห้องเรียนภาษาจีนฟิวเจอร์ซี  

————–

** จะยังมีการอัพเดทตัวอย่างเพิ่มเติมเรื่อยๆ **
 
ติดตามได้จากบล็อกนี้นะคะสอบ HSK  HSKK
บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เทคนิคการเตรียมตัวสอบ http://www.futurec-cn.com/5-เทคนิคการสอบ-hsk-การเตรียม/ฟังคำอธิบายจากคลิปเสียง คำศัพท์-hsk4-บางส่วน
http://www.futurec-cn.com/คำศัพท์-hsk4-级词语(อธิบายด้วยภาษาไทย/


หลักสูตรภาษาจีน ดูได้ที่http://www.futurec-cn.com/หลักสูตร/หลักสูตรทั่วไป/
ดาวน์โหลดตัวอย่างข้อสอบ และ ทดลองทำข้อสอบออนไลน์ได้ในเว็บไซต์ของ สำนักงาน 汉办
汉语考试服务网   http://www.chinesetest.cn/index.do


………………………………………

 

อ่านเรื่องเกร็ดภาษาจีน  

หวังว่าทุกคลิกของท่านจะได้รับประโยชน์จากบทความเหล่านี้

ขออภัยในข้อบกพร่องใดๆ  ขอบคุณทุกความคิดเห็นและท้วงติง

 

Flag Counter


Share Button
Hits: 7083

 

ตัวอย่างข้อสอบ HSK Level 5 (ตอน 3) 汉语水平考试 5 级 

แบ่งปันจากห้องเรียนของ สุวรรณา สนเที่ยง(张碧云)

คำตอบข้อนี้คือ

B:人们找工作的标准不同

มาตรฐานหลักการในการหางานทำของคนเราไม่เหมือนกัน

 

เนื้อหาส่วนหนึ่งที่เราเรียนในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2016

- คำศัพท์ เกร็ดความรู้ ไวยากรณ์ สำนวน ภาษิต คำพังเพย – 


ฝึกอ่าน ความเข้าใจภาษา 

–  นิทานสอนใจ เรื่อง 借牛 ขอยืมวัว 

–  เกร็ดความรู้เรื่อง 赛龙舟 แข่งเรือมังกร  (แข่งเรือยาว)

–  ทัศนคติในเลือกประกอบอาชีพ 选择职业时考虑什么

–  แผนที่ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก 世界上最早的地图 คือ แผนที่สีที่วาดบนผ้าไหม สมัยราชวงศ์ฮั่น 

–  ความใฝ่ฝันของมนุษย์ กับ 火星 ดาวอังคาร 

–  สิ่งที่นิยมวาดในภาพวาดพู่กันจีน 中国画的题材

–  ความเข้าใจภาษาธุรกิจ -เศรษฐกิจ  

   “80 后” 的收入情况 รายได้และสถานะทางการเงินของคนรุ่นที่เกิดหลังปี 80


สำนวนจีน (成语)ที่เรียน

1. 迷惑不解

2. 融为一体

3. 不知所措

4. 和谐相处

5. 三十而立

6. 而立之年


ไวยากรณ์จีนบางส่วน

– การใช้คำสันธาน  既 ………….又 …………..

   于是…………….

   以………….. 为 …………….

    เช่น  以收入多少为标准


“80 后” แปลว่าอะไร

เป็นคำศัพท์ที่ใช้เรียกคนรุ่นที่เกิดหลัง ค.ศ.1980 หรือ พ.ศ. 2523 หรือที่เราเรียกกันว่า Generation Y  

火星  ดาวอังคาร 

职业  อาชีพ

收入  รายได้


สุวรรณา สนเที่ยง

บันทึกการสอน 

ห้องเรียนภาษาจีนฟิวเจอร์ซี  

————–


** จะยังมีการอัพเดทตัวอย่างเพิ่มเติมเรื่อยๆ **
 
ติดตามได้จากบล็อกนี้
สอบ HSK  HSKK
บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เทคนิคการเตรียมตัวสอบ http://www.futurec-cn.com/5-เทคนิคการสอบ-hsk-การเตรียม/


ฟังคำอธิบายจากคลิปเสียง คำศัพท์-hsk4-บางส่วน
http://www.futurec-cn.com/คำศัพท์-hsk4-级词语(อธิบายด้วยภาษาไทย/


หลักสูตรภาษาจีน ดูได้ที่http://www.futurec-cn.com/หลักสูตร/หลักสูตรทั่วไป/
ดาวน์โหลดตัวอย่างข้อสอบ และ ทดลองทำข้อสอบออนไลน์ได้ในเว็บไซต์ของ สำนักงาน 汉办
汉语考试服务网   http://www.chinesetest.cn/index.do


………………………………………

 

อ่านเรื่องเกร็ดภาษาจีน  

หวังว่าทุกคลิกของท่านจะได้รับประโยชน์จากบทความเหล่านี้

ขออภัยในข้อบกพร่องใดๆ  ขอบคุณทุกความคิดเห็นและท้วงติง

 

Flag Counter


Share Button

ตัวอย่างข้อสอบ HSK5 (ตอน 2) จากห้องเรียนของเรา

Hits: 10493

ตัวอย่างข้อสอบ HSK Level 5 (ตอน 2)  汉语水平考试 5 级 

แบ่งปันจากห้องเรียนของ สุวรรณา สนเที่ยง (张碧云)

ภาพที่ 1 , 2 และ 3

เป็นส่วนหนึ่งที่เราเรียนในคลาสติวสอบ HSK5 

เป็นพาร์ทการอ่าน ที่ต้องเลือกคำศัพท์เติมลงในช่องว่าง
ข้อสอบพาร์ทนี้ต้องแม่นเรื่องความหมายของคำศัพท์

ซึ่งในระดับนี้ มีคำศัพท์ 2500 คำ และมีคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันจำนวนมาก 

ลองอ่านดูว่า 12 ตัวในข้อตัวเลือก เรายังไม่รู้กี่คำ

(反复、分别、互相、仍然、现象、规则、道理、项目、肚子、抽屉、物质、粮食。)

ฝึกอ่าน สะสมคำศัพท์เพิ่มทุกวันนะคะ

hsk-5-1

เฉลย

ข้อ 46.  ตอบ  A 分别

ข้อ 47.  ตอบ  A 现象

ข้อ 48.  ตอบ  A 肚子

 

ข้อ 62 เป็นเรื่องเกี่ยวกับ 甲骨文          

          ถ้าเรามีความรู้เรื่อง 甲骨文 เป็นพื้นเดิม  เราก็จะทำข้อสอบข้อนี้ได้เร็วขี้น 

                  แต่ถ้าเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับ  甲骨文 อยู่ในหัวมาก่อนเลย  กว่าจะทำความเข้าใจกับเรื่องที่อ่าน  ก็อาจทำให้ทำข้อหลังไม่ทัน

♣  เกร็ดความรู้

    甲骨文 Jiǎgǔwén  คืออักษรจีนโบราณที่สลักบนกระดองเต่าและกระดูกสัตว์

       甲骨文 เกิดขึ้นประมาณระหว่างยุคราชวงศ์ซางกับราชวงศ์โจว (大约生产于商周之际)เป็นอักษรจีนเก่าแก่ที่สุดที่จีนค้นพบในปัจจุบัน มันได้บันทึกเรื่องราวของบรรพบุรุษของชาวจีนเมื่อ 3000 ปีก่อนคริสตศักราช ………… (คือเมื่อประมาณ 5000 ปีก่อน)

HSK 5 capture (2)

 เฉลยข้อ 62  ตอบ A. 中国人创造了甲骨文 ชาวจีนเป็นผู้ประดิษฐ์(สร้าง)อักษรกระดองเต่าขึ้นมา

                                   ——————— 

id-shebude

สำนวนจีนน่ารู้ ใช้บ่อย  คำว่า 舍不得 ใช้แสดงอะไร แปลว่าอะไร

เวลาสอบเขียนจะได้นำไปใช้ถูก

—————

ตัวอย่างข้อสอบ HSK5 真题集 

สอดแทรกปรัชญาชีวิต  เกร็ดวัฒนธรรม เกร็ดประวัติศาสตร์ เกร็ดภูมิศาสตร์ ความรู้ทั่วไป และอารมณ์ขันไว้มากมาย  อ่านสนุก สอนก็สนุก

นอกจากใช้สอบแล้ว ข้อสอบชุดนี้ยังเหมาะสำหรับคนทั่วไปที่จะใช้ฝึกอ่าน ฝึกความเข้าใจภาษา  เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนได้ด้วย

* สำหรับนักเรียนที่จะใช้สอบ นอกจากการปูพื้นความรู้เป็นหลักแล้ว ยังมีเทคนิคการทำข้อสอบเพิ่มเติม เช่น ใช้วิธีหาคำตอบจาก key word หรือหาคำที่มีความสัมพันธ์กัน

* แต่สำหรับบางข้อ ก็ไม่มีคำหรือข้อความให้เดาได้  ต้องอาศัยความเข้าใจบริบทของภาษาจึงจะตอบได้

参考书:新汉语水平考试真题集 HSK五级

IMG_6725

** จะยังมีการอัพเดทตัวอย่างเพิ่มเติมเรื่อยๆ **

ติดตามได้จากบล็อกนี้

อ่านตัวอย่างข้อสอบ HSK5 (ตอนที่ 1) ตลิกที่นี่

สอบ HSK  HSKK

 

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เทคนิคการเตรียมตัวสอบ http://www.futurec-cn.com/5-เทคนิคการสอบ-hsk-การเตรียม/

วิเคราะห์แนวข้อสอบ PAT 7.4 วิชาภาษาจีน (คลิกที่นี่)

 

คำศัพท์ 300 คำ HSK2 vocabulary list  http://www.futurec-cn.com/ภาษาจีนขั้นต้น-คำศัพท์-300/

 

ฟังคำอธิบายจากคลิปเสียง คำศัพท์-hsk4-บางส่วน

http://www.futurec-cn.com/คำศัพท์-hsk4-级词语(อธิบายด้วยภาษาไทย/

http://suwannas.blogspot.com/2016/03/hsk4.html

 

ดูเพิ่มเติม
http://www.futurec-cn.com/เกร็ดความรู้/เกร็ดความรู้ภาษาจีน/

 

http://www.futurec-cn.com/หลักสูตร/หลักสูตรทั่วไป/

 

ดาวน์โหลดตัวอย่างข้อสอบ และ ทดลองทำข้อสอบออนไลน์ได้ในเว็บไซต์ของ สำนักงาน 汉办

汉语考试服务网   http://www.chinesetest.cn/index.do

Download Centre :  http://www.chinesetest.cn/godownload.do

………………………………………

 

 

 

เกร็ดความรู้ภาษาจีนโดยสุวรรณา

 

อ่านเรื่องเกร็ดภาษาจีน  หวังว่าทุกคลิกของท่านจะได้รับประโยชน์จากบทความเหล่านี้

ขออภัยในข้อบกพร่องใดๆ  ขอบคุณทุกความคิดเห็นและท้วงติง

Flag Counter


Share Button

เฉลย – วิเคราะห์เจาะลึกข้อสอบจริง PAT 7.4 ปีล่าสุด 1/60

Hits: 60764

เฉลย –  วิเคราะห์เจาะลึก ข้อสอบจริง PAT 7.4  泰国学生高考题
ครั้งที่ 1/60 สอบวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
สำหรับนักเรียน ม.4   ม.5  และ ม.6 สายศิลป์ภาษาจีน  
ขอส่งบทความนี้แทนคำว่าว่า “สู้ ๆ” ให้นักเรียน ม.6 ทั่วประเทศที่ผ่านความพยายามพิชิตข้อสอบได้
คำว่า “สู้ๆ ” จะไปเกิดผล ถ้าเราไม่เรียน ไม่รู้ 
โดยสุวรรณา สนเที่ยง
(รูปประโยคอาจมีคลาดเคลื่อนบ้าง เพราะอาศัยนักเรียนจำมาจากห้องสอบ แต่คำที่ออกสอบตามนี้)
…..
(อัปเดต มีนาคม 2564 เพิ่มคำเฉลยข้อสอบจริงปี 2564 บางข้อ)
คำถาม ภูเขาใดไม่ได้อยู่ในประเทศจีน
Screenshot (1)
ผู้ก่อตั้งลัทธิเต๋าคือท่านใด
Screenshot (3)
เทศกาลใดที่เป็นเทศกาลประเพณีจีน
Screenshot (2)
。。。。
ข้อสอบปี 2560
หมวดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจีน ทั้งประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม ฯลฯ
(ไม่ได้เรียงตามข้อสอบจริง) 

1.  习近平 ดำรงตำแหน่งอะไร  คำตอบคือ 主席 (ประธาน / ประธานาธิบดีจีน) 

2.  中国通用货币 ข้อไหนคือสกุลเงินจีน คำตอบคือ 人民币

3.  四大发明 หนึ่งในสี่สิ่งประดิษฐ์โบราณจีน ตอบ 纸(造纸术) วิธีทำกระดาษ

4. 不是中国的少数民族 ข้อใดไม่ใช่ชนชาติส่วนน้อยของจีน ตอบ 汉族

5.  妈妈的哥哥怎么称呼?สรรพนามแทนพี่ชายของแม่คืออะไร ตอบ 舅舅  
       (舅舅 ภาษาแต้จิ๋ว เรียกว่า อากู๋ = พี่ชายหรือน้องชายฝ่ายแม่)
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

ดูเทียบกับแนวข้อสอบแพทจีนที่เหล่าซือเคยวิเคราะห์ไว้ จะเห็นว่าตรงกับข้อสอบจริงของทุกปีอยู่มาก

หัวข้อที่เคยเขียนไว้ คลิกอ่านเพิ่มเติมได้ที่  

20 หัวข้อแนวข้อสอบ PAT จีนที่ต้องรู้

http://suwannas.blogspot.com/2016/10/20-pat.html
http://www.futurec-cn.com/20-หัวข้อแนวข้อสอบ-patจีนที่/

หัวข้อ วิเคราะห์แนวข้อสอบแพทภาษาจีน (PAT 7.4)

http://oknation.nationtv.tv/…/chineseclub/2011/07/25/entry-2

 

pat-%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b9%84%e0%b8%9b

 

…..

 เฉลยข้อสอบจริง PAT 7.4  ครั้งที่ 1/60 (ไม่ได้เรียงลำดับข้อตามข้อสอบจริง)

 6. 孙悟空 (ซุนหงอคง) เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมเรื่อง… ตอบ《西游记》(ไซอิ๋ว)

  7. 端午节的食品(吃什么)อาหารในเทศกาลตวนหวู่ ตอบ 粽子 (บ๊ะจ่าง)

  8. 颐和园在….หยีเหอเยวี๋ยน -พระราชวังฤดูร้อนอยู่ที่… ตอบ 北京 (นครปักกิ่ง)

  9. 熊猫是中国的 หมีแพนด้าเป็น …. ของประเทศจีน ตอบ 国宝 (สิ่งล้ำค่าของชาติ)

 10. 最后两个王朝  สองราชวงศ์สุดท้ายของจีนคือ ตอบ 明清 (หมิงกับชิง)  

      (สังเกต ข้อสอบไม่ได้ถามราชวงศ์เดียว แต่ต้องจำทั้งสองราชวงศ์ที่เรียงกัน)

 

เครดิต เหล่าซือ Nawarat Aon, น้องไน่ , น้องเอม ร่วมให้ข้อมูล  

pat-2559-answer-2

…………..

 หมวดคำพ้องรูป – พ้องเสียง – พินอิน- การออกเสียง
(ไม่ได้เรียงตามข้อสอบจริง) 

pat-2559-answer-3

11  知道还是不知道,都按要求办事。
     ในข้อนี้มีสองคำ ที่ต้องเลือกตอบให้ถูก คือ คำว่า 还是 กับ 得 

      คำตอบที่ถูกต้องทั้งสองคำคือ háishi กับ děi 

      háishi (是 ต้องออกเสียงเบา)  得 ต้องออกเสียงว่า děi ที่แปลว่า “จำเป็นต้อง” 

12. ออกเสียงเหมือนกันทุกคำ ตอบ 提供 供应 供给 tígōng  gōngyìng  gōngjǐ

13. คำพ้องรูปที่ออกเสียงต่างกัน ตอบ (hào好人 好多

14. 顺便 กับ 茶叶 คำตอบคือ shùnbiàn กับ cháyè (便 ออกเสียง pián ได้ด้วย)

………..


- แนะเทคนิคการทำข้อสอบแพทจีน -

  จากตัวอย่างข้อสอบที่สอบเรื่องพินอิน (การออกเสียง) ที่มี 还是 กับ 得  ถ้าเรารู้แน่ชัดแล้วว่า 得 ต้องออกเสียงว่า děi ที่แปลว่า “จำเป็นต้อง”


  * สิ่งที่ต้องทำอันดับแรก

   ข้อที่ไม่มี děi ให้ตัดทิ้งไปก่อน แต่อย่าเพิ่งรีบเลือก สังเกตว่า ข้อเลือกที่ออกเสียงว่า děi นั้นมีอยู่สองข้อ


  *อันดับต่อมา

    อย่าลืมว่า háishi (是 ในที่นี่ต้องออกเสียงเบา) ดังนั้น ข้อที่ 是 ออกเสียงเป็น shì นั้นให้ตัดทิ้งได้หมด

    เหลือแต่ข้อที่มี 还是 háishi และ 得 děi เท่านั้น เป็นคำตอบที่ถูกต้อง


    (เหล่าซือสุวรรณา)
……….

เรื่องคำหลายเสียง อ่านเพิ่มเติมได้ที่เรื่อง

คำพ้องรูปจีน คำหลายเสียงทำสับสน ตอน 得 de dé děi

http://suwannas.blogspot.com/2016/09/de-de-dei.html

http://www.futurec-cn.com/คำพ้องรูปจีน-คำหลายเสีย/

……..

 

หมวดสำนวน – คำสแลงจีน ที่ออกสอบล่าสุด

pat-2559-answer-4

 

15  没带雨伞,被雨淋得像……. ตอบ 落汤鸡 (ไก่ตกน้ำแกง=ลูกหมาตกน้ำ)
ไม่ได้ติดร่มไป โดนฝนเปียกเหมือน
      

16. 不敢当,还差得远呢!ตอบ 谦虚 (แสดงการถ่อมตน)

      ไม่อาจรับได้ ยังห่างชั้นอีกมากเลย หมายความว่าอะไร

17. 靠不住 (ไม่น่าเชื่อถือ) ตอบ 不可信/不可相信 (เชื่อไม่ได้)

18. 眼红 (ตาแดง-ตาร้อน)  ตอบ 羡慕  (ชื่นชม/อิจฉา คำเชิงบวก)

19. 小菜一碟  (กับข้าวธรรมดาจานเล็กๆ) ตอบ 很容易做 อุปมา “ทำได้ง่ายๆ “

………

 

pat-2559-answer-5

 นี่เป็นอีกข้อหนึ่งที่ถามกันมาว่า คำตอบไหนถูก ?  热乎乎 หรือว่า 热乎热乎 ?

20.  这碗汤 ………… (เติมคำที่พรรณนาลักษณะของ )

        A. 热乎乎       B. 热乎热乎

        ข้อไหนถูก ?  หรือใช้ได้ทั้งสองอย่าง ?        

        ข้อนี้ คำตอบที่ถูกต้องคือ 热乎乎 (คำคุณศัพท์ที่ใช้พรรณาความร้อนของน้ำแกง – อาหาร ) 

** 
ข้อนี้เป็นเรื่องไวยากรณ์จีน การใช้คำคุณศัพท์ที่เป็นสำนวนพรรณนาลักษณะต่างๆ เช่น ต้องการพรรณนาความอุ่นของแสงอาทิตย์ ใช้  暖洋洋 
ลองเทียบกับตัวอย่างข้อสอบปี 2554 (ตามภาพ) ซึ่งในนั้นมีตัวเลือก 热乎乎 มาสร้างความสับสนให้นักเรียนรวมอยู่ด้วย 
….
…….
คำตอบของข้อนี้ คือ ข้อ  1  暖洋洋
…….
เหล่าซือได้รวบรวมคำคุณศัพท์ลักษณะแบบนี้ที่เคยออกสอบให้ตามภาพสีน้ำเงินด้านบน  รวม 暖洋洋、热乎乎 ก็ทั้งหมด 20 ค
นักเรียนควรทำความเข้าใจว่าแต่ละคำใช้พรรณนาคุณลักษณะของอะไรได้บ้าง เพื่อเวลานำไปใช้จะได้ใช้ภาษาได้อย่าง 地道 (เหมือนคนจีนเจ้าของภาษา)
…………..

ข้อสอบ PAT จีนส่วนที่เกี่ยวกับหลักภาษา ไวยากรณ์จีน คำสันธาน 
(หัวข้อการใช้ต่างๆ เหล่าซือเคยเขียนไว้แล้วในบทความก่อนหน้านี้) 
………………

ส่วนที่เกี่ยวกับหลักภาษา ไวยากรณ์จีน (หัวข้อการใช้ต่างๆ เหล่าซือเคยเขียนไว้แล้ว) 

ข้อสอบเติมคำสันธาน (คำเชื่อม)

ครั้งที่ 1/60 นี้ ออกสอบการใช้   ……………   / 不………,而且…….

ตัวอย่าง ข้อ 21.  และ  22. (ไม่ได้เรียงตามข้อสอบจริง)

ดูคำอธิบายการใช้ คำเชื่อม คลิกที่นี่

คำสันธาน 不但 … ,而且…….。เมื่อเชื่อมประโยคที่มีประธานร่วมกัน กับที่มีสองประธาน ต้องเรียงอย่างไร?

 

pat-2559-answer-6-grammar

 …..

- ไวยากรณ์จีน กลุ่มที่ออกสอบแพทจีนบ่อยสุด -
ปีนี้ออกสอบเรื่อง  
-  的、得、地 -
 
-  把字句 -
-  比字句 -
- 了、着、过 -

การใช้ 把字句 ที่เหล่าซือเคยเขียนไว้ คลิกดูได้ที่นี่

ดูในคลังบทความของเว็บไซต์ของฟิวเจอร์ซี

ไวยากรณ์จีนจำง่ายๆ การใช้ 把字句 (เลิกงงกับ 把 ได้เลย)

 

ดูในบล็อก suwannas.blogspot.com

ไวยากรณ์จีนจำง่ายๆ การใช้ 把字句 (เลิกงงกับ 把 ได้เลย)

http://suwannas.blogspot.com/2016/09/blog-post_13.html

———–

คำพ้องรูปพ้องเสียง คำหลายความหมาย 多义字 

ที่ออกสอบบ่อยสุด คือ “会”  

ตามตัวอย่างที่เหล่าซือวิเคราะห์ – เจาะลึกไว้ในข้อสอบที่ 27 – 28  

 

*  “会”  มีหลายความหมาย  หมายถึง “ทำเป็น” หรือ “ทำไม่เป็น”

 

*  “会” ยังใช้แสดงการคาดการณ์ได้ด้วย หมายถึง “จะ” 

————————

คำว่า  “会” เป็นคำที่ใช้บ่อยมาก และเป็นคำที่คนไทยยังสับสนอยู่

ไว้เหล่าซือจะหาเวลาเขียนอธิบายละเอียดเป็นอีกเรื่องหนึ่งแยกต่างหากจากเรื่องนี้

 ……….

ติดตามได้ที่บล็อกนี้

ขอบคุณทุกโหวต ทุกไลค์ และทุกความคิดเห็น

เหล่าซือสุวรรณา

 

เราไม่ได้เน้นการขาย แต่เน้นการเผยแพร่เป็นวิทยาทาน
ท่านที่ให้เกียรตินำไปใช้เผยแพร่ต่อ
ขอความกรุณาให้เกียรติตนเองและไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
 
เคยเขียนเรื่อง ” วิเคราะห์แนวข้อสอบ PAT 7.4 ” ไว้เมื่อหลายปีก่อน
ถูกก็อปไปใช้ในลักษณะที่ทำให้คนอ่านเข้าใจว่าผู้ก็อปเป็นผู้เขียนมาแล้ว (ก็อปไปหลายเว็บ)
เวลาเขียนวิทยานิพนธ์ เรื่องนี้สำคัญมาก

 

 

อ่านเรื่องเกร็ดภาษาจีน  

หวังว่าทุกคลิกของท่านจะได้รับประโยชน์จากบทความเหล่านี้

ขออภัยในข้อบกพร่องใดๆ  ขอบคุณทุกความคิดเห็นและคำติติง

 

Flag Counter


Share Button

ศัพท์จีน HSK3 (บางส่วน) พร้อมคำแปล ตัวอย่างประโยค ตัวอย่างข้อสอบ

Hits: 29698
HSK3 词语
 
เป็นเอนทรี่ที่จะทยอยโพสต์คำศัพท์ HSK3 เพิ่มเติมเรื่อยๆ
ใช้เตรียมตัวสอบเอง หรือ ใช้ติวนักเรียนก็ได้ 
 
1.
 
发现 
fāxiàn
ก. ค้นพบ พบว่า
v. find, discover
 
ตัวอย่างประโยค
发现兵马俑。Fāxiàn bīngmǎyǒng  ค้นพบหุ่นทหารดินปั้น สุสานฉินซี
发现有问题。Fāxiàn yǒu wèntí พบว่ามีปัญหา
……
….
2.
 
关心
ก. ห่วงใย เอาใจใส่
v. to concerned with 
 
ตัวอย่างประโยค
 
我们都非常关心这件事儿。
Wǒmen dōu fēicháng guānxīn zhè jiàn shì
 
 
3. 
影响
ก. มีผลต่อ มีผลกระทบต่อ มีอิทธิพลต่อ
v. effect, influence 
……
ตัวอย่างประโยค
….
睡得太晚会影响健康。
Shuì de tài wǎn huì yǐngxiǎng jiànkāng
นอนดึกเกินไปจะมีผลต่อสุขภาพ
…………
.
4. 
地铁
น. รถไฟใต้ดิน subway
14 Subway ม่วง
.
5. 
超市
น. ซุปเปอร์มาร์เก็ต supermarket
15 Supermarket ม่วง
……
ตัวอย่างข้อสอบ HSK3 ที่เคยออกสอบจริง

ส่วนนี้เป็นพาร์ทการเขียน สอบไวยากรณ์จีน

แต่ก็ต้องรู้คำศัพท์ควบคู่กัน

HSK3 Sample de ba (edited)
 ..
..

เฉลยข้อสอบจริง HSK3  เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2017 

เรียงคำให้เป็นประโยค

          每天    你必须     刷牙    都  。

 

เฉลย 你必须每天都刷牙。คุณจะต้องแปรงฟันทุกวัน

             必须  bìxū   (จำเป็นต้อง คำกริยาวิเศษณ์)

               每天  měitiān   (ทุกวัน คำนามบอกเวลา ต้องอยู่หน้าคำกริยา)

               刷牙  shuāyá   (แปรงฟัน คำกริยา)

เครดิต
นักเรียนภาษาจีนขั้นกลาง 9 ของฟิวเจอร์ซี คลาสเสาร์ 09.00 – 12.00
ที่จำข้อสอบจริงมาแบ่งปันเพื่อนๆ เพื่อเป็นแนว
HSK3 writing May 20 2017 (1)
….

 

เฉลยข้อสอบจริง HSK3 (June 24,2017) 

ข้อสอบ 写作 เรียงประโยค
我要求  马上   离开那儿   大家  
 
 
เฉลย 我要求大家马上离开那儿。
ฉันขอ (ขอร้อง) ให้ทุกคนออกจากที่นั่นทันที
……..
โดย สุวรรณา สนเที่ยง 
….
….
 

                       ตัวอย่างข้อสอบจริงอีกชุดหนึ่ง เรียงคำให้เป็นประโยค

เป็นการทดสอบความรู้คำศัพท์ – ไวยากรณ์จีน

การใช้ 地、比较、越来越….

การเรียงคำขยาย

……


ตัวอย่างข้อหนึ่งจาก 
www.chinesetesing.cn
  线模拟考

เลือกคำศัพท์ที่ถูกต้องเติมลงในช่องว่าง 

ตัวอย่างข้อสอบ HSK3
คำพูดของชาวจีนที่ว่า “好借好还(有借有还),再借不难” หมายความว่าอะไร ?

HSK3 Idiom Hao Jie Hao huan


อ่านเรื่อง เกร็ดภาษาจีน โดยเหล่าซือสุวรรณา

 หวังว่าทุกคลิกของท่านจะได้รับประโยชน์จากบทความเหล่านี้

ขออภัยในข้อบกพร่องใดๆ  ขอบคุณทุกความคิดเห็นและติชม

Flag Counter


Share Button

คำพ้องรูป คำหลากเสียง คำหลายเสียง “差” chā chà chāi cī

Hits: 22438

คำพ้องรูป คำหลากเสียง คำหลายเสียง  “差”  chā  chà  chāi   

เป็นอักษรจีนอีกตัวที่ใช้บ่อย ออกสอบบ่อย ใน PAT7.4  HSK4 – 6

 “มีหลักในการแยกอย่างไร ?”

บริบทไหนต้องออกเสียงอย่างไร  และ หมายถึงอะไร  

……

ลักษณะพิเศษของภาษาจีนอย่างหนึ่ง คือ มี 多音字 ค่อนข้างมาก และต้องใช้ในชีวิตประจำวันด้วย

多音字 คำพ้องรูป อักษรจีนที่เขียนเหมือนกันเป๊ะ แต่อ่านเสียงต่างกันได้หลายเสียง ที่บางท่านเรียกว่า “คำหลากเสียง” และ “คำหลายเสียง” นั้น 

……
สร้างความสับสนให้กับคนเริ่มเรียนภาษาจีนไม่น้อย
…………

เอนทรี่นี้จะเขียนถึง “差”  ต่อจาก “得” 

….

“差” ออกเสียงได้ 5 เสียงด้วยกัน  

แต่ในบทความนี้จะเน้น 3 เสียงที่ใช้บ่อยในระดับต้น-กลาง 

เน้นจำสามเสียงแรกก่อน เสียงอื่นๆ จะจำตอนนี้หรือไม่ก็ได้

 


หลักการจำง่ายๆ ก็เหมือนที่เคยแนะไปค่ะ 

ให้ดูที่บริบท – สถานการณ์ที่ใช้ประกอบ แล้วจะอ่านไม่ผิดแน่นอนค่ะ


“差”

1. “差” ออกเสียงว่า chā แปลว่า แตกต่าง  ต่างกัน เช่น     

    差异     chāyì     แตกต่าง ความแตกต่าง 

    时差     shíchā   เวลาต่างกัน 

    泰国跟中国的时差是一个小时。

    เวลาประเทศไทยกับประเทศจีนต่างกัน 1 ชั่วโมง 

    “差” chā  แปลว่า ผิดพลาด เช่น  差错  chācuò   

….
2. “差” ออกเสียงว่า chà  หมายถึง “แย่”  “ไม่ดี”  “ไม่เพียงพอ”  เช่น 

    还差得远呢 (คำถ่อนตัว แปลว่า ยังอีกห่างชั้นกันมากเลย ยังเทียบไม่ติดเลย)      

    服务很差  (บริการแย่มาก) 

    质量差      (คุณภาพแย่)  

    คำอื่นๆ ที่ออกเสียง chà  ก็ได้แก่ 

   差不多     (เกือบจะ / ประมาณ / พอๆ กัน * ไม่ต่างกันมาก) 

   差点儿     (เกือบจะ  ขาดไปนิดนึง)

    差十分八点   (ขาดอีก 10 นาที 8 โมง)   3. “差” ออกเสียงว่า chāi  คำนี้เดิมหมายถึงงานราชการ  เจ้าหน้าที่ทางการ เช่น 差人 

     ปัจจุบันมีการนำมาสร้างเป็นคำศัพท์อื่น เช่น 

     邮差   yóuchāi  บุรุษไปรษณีย์  

     出差   chūchāi  (หน่วยงานส่งไป) ไปปฏิบัติงานต่างเมืองหรือต่างประเทศ   

     差遣   chāiqiǎn   ใช้ให้ไปทำ สั่งให้ไปทำ  
     

4. “差” ออกเสียงว่า   คำนี้ใช้น้อยกว่าการออกเสียงแบบสองเสียงแรก 

 

  ได้แก่คำว่า 参差不Cēncī   แปลว่า “สูงต่ำไม่เท่ากัน ระดับไม่เท่ากัน” 

** ให้สังเกตการออกเสียงทั้งตัว 参 และ 差 ที่ต่างจากเคยเรียนด้วย   

     คำนี้อยู่ในภาษาจีนระดับขั้นสูง HSK6 ขึ้นไป

………

 ส่วนการออกเสียงแบบที่ 5 นั้น มีการใช้น้อยมาก จึงยังไม่นำมารวมไว้ในนี้ให้สับสนยิ่งกว่าที่ใช้อยู่ 

……….

* จำจากเข้าใจความหมาย  

   ก็จะหายงงกับการออกเสียงของ 差  chā  chà chāi  cēn ได้แล้วค่ะ

* เรื่องนี้ยากนิดหน่อย เหล่าซือจัดเต็มให้ เปิด ditc. อธิบายเลยล่ะ*


สุวรรณา สนเที่ยง 张碧云

แบ่งปันจากห้องเรียนภาษาจีน

www.futurec-cn.com


เรื่องที่เกี่ยวข้อง คลิกดูที่

คำพ้องรูปจีน คำหลายเสียงทำสับสน ตอน 得 de dé děi

duo-yin-zi-de-dei-edit

๑๑๑๑๑

 

 

ดูเกร็ดความรู้ภาษาจีนเพิ่มเติม (คลิกที่นี่)

อ่านเรื่องเกร็ดภาษาจีน  หวังว่าทุกคลิกของท่านจะได้รับประโยชน์จากบทความเหล่านี้

Flag Counter


Share Button

คำพ้องรูปจีน คำหลายเสียงทำสับสน ตอน 得 de dé děi

Hits: 21367

。。。。

คำพ้องรูป คำหลายเสียง คำหลากเสียง 多音字 “得” 

เป็นคำหนึ่งที่ได้รับคำถามมากที่สุด

 “จะรู้ได้อย่างไรว่าต้องออกเสียงไหน ? ” 

“มีหลักในการแยกย่างไร ?”

 

ลักษณะพิเศษของภาษาจีนอย่างหนึ่ง คือ มี 多音字 ค่อนข้างมาก และต้องใช้ในชีวิตประจำวันด้วย

多音字 คำพ้องรูป อักษรจีนที่เขียนเหมือนกันเป๊ะ แต่อ่านเสียงต่างกันได้หลายเสียง ที่บางท่านเรียกว่า “คำหลากเสียง” และ “คำหลายเสียง” นั้น

สร้างความสับสนให้กับคนเริ่มเรียนภาษาจีนไม่น้อย

เอนทรี่นี้จะเขียนถึง 得 ตัวเดียวก่อน 

…………

อักษรจีนตัว 得 ที่เราเรียกว่า 双人“得” นี้ ออกเสียงได้ 3 เสียงด้วยกัน de  děi

แล้วประโยคไหนต้องออกเสียงอย่างไร และ หมายถึงอะไร  

duo-yin-zi-de-dei-edit

เหล่าซือแนะหลักในการจำง่ายๆ ค่ะ 

ให้ดูที่บริบท – สถานการณ์ที่ใช้ประกอบ แล้วจะอ่านไม่ผิดแน่นอนค่ะ
1. 得 ออกเสียงว่า de เมื่อทำหน้าที่เป็นคำช่วยโครงสร้าง  และคำเสริมบอกระดับ เช่น  

    唱歌唱得很好听。(ร้องเพลงได้เพราะมาก) 

    画得美极了。         (วาดได้สวยเหลือเกิน)   

    累得走不动了。    (เหนื่อยจนเดินไม่ไหวแล้ว)

    饿得很                      (หิวเหลือเกิน)

     อ่านคำอธิบายและตัวอย่างการใช้ 得 ในความหมายนี้แบบละเอียดเจาะลึกเพิ่มเติมได้ที่ 

     ไวยากรณ์จีนจำง่ายๆ การใช้ 得 ตอนที่ 1 (ขั้นต้น – ขั้นกลาง)

     ไวยากรณ์จีนจำง่ายๆ การใช้ 得 ตอนที 2 ใช้บอกระดับความเข้ม

………
2. 得 ออกเสียงว่า  มีความหมายว่า “ได้รับ”  เช่น   得到   获得   得奖   得了感冒  得病

   

3. 得 ออกเสียงว่า děi  เป็นภาษาพูด (口语)แปลว่า “ต้อง”  “จะต้อง”  “must”  “have to”

     ใช้เหมือนคำว่า  “要”  

     得努力。 =  要努力。 

      ต้องขยันนะ 

     明天他得工作 。=  明天他要工作。

      พรุ่งนี้เขาต้องทำงานค่ะ


     得 děi  ยังหมายถึง “จำเป็นต้อง” ด้วย เช่น 

     你得去看病 = 你必须去看病。 

      คุณ(จำเป็น)ต้องไปหาหมอนะครับ

     得交罚款  děi jiāo fákuǎn 

      ต้องเสียค่าปรับนะ


* ถ้าเราจำจากความเข้าใจความหมายที่อธิบายมา  

   ก็จะแยกแยะการออกเสียงของ 得 de  děi  ได้แล้วค่ะว่าสถานการณ์ไหนต้องออกเสียงอย่างไร 


ขอให้เพื่อนๆ ประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาจีนค่ะ

สุวรรณา สนเที่ยง 张碧云

แบ่งปันจากห้องเรียนภาษาจีน

www.futurec-cn.com

*******

 

เพิ่มเติม 

ข้อสอบจริง / เฉลยข้อสอบ PAT 7.4  ที่เพิ่งผ่านไป (แพทจีน ครั้งที่ 1/60 สอบเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)
** ในหมวดของการออกเสียง (เลือกพินอินที่ออกเสียงได้ถูกต้อง)
………..
ข้อสอบออกว่า 知道还是不知道,都得按要求办事。

(รูปประโยคอาจมีคลาดเคลื่อนบ้าง เพราะอาศัยการจำมาจากห้องสอบ แต่คำที่ออกสอบตามนี้ค่ะ )
ในประโยคนี้จะมี สองคำ ที่ต้องเลือกตอบให้ถูก คือ คำว่า 还是 กับ 得
คำตอบคือ 还是 háishi และ 得 děi
…….
-เทคนิคการทำข้อสอบแพทจีน –
ถ้าเรารู้แน่ชัดแล้วว่า 得 ต้องออกเสียงว่า děi ที่แปลว่า “จำเป็นต้อง”
* อันดับแรก
ข้อที่ไม่มี děi ให้ตัดทิ้งไปก่อน แต่อย่าเพิ่งรีบเลือก สังเกตว่า ข้อเลือกที่ออกเสียงว่า děi นั้นมีอยู่สองข้อ
*อันดับต่อมา
อย่าลืมว่า 还是 háishi (是 ในที่นี่ต้องออกเสียงเบา) ดังนั้น ข้อที่ 是 ออกเสียงเป็น shì นั้นให้ตัดทิ้งได้หมด
เหลือแต่ข้อที่มี 还是 háishi และ 得 děi เท่านั้น เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

เหล่าซือสุวรรณา

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 (2016)

 

๑๑๑๑๑

 

 

 

 

 

ดูเกร็ดความรู้ภาษาจีนเพิ่มเติม (คลิกที่นี่)

 
 

 
อ่านเรื่องเกร็ดภาษาจีน  หวังว่าทุกคลิกของท่านจะได้รับประโยชน์จากบทความเหล่านี้

Flag Counter


Share Button

ความเห็นผู้ปกครองนักเรียน ม.1 ที่สอบผ่าน YCT4

Hits: 4387

 

ขอบคุณกำลังใจจากคุณแม่น้องดิวที่ส่งลูกมาเรียนภาษาจีนที่ฟิวเจอร์ซี ตั้งแต่น้องอยู่ ป.3 ค่ะ

ขอบคุณทางครอบครัวที่สนับสนุนการเรียนภาษาจีนของน้องดิวอย่างแข็งขัน

ตอนนี้น้องสอบผ่าน YCT4  แล้ว 

ความสำเร็จของลูกๆ มาจากผู้ปกครองที่อยู่เบื้องหลังค่ะ

ปล. YCT (Youth Chinese Test 中小学生汉语考试 การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนประถม – มัธยม)  

YCT ระดับ 4  เป็นระดับสูงสุดของการสอบ  YCT  ใกล้เคียงกับ HSK3

 

comment-from-due-mom

 

” ต้องขอขอบคุณเหล่าซือทุกๆท่านด้วยเช่นกันค่ะ ที่สอนเด็กๆให้รักภาษาจีน

   ทั้งยังได้รับความสุขจากการเรียนการสอนของคุณครูด้วย

   ลูกไม่เคยบ่นว่าเบื่อที่จะเรียนวิชานี้เลย

   โดยเฉพาะเมื่อลูกได้เรียนที่ฟิวเจอร์ซี

   ลูกยิ่งได้อะไรกลับมามากกว่าคำว่าเรียนอยู่แต่ในตำรา

   ขอบคุณเหล่าซือทุกท่าน ขอบคุณฟิวเจอร์ซี “

…………………………….

เครดิต เจิ้งเหล่าซือ (คุณครูพาสินี จันทรตรี) ผู้สอนคลาสน้องดิว

#ความเห็นจากผู้ปกครอง


Share Button

คำสแลง สำนวนจีน ที่ควรรู้ไว้กัน“ปล่อยไก่” 摆乌龙 (ปล่อยไก่) 摆架子(วางมาด)

Hits: 14709

……..

มีสำนวนจีน และคำสแลงบางคำที่ควรรู้ไว้  เพราะคนจีนใช้บ่อย รู้ไว้จะได้ไม่เข้าใจผิด 

ถ้าเราเข้าใจคำแบบนี้ได้ คนจีนก็จะรู้สึกว่าเราเก่ง

เราเข้าถึงภาษาพวกเขาได้ คุยกันรู้เรื่อง
- สำนวนลักษณะนี้ ยังใช้ออกสอบ PAT จีน และ HSK ระดับสูงด้วย -


摆 bǎi  เป็นคำกริยา แปลว่า วางเรียง วางเป็นระเบียบ
วาง(ประดับ) วาง(แผงขายของ) 

……. มีหลายสำนวนหรือคำสแลงที่เกิดจากคำว่า 摆 

คำที่ควรรู้ไว้กันปล่อยไก่ก็คือว่า  “ปล่อยไก่” ในภาษาจีนนั่นเอง


摆乌龙 Bǎi lóng  ปล่อยไก่ (สำนวน)   
 
搞错、做糊涂事。a host of blunders
例句:大摆乌龙。(ปล่อยไก่ตัวเบ้อเร่อ)
คำว่า “ปล่อยไก่” ในภาษาไทย หมายถึงการทำอะไรบางอย่างที่แสดงความโง่ หรือความเซ่อซ่าของตัวเองออกมา
ในภาษาจีน คำว่า 摆乌龙 ก็มีความหมายคล้ายกัน แสดงความผิดพลาดหรือความเซ่อซ่า ความเปิ่นของตัวเองออกมา  เช่น ลูกบอลที่เตะเข้าประตูฝ่ายตัวเอง เรียกว่า 乌龙球
การทำอะไรออกไปแบบเซ่อๆ ซ่าๆ งงๆ ก็ใช้คำว่า 摆乌龙 
คำว่า ปล่อยไก่  ภาษาจีนไม่ได้ใช้คำว่า  “放鸡”
ถ้าเผลอไปใช้คำแปลตรงตัวจากภาษาไทยว่า “放鸡”…  (放 ปล่อย 鸡 ไก่)
นั่นเลย คือการปล่อยไก่ตัวเบ้อเร่อล่ะ
 
สำนวนของแถม 
摆姿势 Bǎi zīshì   ตั้งท่าถ่ายรูป Post (คำปกติ)
摆架子 Bǎijiàzi     วางมาด วางท่า วางฟอร์ม (สำนวน)
 
小提示 Tips:

学习变容易 การเรียนจีนจะเป็นเรื่องง่าย

หากอธิบายด้วยภาษาแม่แล้วเข้าใจ 

สุวรรณา สนเที่ยง 张碧云
…..
…..

คิดและเขียนต่อเนื่องจากบทความเรื่องที่แล้ว  

คำจีนสับสน 摆 กับ 放 ใช้ต่างกันอย่างไร ?

อ่านเรื่องเดิม คลิกที่นี่

๑๑๑๑๑

 

 

ดูเกร็ดความรู้ภาษาจีนเพิ่มเติม (คลิกที่นี่)

อ่านเรื่องเกร็ดภาษาจีน  หวังว่าทุกคลิกของท่านจะได้รับประโยชน์จากบทความเหล่านี้

Flag Counter


Share Button

แนะเทคนิคสอบ แนวข้อสอบและตัวอย่าง YCT3

Hits: 8635
 
 
ตัวอย่างข้อสอบ YCT3 สอบวัดความรู้ภาษาจีนระดับนักเรียนประถม – มัธยม
อธิบายแนวข้อสอบด้วยภาษาไทย วิธีเตรียมตัวสอบ
แนะเทคนิคการทำข้อสอบ 
โดย สุวรรณา สนเที่ยง
ศูนย์ภาษาจีนฟิวเจอร์ซี
ขอบคุณตัวอย่างข้อสอบจากเว็บไซต์รัฐบาลจีน  汉语水平考试服务网
 
TIPS สำหรับสอบ HSK / YCT ทุกระดับ
1.   พักผ่อนให้เพียงพอก่อนวันสอบ   เพื่อให้วันสอบมีสมาธิ  สมองแจ่มใส  เรื่องนี้สำคัญมาก   
     ถ้าเราลุยอ่านจนดึกดื่น หรือ นอนตื่นสาย สมองจะไม่แจ่มใส  บางทีก็เบลอๆ  มึนๆ  บางครั้งเกิดอาการจำไม่ได้ขึ้นมากระทันหันก็มี  แต่พอออกจากห้องสอบแล้วก็นึกขึ้นได้
2.  เทคนิคการทำข้อสอบฟัง  
    ต้องตั้งสมาธิ  ไม่วอกแวก   
      จดทุกอย่าง  ถ้าได้ยินตัวเลข  วันเดือนปี  เวลา สถานที่  สี  ฯลฯ  จากเทปข้อสอบ ให้จดไว้ในกระดาษด้วยดินสอ
3.  เทคนิคสอบการอ่าน  
    อ่านคำถามก่อน อ่านเนื้อเรื่องทีหลัง 
    โจทย์บางข้อจะมีคำตอบอยู่ในเนื้อเรื่อง 
       บางข้อต้องอ่านและทำความเข้าใจทั้งเรื่องจึงจะตอบได้ โดยเฉพาะข้อสอบอ่านข้อหลังๆ  บางข้อหลอกมา  ถ้าอ่านแค่บางประโยคแล้วเอาไปตอบเลย  ก็มักจะโดนข้อสอบหลอก
         อย่าใช้เวลาอยู่กับข้อใดข้อหนึ่งมากเกินไป ข้อต่อๆ มาอาจเป็นข้อที่เราทำได้  
ข้อควรสนใจ
อุปกรณ์เครื่องเขียนต้องพร้อม อย่าลืมเตรียมยางลบ ดินสอดำหลายๆ แท่ง (2B ขึ้นไป) 
                                                   …………………………………
 
นี่เป็นส่วนหนึ่งของตัวอย่างข้อสอบจริงที่เคยออกสอบ
 
การสอบ YCT ระดับ 3 แบ่งเป็นสองส่วน
สอบทักษะการฟัง  35 ข้อ  100 คะแนน
สอบทักษะการอ่าน ความเข้าใจภาษา 25 ข้อ 100 คะแนน
 
ใช้เวลาสอบ 60 นาที
 
คะแนนที่ผ่านเกณฑ์ คือ ต้องมีคะแนนรวมกันสูงกว่า 60% หรือ 120 คะแนนขึ้นไป
 
……….
 
ส่วนหนึ่งของตัวอย่างข้อสอบ
 

ภาพที่ 1  ตัวอย่างสอบฟัง  

ฟังแล้วตอบว่าภาพที่เห็นในข้อสอบถูกหรือผิดจากที่ได้ยิน


 ภาพที่ 2  ตัวอย่างสอบฟัง  

 เลือกภาพให้ตรงกับสิ่งที่ได้ยิน

ภาพที่ 3  ตัวอย่างสอบฟัง  

ฟังคำถาม แล้วเลือกคำตอบจากข้อความที่ให้มา

ภาพที่ 4  ตัวอย่างสอบอ่าน  

ดูภาพและอ่านข้อความ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างภาพกับข้อความภาษาจีน 

ภาพกับข้อความไหนที่มีความเกี่ยวข้องกัน

(ฝนในกระดาษคำตอบ)


 

 

ภาพที่ 5  ตัวอย่างสอบอ่าน  ข้อ 46 – 50

อ่านคำถาม แล้วเลือกคำตอบจากข้อ A B C  

(ฝนในกระดาษคำตอบ ช่อง A  B  C ) 
ภาพที่ 6  ข้อ 51 – 60

 เลือกคำศัพท์ที่ถูกต้องจาก ข้อ  A B C เติมลงในช่องว่าง

(ฝนในกระดาษคำตอบ ช่อง A  B  C ) แบ่งปันจากห้องเรียนของ

ศูนย์ภาษาจีนฟิวเจอร์ซี

คลาสนักเรียนประถม เสาร์ หรือ อาทิตย์

สอนโดย 

หานลี่เหวินเหล่าซือ

www.futurec-cn.com
เรามีรวมเล่มตัวอย่างข้อสอบ YCT 1 – 4

๑๑๑๑๑

 

 

ดูเกร็ดความรู้ภาษาจีนเพิ่มเติม (คลิกที่นี่)

อ่านเรื่องเกร็ดภาษาจีน  หวังว่าทุกคลิกของท่านจะได้รับประโยชน์จากบทความเหล่านี้

Flag Counter


Share Button

ตัวอย่างข้อสอบ YCT2 สอบวัดความรู้ภาษาจีนนักเรียนประถม – มัธยม

Hits: 20065
………..
…………
ตัวอย่างข้อสอบ YCT2 สอบวัดความรู้ภาษาจีนระดับนักเรียนประถม – มัธยม
 
การสอบ YCT ระดับ 2 แบ่งเป็นสองส่วน
ส่วนแรกคือสอบทักษะการฟัง  100 คะแนน
ส่วนที่สองคือสอบทักษะการอ่านและความเข้าใจภาษา 100 คะแนน
 
ใช้เวลาสอบ 50 นาที
 
คะแนนที่ผ่านเกณฑ์ คือ ต้องมีคะแนนรวมกันสูงกว่า 60% หรือ 120 คะแนนขึ้นไป
……….
 
ส่วนหนึ่งของตัวอย่างข้อสอบ
 

ภาพที่ 1  ตัวอย่างสอบฟัง  

ฟังแล้วตอบว่าภาพที่เห็นในข้อสอบถูกหรือผิดจากที่ได้ยิน

 

 ภาพที่ 2  ตัวอย่างสอบฟัง  

 เลือกภาพให้ตรงกับสิ่งที่ได้ยิน 

 ภาพที่ 3  ตัวอย่างสอบฟัง  

ฟังคำถาม แล้วเลือกคำตอบจากข้อความที่ให้มา

ภาพที่ 4  ตัวอย่างสอบอ่าน  

อ่านและตอบ ว่าภาพกับข้อความตรงกันหรือไม่ ถูกหรือผิด 

(ฝนในกระดาษคำตอบ)ภาพที่ 5  ตัวอย่างสอบอ่าน  

อ่านและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ภาพที่ 6  ตัวอย่างสอบอ่าน  

เลือกคำศัพท์ที่ให้มา เติมลงในช่องว่าง 

(ฝนในกระดาษคำตอบ ช่อง A  B  C  D ) 

แบ่งปันจากห้องเรียนของ

ศูนย์ภาษาจีนฟิวเจอร์ซี

คลาสนักเรียนประถม วันเสาร์บ่าย / วันอาทิตย์บ่าย

สอนโดย 

หานลี่เหวินเหล่าซือ


Post by สุวรรณา สนเที่ยง

www.futurec-cn.com

 

 

เรามีรวมเล่มตัวอย่างข้อสอบ YCT 1 – 4

๑๑๑๑๑

 

 

ดูเกร็ดความรู้ภาษาจีนเพิ่มเติม (คลิกที่นี่)


Share Button

ตัวอย่างข้อสอบ HSK4 เรียงลำดับข้อความ

Hits: 15659
ตัวอย่างข้อสอบ  HSK ระดับ 4 

สำหรับผู้เรียนที่รู้คำศัพท์ภาษาจีนประมาณ 1200 คำ และหลักไวยากรณ์ระดับกลาง

ลองฝึกอ่านและฝึกทำดูนะคะ

สอบอ่าน  เรียงลำดับข้อความให้ถูกต้อง

….

@@@@

 
……
………
 
 
ตัวอย่างข้อสอบ

 

批评   ก. วิพากษ์วิจารณ์  ตำหนิติเตียน

优秀   ว. ดีเด่น ดีงาม

缺点  น. ข้อเสีย ข้อบกพร่อง ข้อด้อย จุดอ่อน

เฉลยข้อนี้  การเรียงลำดับที่ถูกต้องคือ A C B

A  ต้องเรียนรู้ (ให้รู้จักการรับฟัง) ข้อติเตียนของผู้อื่น

C  จึงสามารถพบข้อบกพร่องหรือข้อด้อยของตัวเองได้

B  จากนั้น จึงทำให้ตนเองดีและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เหล่าซือขอแปลอย่างนี้นะคะ


 
 
♣ เรียนให้รู้จริง ใช้งานได้จริง  สอบได้จริง  คือ นักเรียน
♣ เรียนเพื่อสอบ  คือ นักสอบ
 
♣  เรียนภาษาจีนจากแนวข้อสอบที่สร้างสรรค์
 
 
 
ตัวอย่างบางส่วนมาฝากเพื่อนๆ ก่อน  จะมาอัพเดทเนื้อหาเพิ่มเติมเรื่อยๆ
 
ติดตามได้จากเอนทรี่นี้ค่ะ
 
 
แบ่งปันจากห้องเรียนของเรา
 
สุวรรณา สนเที่ยง 张碧云
 

คำศัพท์และหลักไวยากรณ์ในระดับ HSK4 มีความละเอียดซับซ้อนมากขึ้น
นักเรียนก็สับสนมากขึ้น มีคำถามมากขึ้น
ซึ่งหลายๆ เรื่องต้องอาศัยการอธิบายจึงจะเข้าใจ
วิธีการที่เหมาะกับคนไทยมากที่สุด ก็คือ การอธิบายด้วยภาษาไทย โดยครูที่มีความเข้าใจภาษาดีและมีประสบการณ์สอนพอสมควร 
คำศัพท์และไวยากรณ์จีนระดับ HSK4  นำไปใช้สอบได้ทั้ง HSK4 และ PAT 7.4

๑๑๑๑๑

 

ยอดอ่าน เกร็ดความรู้ภาษาจีน

Flag Counter

 


Share Button

คำศัพท์ HSK4 级词语(อธิบายด้วยภาษาไทย)

Hits: 33975


คำศัพท์ส่วนหนึ่งของ  HSK level 4 (อธิบายด้วยภาษาไทย)

HSK4 级词语 (泰语解释)

โดยสุวรรณา สนเที่ยง 张碧云老师329  孩子  

330  海洋   

331  害怕    

332  害羞  

333  寒假     

334  汗     

335  汉语    

336  航班  

337  好    

338  好吃   

339  好处   

340  好像

341  号        

342  号码    

343  喝   

344  和

345  河   

346  合格  

347  合适  

348  盒子  

349  黑     

350  黑板   

351  很อธิบายคำศัพท์กลุ่มนี้ด้วยภาษาไทย ( ฟังทาง You Tube )  

 

 
คำว่า   果然    (คำกริยาวิเศษณ์) ใช้ในบริบทไหน
 
คำว่า   竟然    (คำกริยาวิเศษณ์) ใช้ในบริบทไหน
 
คำว่า   还是    (คำเชื่อม) ใช้อย่างไร
 
คำว่า   关于    (คำเชื่อม) เกี่ยวกับ เกี่ยวข้องกับ
 
คำว่า   光        ใช้ในความหมายอะไรได้บ้าง
 
คำว่า   国际    นานาชาติ ระหว่างประเทศ
 
คำว่า   过        ใช้ในความหมายไหนได้บ้าง
 
คำว่า   国际    นานาชาติ ระหว่างประเทศ
 
คำว่า   贵        ใช้ในความหมายอะไรได้บ้าง
 
คำว่า   汁        ใช้กับน้ำอะไร
 
คำว่า   还        ที่เป็นคำพ้องรูป อ่านได้สองเสียง ความหมายต่างกันลองฟังคำอธิบายจากคลิปเสียงตามลิงค์นี้ 

 

เผยแพร่สำหรับผู้ที่เตรียมสอบ HSK ระดับ 4  และผู้สนใจภาษาจีนทั่วไป

อนุญาตให้แบ่งปันได้โดยการแสดงแหล่งที่มาชัดเจน ไม่ตัดทอน ไม่ดัดแปลง และ ไม่เพื่อการค้า

www.futurec-cn.com

facebook: Suwanna Future C

……………………………………….

 

ตัวอย่างข้อสอบ  HSK 4 

ดูที่ลิงค์นี้ http://www.futurec-cn.com/hsk-level-4-汉语水平考试-4-级/

 

 

 

อ่านเรื่องนี้
Flag Counter

เกร็ดภาษาจีน อ่านเพิ่มเติม คลิกที่นี่

Flag Counter


Share Button
Hits: 50431

คำศัพท์ 300 คำ

HSK2  vocabulary list

รวมคำกริยาที่ใช้บ่อย 81 คำ

รวบรวมโดย สุวรรณา สนเที่ยง  张碧云老师

เลื่อนลงเพื่อดูทั้ง 300 คำ

คอร์สภาษาจีนขั้นต้น

เนื้อหาหลักสูตร

Basic CN edited

จำนวนคำศัพท์และทักษะสื่อสารที่จะได้รับในคอร์สภาษาจีนขั้นต้นตามหลักสูตรของฟิวเจอร์ซี

Carrot FB Basic 4 -5 (2)

 

ตำราที่ใช้  ตำราจากมหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่ง BLCU

Text book 1

 

300 vocabulary

300 คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 

HSK2 1

 300 คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 

เรียงตามเสียงอ่าน 

HSK2 2

คำศัพท์จีน HSK2  

เรียงตามชนิดของคำ 

ส่วนนี้ไม่ได้ใส่พินอินและคำแปลไว้  ตั้งใจให้นักเรียนลองเติมคำดู

HSK2  Verb 1-20

 

 รวม 81 คำกริยาที่ใช้บ่อย

81 个常用动词

ส่วนนี้ไม่ได้ใส่พินอินและคำแปลไว้  ตั้งใจให้นักเรียนลองเติมคำดู

HSK2  Verb 21 - 40

 

ส่วนนี้ไม่ได้ใส่พินอินและคำแปลไว้  ตั้งใจให้นักเรียนลองเติมคำดู

HSK2  Verb 41 - 60

 

HSK2  Verb 61 - 81

 

     กลุ่มที่กำลังเรียนอยู่ขณะนี้ (เมษายน 2018) เรียนถึงขั้นต้นระดับ 5

รวมเวลาที่เรียนมาแล้วประมาณ 100 ชั่วโมง 

คอร์สขั้นต้น 4 อาทิตย์

 

ตารางคำศัพท์ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน 300 คำ

 按音序排 เรียงตามลำดับการออกเสียง  

 ไม่ได้แปลเป็นภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนใช้ทดสอบตัวเอง

A        

1.ài                爱

B         

2.ba               吧

3.bā               八

4.bàba          爸爸

5.bái              白

6.bǎi              百

7.bāngzhù     帮助

8.bēizi            杯子

9.Běijīng        北京

10.běn            本

11.bǐ                比

12.bié             别

13.búkèqi       不客气

14.bù              不

C

15.cài              菜

16.chá             茶

17.cháng         长

18.chànggē     唱歌

19.chī              吃

20.chū            出

21.chūzūchē   出租车

22.chuān        穿

23.chuán        船

24.cì               次

25.cóng          从

26.cuò            错

D

27.dǎ diànhuà            打电话

28.dǎ lánqiú              打篮球

29.dà              大

30.dàjiā          大家

31.dànshì        但是

32.dào            到

33.de              地

34.de              的

35.de              得

36.děng          等

37.dìdi           弟弟

38.dìyī           第一

39.diǎn          点

40.diànnǎo   电脑

41.diànshì     电视

42   diànyǐng   电影

43.dōngxi      东西

44.dōu            都

45.dú              读

46.duì             对(形容词)

47.duì             对(介词)

48.duìbuqǐ     对不起

49.duō            多

50.duōshao    多少

……………………………….

E

51.érzi                儿子

52.èr                   二

F

53.fàndiàn           饭店

54.fángjiān          房间

55.fēicháng         非常

56.fēijī                 飞机

57.fēnzhōng         分钟

58.fúwùyuán        服务员

G

59.gāo                 高

60.gāoxìng          高兴

61.gàosu             告诉

62.gēge               哥哥

63.gè                   个

64.gěi                  给

65.gōnggòng qìchē 公共汽车

66.gōngjīn            公斤

67.gōngsī              公司

68.gōngzuò           工作

69.gǒu                  狗

70.guì                   贵

71.guò                  过

H

72.hái                   还

73.háizi                孩子

74.Hànyǔ              汉语

75.hǎo                  好

76.hǎochī          好吃

77.hào                  号

78.hē                    喝

79.hé                    和

80.hēi                   黑

81.hěn                  很

82.hóng                红

83.hòumian     后面

84.huānyíng    欢迎

85.huí             回

86.huídá         回答

87.huì             会

88.huǒchē zhàn  火车站

J

89.jīchǎng     机场

90.jīdàn         鸡蛋

91.jǐ               几

92.jiā              家

93.jiàn            件

94.jiào            叫

95.jiàoshì       教室

96.jiějie           姐姐

97.jièshào        介绍

98.jīntiān         今天

99.jìn               进

100.jìn             近

101.jiǔ             九

102.jiù             就

103.juéde        觉得

K

104.kāfēi         咖啡

105.kāi            开

106.kāishǐ      开始

107.kàn           看

108.kànjiàn     看见

109.kǎoshì      考试

110.kěnéng     可能

111.kěyǐ         可以

112.kè             课

113.kuài          块

114.kuài          快

115.kuàilè       快乐

L

116.lái             来

117.lǎoshī       老师

118.le              了

119.lèi             累

120.lěng          冷

121.lí                离

122.lǐ               里

123.liǎng          两         

124.líng           零 

125.liù             六

126.lù              路

127.   lǚyóu        旅游

M

128.ma            吗

129.māma       妈妈

130.mǎi           买

131.màn          慢

132.máng        忙

133.māo          猫

134.méi           没

135.méiguānxi  没关系

136.měi           每

137.mèimei     妹妹

138.mǐfàn      米饭

139.míngtiān   明天

140.míngzi      名字

N

141.nǎr           哪儿

142.nà             那

143.nánrén      男人

144.ne             呢

145.néng         能

146.nǐ             你

147.nǐmen      你们

148.nián          年

149.nín            您

150.niúnǎi       牛奶

151.nǚ’ér         女儿

152.nǚrén        女人

P

153.pángbiān   旁边

154.pǎobù       跑步

155.péngyou    朋友

156.piányi        便宜

157.piào           票

158.piàoliang   漂亮

159.píngguǒ     苹果

Q

160.qī              七

161.qīzi            妻子

162.qǐchuáng  起床

163.qiān          千

164.qián          钱

165.qiánmian   前面

166.qíng          晴

167.qǐng         请

168.qù            去

169.qùnián     去年

R

170.ràng          让

171.rè               热

172.rén            人

173.rènshi       认识

174.rì               日

S

175.sān             三

176.shāngdiàn  商店

177.shàng         上

178.shàngbān  上班

179.shàngwǔ    上午

180.shǎo           少

181.shéi            谁

182.shēntǐ        身体

183.shénme      什么

184.shēngbìng  生病

185.shēngrì       生日

186.shí              十

187.shíhou        时候

188.shíjiān        时间

189.shì              是

190.shìqing      事情

191.shǒubiǎo    手表

192.shū             书

193.shuǐ            水

194.shuǐguǒ      水果

195.shuìjiào      睡觉

196.shuōhuà     说话

197.sì                 四

198.sòng            送

199.suì               岁

200.suǒyǐ          所以

…………………………………………

T

201.tā                          他

202.tā                          它

203.tā                          她

204.tāmen                  他们

205.tāmen                  她们

206.tài                        太

207.tī zúqiú                踢足球

208.tí                          题

209.tiānqì                  天气

210.tiàowǔ                  跳舞

211.tīng                       听

212.tóngxué                同学

W

213.wài                       外

214.wán                      完

215.wán                      玩

216.wǎnshang            晚上

217.wèi                       喂

218.wèishénme          为什么

219.wèn                      问

220.wèntí                   问题

221.wǒ                         我

222.wǒmen                 我们

223.wǔ                         五

X

224.xīguā                    西瓜

225.xīwàng                 希望

226.xǐ                          洗

227.xǐhuan                 喜欢

228.xià                        下

229.xiàwǔ                   下午

230.xiàyǔ                    下雨

231.xiānsheng             先生

232.xiànzài                  现在

233.xiǎng                     想

234.xiàng                    向

235.xiǎo                       小

236.xiǎojiě                   小姐

237.xiǎoshí                  小时

238.xiào                       笑

239.xiē                         些

240.xiě                         写

241.xièxie                    谢谢

242.xīn                        新

243.xīngqī                   星期

244.xìng                      姓

245.xiūxi                     休息

246.xuésheng              学生

247.xuéxí                     学习

248.xuéxiào                 学校

249.xuě                        雪

Y

250.yánsè                    颜色

251.yǎnjing                  眼睛

252.yángròu                羊肉

253.yào                        药

254.yào                        要

255.yě                          也

256.yī                           一

257.yīfu                       衣服

258.yīshēng                 医生

259.yīyuàn                   医院

260.yǐjing                    已经

261.yǐzi                        椅子

262.yìqǐ                       一起

263.yìsi                        意思

264.yīn                         阴

265.yīnwèi                   因为

266.yóuyǒng                游泳

267.yǒu                        有

268.yòubian                右边

269.yú                          鱼

270.yuán                      元

271.yuǎn                       远

272.yuè                        月

273.yùndòng               运动

Z

274.zài                         在

275.zài                         再

276.zàijiàn                  再见

277.zǎoshang              早上

278.zěnme                  怎么

279.zěnmeyàng          怎么样

280.zhāng                   张

281.zhàngfu                丈夫

282.zhǎo                     找

283.zhe                       着

284.zhè                       这

285.zhēn                     真

286.zhèngzài              正在

287.zhīdào                  知道

288.Zhōngguó            中国

289.zhōngwǔ              中午

290.zhù                       住

291.zhǔnbèi                 准备

292.zhuōzi                   桌子

293.zì                           字

294.zìxíngchē              自行车

295.zǒu                         走

296.zuì                         最

297.zuótiān                  昨天

298.zuǒbian                 左边

299.zuò                         坐

300.zuò                         做

 

ติตามเกร็ดความรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนเพิ่มเติม  (คลิกที่นี่ค่ะ)

ศึกษาต่อปักกิ่ง http://www.futurec-cn.com/ศึกษาต่อประเทศจีน/

เรียนภาษาจีนในไทย ติดต่อเราที่ http://www.futurec-cn.com/

facebook: Suwanna Future C 

 

อ่านเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

 

 

 

เกร็ดภาษาจีน อ่านเพิ่มเติม คลิกที่นี่

Flag Counter


Share Button
Hits: 11299
เรียนรู้คำศัพท์  หลักไวยากรณ์จีน ไปพร้อมๆ กันกับรับอาหารดีๆ ให้สมอง 
เก็บภาษาจีนที่ทำให้มองโลกเชิงบวกมาฝาก
วลี ประโยค แง่คิดชีวิตดีๆ มีประโยชน์ต่อสุขภาพกายและใจ
เหล่าซือได้อธิบายหลักไวยากรณ์และคำศัพท์อยู่ในเอนทรี่นี้ด้วย

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจากตัวอย่างข้อสอบ HSK5

การเรียนภาษาจีน ก็เช่นเดียวกับการเรียนภาษาต่างประเทศทุกภาษา

ที่จะรับเอาวัฒนธรรม แนวคิด หลักปรัชญาของคนในภาษานั้นๆ มา 

ในแบบเรียนภาษาจีน แทบทุกเล่มจะสอดแทรกแนววัฒนธรรมจีน  วรรณกรรมจีน  

โปรโมทแหล่งท่องเที่ยวของจีน อาหารจีน มรดกโลกใจีน ฯลฯ 

ที่เหล่าซือชอบมากที่สุดที่สุด เห็นจะเป็นแนวข้อสอบ HSK (การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน) 

เพราะมีเนื้อหาที่ให้แง่คิด ให้แนวทาง มีประโยชน์ต่อการนำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิต

ไม่ใช่เป็นแนวที่ให้ท่องจำเอาไปใช้สอบ

…………………………………………………….

เรื่องที่นำมาโพสต์นี้ เป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งที่เคยออกสอบจริงใน HSK5

ที่เหล่าซือสอนอยู่ช่วงนี้  

……………………………….. 

(一)

อะไรคือความสุข ?

快乐是由个人内心的看法决定的。

“ความสุข” ตัดสินโดยทัศนคติ วิธีคิดของแต่ละคน

 

Happiness

 

หลักไวยากรณ์ในประโยคนี้ คือ การเรียงประโยคที่มีบุพบท 由 (โดย By) ..

快乐是由个人内心的看法决定的。

由 (โดย By) …….(ผู้กระทำ)……..决定的。 (เป็นการตัดสินโดย / ชี้ขาดโดย / ขึ้นอยู่กับ…. )

…………………………………………

 

 (二)

ความแตกต่างของคนมีความสุขกับคนไม่มีความสุข ?

 

快乐的人常说“我帮你”

คนที่มีความสุข มักพูดว่า “ฉันช่วยเธอนะ”

烦恼的人爱说“你帮我”

ส่วนคนที่ไม่มีความสุข ชอบพูดว่า “เธอช่วยฉันสิ”

Happiness (2)

。。。。。。。。。。。。。。

(三)

การได้ช่วยคนอื่นเป็นความสุข

在帮助他人的过程中你会发现自己的价值,会有一种成就感。

คุณจะค้นพบคุณค่าของตัวเองและเกิดความภาคภูมิใจในระหว่างที่ช่วยเหลือคนอื่น

คำคม ช่วยเหลือคนอื่น

        ในระหว่างที่ช่วยทำอะไรบางอย่างให้ใครสักคน  เราจะเกิดความรู้สึกว่าตัวเรามีค่า

        รู้สึกอย่างนั้นจริงๆ  เป็นอะไรที่เงินทองทดแทนไม่ได้ 

 

คลาสเรียนของเหล่าซือ ไม่ได้เรียนแต่ความรู้ด้านภาษาจีนเพียงอย่างเดียว ไม่ได้เน้นติวเพื่อสอบ (แต่นักเรียนของเราส่วนใหญ่สอบได้คะแนนดี และมีหลายคนได้รับทุนรัฐบาลจีนด้วยความรู้จริง ไม่ใช่ท่องจำ)  เรายังเรียนรู้วิธีคิดและแนวทางที่นำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงอีกด้วย

คลาสเรียนของเราจึงไม่น่าเบื่อ

เรียนแล้วนำไปใช้สอบได้ ใช้งานได้ และใช้เป็นแนวทางดำเนินชีวิตได้    

มีแต่ความรู้ แต่ขาดแนวคิดที่ดี ชีวิตก็อาจหาความสุขไม่ได้

 

เก็บจากห้องเรียน ‪#‎HSK5‬ 

facebook: Suwanna Future C

www.futurec-cn.com

ภาพประกอบ ภาพสุดท้าย
เหล่าซือถ่ายจาก BLCU Beijing เมื่อปี 2011

……………………………………….

แง่คิดที่ 4 ในเอนทรี่นี้ ไม่ได้มาจากตัวอย่างข้อสอบ HSK5 ในคลาสเหล่าซือ

แต่มาจากชื่อหนังสือเล่มหนึ่ง

คำนี้เป็นกุญแจทองในการดูแลสุขภาพเลย
ขี้โมโห โกรธง่าย เครียดง่าย มักจะเป็นที่มาของโรคอะไรต่อมิอะไร ….
และยังทำลายชีวิตครอบครัว ทำลายมิตรภาพ…..ด้วย

(四)

不生气,就不生病。

หลักไวยากรร์ … ไม่ ….(ทำแบบนี้) .. ก็จะ …(ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้)…

不 = ไม่
生气 = โมโห โกรธ อารมณ์เสีย
就 = ก็
生病 = ป่วย ไม่สบาย

不生气,就不生病。(ไม่อารมณ์เสีย ก็ไม่ป่วยไข้)

เหล่าซือขอแปลวลีนี้ตามใจตัวเองว่า
” อารมณ์ดี สุขภาพก็จะดี “
” ไม่ขึ้โมโห สุขภาพจิตก็จะดี “

อารมณ์ดีทุกวัน สุขภาพดีทุกวันนะคะ
จากเหล่าซือสุวรรณาค่ะ

再见!

‪#‎ฝึกอ่านภาษาจีน‬

ไม่ขี้โมโห

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจากห้องเรียนของฉัน

เกร็ดภาษาจีนจาก สุวรรณา สนเที่ยง 张碧云

Tips:เรียนภาษาก็เหมือนกินอาหาร
เลือกรับอาหารมีประโยชน์ ดีกว่ารับอาหารขยะเต็มท้อง

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ฉบับแก้ไขปรับปรุง พ.ศ. 2558  

อนุญาตให้แบ่งปันได้  โดยอ้างอิงแหล่งที่มาให้ชัดเจน ไม่ดัดแปลง และไม่เพื่อการค้า

Flag Counter

หวังว่าทุกคลิกของท่านจะได้รับประโยชน์จากบทความเหล่านี้

ขออภัยในข้อบกพร่อง ขอบคุณที่ท้วงติงและร่วมแสดงความคิดเห็นFlag Counter


Share Button
Hits: 16549

อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2018

ขอแนะนำคอร์ส “ภาษาจีนขั้นสูง” ใช้แบบเรียนปกติ เพื่อปูพื้นฐานก่อนถึง HSK5

เรียนวันเสาร์  09.00 – 12.00  (มีกลุ่มเรียนอยู่)

คำศัพท์บางคำของ HSK5  ต้องอาศัยการอธิบายความหมาย การใช้ ยกตัวอย่าง

เพราะภาษาจีนมีคำที่มีมิติลึกกว่า บางคำเป็นคำนามธรรม

และมีคำคล้ายมากมาย

ระดับนี้จะเริ่มมีภาษาทางการ ภาษาวรรณกรรมเพิ่มขึ้น

ยิ่งเรียนสูงขึ้น ยิ่งต้องอาศัยภาษาไทยในการอธิบายมากขึ้น ———————–

 

ภาษาจีนขั้นสูงนี้  นำไปใช้งานจริงได้  และใช้สอบ HSK5 กับ HSKK(口试)ได้ ใช้สอบ PAT จีนได้

ผู้ที่สอบผ่านระดับ 4 แล้ว  ควรมีเวลาเรียนรู้เพิ่มเติมคำศัพท์และการใช้อีก 1300 คำก่อนสอบระดับ 5

รายละเอียดตารางเวลาเรียนที่แน่นอน   ติดตามได้จากลิงค์นี้ http://www.futurec-cn.com/หลักสูตร/หลักสูตรทั่วไป/

…………………

#HSK5 คอร์ติวเข้มข้น ตะลุยทบทวนคำศัพท์ 2500 คำ

เหมาะสำหรับ

 ♣ เตรียมตัวสอบเพื่อขอทุน ป.โท

 ♣ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีน

 ♣ นำไปใช้งาน  ใช้สมัครงาน

 ♣ ใช้ภาษาไทยในการอธิบายคำศัพท์  

 ♣ คำสับสน  คำที่มักใช้ผิด

 ♣ สำนวนภาษิตจีน  

 ♣ บริบทภาษา และ หลักไวยากรณ์

 ♣ พิเศษ  เพิ่มติวสอบพูด (HSK 口试)

โดยครูคนไทย  เข้าใจปัญหาของคนไทย  แนะเทคนิค

สอนโดย สุวรรณา สนเที่ยง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

*  มีพื้นฐานภาษาจีนขั้นสูง
*  เรียนภาษาจีนหลักสูตรผู้ใหญมาแล้ว่ประมาณ 5 ปี (แบบนอกระบบประมาณ 750 ชม.)
*  สอบผ่าน HSKระดับ 4 แล้ว และมีการเรียนต่อยอดจากระดับ 4 ประมาณ 1 – 2 ปี
*  มีความรู้คำศัพท์ประมาณ 2200 คำ ( ระดับ 5 ต้องรู้คำศัพท์ 2500 คำ)
*  สอบผ่านระดับ 4 ด้วยคะแนน 250 ขึ้นไป
*  หรือมีความรู้เทียบเท่า

เรียนที่ศูนย์ภาษาฟิวเจอร์ซี  ที่เรียนคุณภาพ ทำเลสะดวกที่สุดในย่านฝั่งธนฯ ใกล้สาทร สีลม พระราม3 

ใกล้ บีทีเอส ตลาดพลู  ติดกับเดอะมอลล์ท่าพระ

 

HSK5 HSKK

 

ตัวอย่างคำศัพท์จีน HSK5

HSK5 voc. 5 words

 

คำศัพท์จีนที่ถามบ่อย และไม่มีคำแปลลงตัวในภาษาไทย

อย่างเช่น คำว่า 干脆     
คำนี้เคยออกสอบใน HSK5  พาร์ทการเขียนเรียงความ และ PAT จีน 

Voc  Gancui how to use

 

 

Flag Counter

 

 

 

อ่านเรื่องเกร็ดภาษาจีน (คลิกที่นี่) 

หวังว่าทุกคลิกของท่านจะได้รับประโยชน์จากบทความเหล่านี้

ขออภัยในข้อบกพร่องใดๆ และขอความกรุณาช่วยชี้แนะด้วยค่ะ

Flag Counter


Share Button
Hits: 44077

 

   ตัวอย่างข้อสอบพูดภาษาจีน HSKK กับการนำไปใช้สมัครขอทุน

 

การขอทุนจากจีน ได้เพิ่มเงื่อนไขอีก 1 ข้อ คือ กำหนดให้ต้องยื่นผลสอบ HSKK(口试)ด้วย

เริ่มตั่้งแต่ปีการศึกษา 2013  เป็นปีแรก
ดูรายละเอียด คลิกที่ลิงค์นี้ค่ะ http://www.oknation.net/blog/chineseclub/2013/02/04/entry-1

เงื่อนไขใหม่ขอทุนการศึกษา ต้องมีผลสอบ HSKK ด้วย เริ่ม 2013
Posted by เหล่าซือสุวรรณา  

 

ตัวอย่างทีี่เห็นในภาพชุดนี้ เป็นเวอร์ชั่น 2012 (น่าจะเป็นเล่มแรกเล่มเดียวที่มีอยู่ตอนนี้)

รวมตัวอย่างข้อสอบ HSKK(口试) ระดับ ต้น กลาง สูงไว้ในเล่มเดียวกัน
เงื่อนไข คะแนนผลสอบของ  HSK  กับ HSKK  ที่จะนำไปขอสมัครทุนได้

(** เงื่อนไขคะแนนที่ใช้ยื่นได้ ตรวจสอบการอัพเดทกับสำนักงาน HANBAN ที่มีการเปลี่ยนแปลงล่าสุด ส่วนทุนรัฐบาลจีน เงื่อนไขเรื่องคะแนนอาจมีแตกต่าง ตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของแต่ละมหาวิทยาลัย)

-    ผู้สมัครทุนอาจารย์สอนภาษาจีน (ทุนขงจื่อเดิม) 1 ภาคการศึกษา

     ผู้สมัครจะต้องมีใบผลสอบ HSK 3  ไม่ต่ำกว่า 180 คะแนน และมีผลคะแนนสอบ           HSKK (สอบพูด) ไม่ได้ระบุระดับและคะแนน

-   ผู้สมัครทุนอาจารย์สอนภาษาจีน (ทุนขงจื่อเดิม) 1 ปีการศึกษา

    ผู้สมัครจะต้องมีใบผลสอบ HSK 3   ได้  210 คะแนนขึ้นไป
    ถ้ามีผลสอบ HSKK (สอบพูด) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

-    ผู้สมัครทุนสาขาการสอนภาษาจีนนานาชาติ

     ผู้สมัครจะต้องมีผลสอบ HSK 3  ได้ 270 คะแนนขึ้นไป
     ต้องมีผลสอบ HSKK (สอบพูด) ด้วย 

 

-   ผู้สมัครทุนอาจารย์สอนภาษาจีน (ทุนขงจื่อเดิม) ระดับปริญญาตรี

    ผู้สมัครจะต้องมีใบผลสอบ HSK 4 ได้ 210 คะแนนขึ้นไป
    และใบผลสอบ HSKK (สอบพูด)  ระดับกลาง 60 คะแนนขึ้นไป

    ต้องมีใบจบ ม.6

 

-   ผู้สมัครทุนอาจารย์สอนภาษาจีนระดับปริญญาโท

    ผู้สมัครจะต้องมีใบผลสอบ HSK 5  ได้  210 คะแนนขึ้นไป
    และใบผลสอบ HSKK (สอบพูด)  ระดับกลาง 60 คะแนนขึ้นไป

 

1800456_818239871541555_1171527265_n

ตัวอย่างข้อสอบระดับกลาง

ส่วนที่ 1  ให้พูดทวนประโยคที่ได้ยินจากเทปข้อสอบ

 

HSKK Middle Part 2

 

 

 

ส่วนที่  2   ให้ตอบคำถามจากที่ได้ยินในเทปข้อสอบ

 

HSKK Middle Part 1

 

10649603_930248960340645_1664703064401176171_n

 

 ส่วนที่ 3   แต่งเรื่องพูดบรรยายตามภาพที่ข้อสอบกำหนดให้

 

HSKK Middle Part 3

 

10330343_930248963673978_4528217422412189117_n

TIP จากเหล่าซือสุวรรณา

小提示:

แนะ  4 เทคนิค เตรียมสอบพูด (HSK Speaking)

 

HSKK

 

………….

ตัวอย่างข้อสอบสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ 汉语考试服务网

…………

…………..

ท่านที่ต้องการสมัครขอทุน 

ติดต่อไปที่สถานทูตจีนประจำประเทศไทย

หรือสอบถามจากสถาบันขงจื่อทุกแห่ง

ซึ่งจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงและมีข้อมูลที่อัพเดททุกปี

ทุนรัฐบาลจีน  ระดับปริญญาโท  อ่านข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก Thai CSC 

 

กรุณาอย่าสอบถามมาที่ฟิวเจอร์ซี  เพราะมีคนสอบถามมาจำนวนมาก 

 

ต้องการดูตัวอย่างข้อสอบพูดภาษาจีนระดับสูง คลิกที่ลิงค์นี้

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.818239714874904.1073741862.462414183790794&type=3

Suwanna Future C

 

ดูเพิ่มเติม 

http://www.futurec-cn.com/เกร็ดความรู้/เกร็ดความรู้ภาษาจีน/

http://www.futurec-cn.com/หลักสูตร/หลักสูตรทั่วไป/

 

Flag Counter


Share Button
Hits: 51830

 

5 เทคนิคการสอบ HSK  และการเตรียมตัว

เรียบเรียงโดย สุวรรณา สนเที่ยง 张碧云

 การเรียนภาษาจีนที่ได้ผลจริง คือ ต้องรู้จริง เอาไปใช้ได้จริง ไม่ใช่แค่หาเทคนิคสอบให้ผ่านเท่านั้น 

นี่เป็นเพียงเทคนิคส่วนตัว  หากนำไปใช้แล้วได้ผล ช่วยส่งคอมเมนท์กลับมาบ้าง

IMG_6725

 

1.   พักผ่อนให้เพียงพอก่อนเข้าสอบ   เพื่อให้วันสอบมีสมาธิ  สมองแจ่มใส  เรื่องนี้สำคัญมาก

      เหล่าซือใช้วิธีนี้มาตลอด  คืนวันก่อนสอบจะนอนแต่หัวค่ำ  และสอบได้คะแนนดีเสมอ   

        ถ้าเราลุยอ่านจนดึกดื่น หรือ นอนตื่นสาย (คนที่สอบบ่าย) สมองจะไม่แจ่มใส   บางทีก็เบลอๆ  มึนๆ  บางครั้งเกิดอาการจำไม่ได้ขึ้นมากระทันหันก็มี  แต่พอออกจากห้องสอบแล้วก็นึกขึ้นได้

   

2.  เทคนิคการทำข้อสอบฟัง  

      ต้องตั้งสมาธิ  ไม่วอกแวก   

      จดทุกอย่าง  ถ้าได้ยินตัวเลข  วันเดือนปี  เวลา สถานที่  สี  ฯลฯ  จากเทปข้อสอบ ให้จดไว้ในกระดาษด้วยดินสอ

3.  เทคนิคสอบการอ่าน  

      ให้อ่านคำถามก่อน ค่อยมาอ่านเนื้อเรื่อง  โจทย์บางข้อจะมีคำตอบอยู่ในเนื้อเรื่อง  ก็จะทำได้ไวขึ้น  

       แต่บางข้อ โดยเฉพาะข้อสอบอ่านข้อหลังๆ  ต้องอาศัยการอ่านและทำความเข้าใจทั้งเรื่อง  บางข้อหลอกมา  ถ้าอ่านแค่บางประโยคแล้วเอาไปตอบเลย  ก็มักจะโดนข้อสอบหลอก

         ข้อไหนไม่ได้ทำเครื่องหมายไว้แล้วข้ามไปก่อน  อย่าใช้เวลาอยู่กับข้อใดข้อหนึ่งมากเกินไป  ข้อต่อๆ มาอาจเป็นข้อที่เราทำได้  แต่ถ้าเวลาหมดทำไม่ทันก็น่าเสียดาย

4.  เทคนิคสอบการเขียน  

     หมั่นฝึกเขียนสม่ำเสมอในยามปกติ  เวลาสอบเขียนจะเขียนได้เร็ว  ในห้องสอบ ทุกนาทีมีความหมาย ! 

5.  ต้องฝึกอ่านและสะสมคำศัพท์  ความรู้รอบตัว  ความรู้ด้านวัฒนธรรมจีน ประวัติศาสตร์จีน  ภูมิศาสตร์จีน  สำนวนจีนให้มากๆ  

      ข้อสอบมักมีสอดแทรกเรื่องพวกนี้  ถ้าเจอข้อสอบเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่เรามีความรู้อยู่ก่อนแล้ว  ก็จะประหยัดเวลาในการอ่านเนื้อเรื่อง  สามารถข้ามไปตอบคำถามได้ไวขึ้น  

 

♣ ข้อควรสนใจ

มีเวลาในการทำข้อสอบน้อยมาก  ผู้เข้าสอบจะต้องใช้ความไวในการ คิด ทำ และ เขียนให้ทันเวลากำหนด

HSK5 จะให้เวลาทำข้อสอบในแต่ละพาร์ท น้อยกว่า HSK ระดับ 4 มาก 

ไม่มีเวลาให้ค่อยๆ คิด และจะไม่มีเวลาให้ย้อนกลับไปทำข้อสอบที่ผ่านไปแล้ว

 

ผู้เข้าสอบส่วนมากจะทำข้อสอบไม่ทัน โดยเฉพาะในส่วนของการอ่านและการเขียน

พาร์ทการอ่าน  ให้เวลาทำเฉลี่ยข้อละ 1 นาที รวมเวลาอ่าน ( 45 ข้อ 45 นาที) 

 

 

ภาพล่าง เป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งของข้อสอบทักษะการเขียน

เรียงประโยคให้ถูกต้อง  

ส่วนนี้ทดสอบความสามารถของคำศัพท์และการเรียงประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา 

 

การขอทุนรัฐบาลจีนหรือทุนขงจื่อ กำหนดให้ต้องมีผลสอบ HSK และ HSKK ด้วยจึงจะได้รับการพิจารณา


#HSK#HSKK

#futurec-cn.com

 

 

เกร็ดความรู้ภาษาจีน ดูเพิ่มที่

http://www.futurec-cn.com/เกร็ดความรู้/เกร็ดความรู้ภาษาจีน/

 

 

ขณะนี้  ฟิวเจอร์ซี มีกลุ่มเรียนคอร์สภาษาจีนขั้นสูง ที่เรียนปูพื้นฐานเตรียมสอบ HSK5  

เริ่มคอร์สติวสอบในปี 2019 เริ่มปลายเดือนมิถุายน สอบรอบตุลา – ธันวาคม

เรียนวันเสาร์ หรือ อาทิตย์ 09.00 – 12.00   

สอบถามได้ที่   089 0804699

ดูตารางเรียนและหลักสูตรเพิ่มเติม ที่ http://www.futurec-cn.com/หลักสูตร/หลักสูตรทั่วไป/

 

 

 

Flag Counter

เกร็ดความรู้ภาษาจีนโดยสุวรรณา

Flag Counter


Share Button
Hits: 141291

ข้อสอบ PATจีน 20 เรื่องที่เคยออกสอบและเป็นแนวข้อสอบ

ในส่วนที่เป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจีน

 

เรียบเรียงโดย สุวรรณา สนเที่ยง

24 พฤศจิกายน 2014 (2557) 

ขออภัยที่ทำได้ไม่ค่อยรอบด้าน

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง 

วิเคราะห์แนวข้อสอบ PAT จีน (คลิกที่นี่)

5 เทคนิคเตรียมตัวสอบ คลิกที่นี่

อัปเดท 7 ธันวาคม 2564

หลักสูตรใหม่ ปี 2564
จัดขึ้นเพื่อนักเรียน ม.6 โดยเฉพาะ
และเหมาะกับท่านที่สนใจทั่วไป
1. คอร์ส “ความรู้เกี่ยวกับจีน” เริ่ม 26 มกราคมนี้
2. คอร์ส “สำนวน-ภาษิตจีน” เริ่ม 23 กุมภาพันธ์นี้
เน้นเรื่องและคำที่ออกสอบแพทจีนบ่อย
พร้อมแนวข้อสอบเก่า และ ข้อสอบจำลองที่ อ.สุวรรณา ทำขึ้นเอง
เลือกสมัครเรียนแยกคอร์สได้ คอร์สละ 1,800 บาท
เรียนสดออนไลน์ Live
….
สอนโดย อ.สุวรรณา สนเที่ยง
ที่มีผลงานติวสอบ HSK/ PAT7.4
มีนักเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยดังหลายรุ่น
….
PAT จีน 2564 Promote course

pat-%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b9%84%e0%b8%9b

     

แนวข้อสอบ PAT 7.4

ความรู้ทั่วไป ที่เคยออกสอบ

      –  ชื่อทางการของ 中国  คือ 中华人民共和国 

      –  ปีที่ก่อตั้ง 中华人民共和国  คือ  公元 1949 年 10 月 1 日 

      –  วันชาติจีน 中国国庆日  คือ  10 月1 日 

      –  นายกรัฐมนตรีจีนคนปัจจุบัน 中国现任总理  คือ 李克强

      –  ประธาน/ประธานาธิบดีจีนคนปัจจุบัน 中国现任主席  คือ 习近平

      –  ธงชาติจีน มีดาวสีเหลืองใหญ่ 1 ดวง กับ ดาวสีเหลืองเล็ก 4 ดวง    

          中国国旗  有  一颗大黄星和四颗小黄星

      –  สกุลเงินจีน 中国货币 คือ  人民币

……………..

* ผู้นำสูงสุดของจีน ใช้คำว่า 主席 ซึ่งแปลว่า “ประธาน”

แต่สื่อมวลชนไทยใช้คำว่า “ประธานาธิบดี”  

ซึ่ง ” 主席” คนปัจจุบันของจีนคือ สีจิ้นผิง 习近平

(เมื่อก่อนได้ยินแต่คำว่า ประธาน เช่น ประธานเติ้งเสี่ยวผิง)

คำจีนก็ยังใช้ 主席 เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยน แต่คำไทยไม่รู้กลายเป็นประธานาธิบดีไปได้อย่างไร?

 

capture-20141124-141505

หัวข้อที่ 3 中国文明摇蓝  อู่อารยธรรมจีน (แหล่งกำเนิดอารยธรรมจีน)

มีการเรียกอีกอย่างว่า 中国文化摇蓝 อู่วัฒนธรรมจีน

ข้อนี้คำตอบคือ 中国文明摇篮 – 黄河与长江

文明 (อารยธรรม) 摇篮 (เปล) แหล่งกำเนิดอารยธรรมจีน

 ข้อสอบแพทจีน เคยออกสอบ 中国文明摇篮 คือที่ไหน ?

 เมื่อก่อน ตอบ แม่น้ำเหลือง 黄河

 ปัจจุบันจีนได้ข้อสรุปใหม่ว่า “ทั้ง 黄河与长江”

  ถ้าตัวเลือกที่ข้อสอบให้มา 黄河 กับ 长江 แยกข้อกัน  ให้ตอบ 黄河

  (เหล่าซือสุวรรณา)

%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a-%e0%b8%ae%e0%b8%a7%e0%b9%8b%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%ad

ภาพล่างนี้  มาจาก  中国文明网

http://www.chiculture.net/index.php?file=topic_description&old_id=0202

%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a-%e0%b8%ae%e0%b8%a7%e0%b9%8b%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%8b%e0%b8%b1%e0%b8%99-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%99
……

 

เพื่อนๆ ทบทวนเตรียมไปสอบนะคะ ทำถูกเพิ่ม 1 ข้อ ได้เพิ่ม 3 แต้มค่ะ

 

♣ ตัวอย่างคำเชื่อมที่ออกข้อสอบทุกปี PATจีน ออกสอบหลายข้อ 
虽然 …….但是 / 可是
不管……. 也 …….
尽管……..也 / 都
无论……. 也…….
连……. 也 / 都 ……….
既然……..就………

เมื่อเข้าใจการใช้คำเชื่อมเหล่านี้ แม้ข้อความในข้อสอบจะต่างออกไป ก็พิชิตข้อสอบได้ไม่ยากค่ะ
พยายามอีกนิด ทำข้อสอบได้เพิ่มอีกสองสามคะแนนก็มีความหมายนะคะ

…………………..

♣  ข้อควรสนใจ
เนื่องจากสอบแพทจีน จะนั่งสอบรวมกับนักเรียนที่สอบแพทภาษาอื่นๆ
ข้อสอบบางภาษา เช่น ภาษาฝรั่งเศส ที่มีบางปีบางข้อให้ตอบได้มากกว่า 1 ข้อเลือก
แต่สอบแพทภาษาจีนที่ผ่านมามีแต่คำตอบที่ถูกต้องเพียง 1 ข้อเลือก (อาจทำให้สับสน)
เคยมีนักเรียนสอบแพทจีนสับสนและฝนคำตอบไปสองข้อเลือก
ข้อนั้นจึงได้ 0 คะแนน
ถ้าไม่เข้าใจ ถามอาจารย์ผู้คุมสอบก่อนทำ

 

Pat paper from P'Dome

#PATจีน #เก็บากห้องเรียนฟิวเจอร์ซี

ดูเพิ่มใน Facebook : Suwanna Future C

…………………………………

ข้อสอบจริง PAT7.4 ที่ออกสอบ เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 (ครั้งที่ 1/2558) เวลา 13.00 – 16.00

ในส่วนที่เป็นความรู้เกี่ยวกับจีน เท่าที่มีคนมาโพสต์ไว้  รวบรวมได้ประมาณนี้ก่อน จะทยอยโพสต์เมื่อมีข้อมูลเพิ่ม
ดูแล้วปีนี้ข้อสอบแพทจีนไม่ค่อยยาก
♣  ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ Dek-D.com *

中秋节 ตรงกับวันที่และเดือน ตอบ 八月十五
黄山 อยู่ทีไหน ตอบ มณฑลอันฮุย 安徽省
上海 อยู่ส่วนไหนของประเทศจีน ตอบ ตะวันออก 东

屈原 เป็นใคร ตอบ 诗人 นักกวี

计划生育政策 (ถามเรื่องนโยบายการมีบุตรของจีน)  ตอบ 晚婚晚育,少生优生。

ดอกไม้ที่ไม่อยู่ใน 国画四君子 คือ ดอกท้อ 桃花 ( 国画四君子 ในภาพวาดจีน ได้แก่ 兰梅竹菊)

 …….

หลักไวยากรณ์เกี่ยวกับการซ้ำคำคุณศัพท์

ออกคำว่า 漂亮 ต้องซ้ำเป็นรูป AABB 漂漂亮亮

….

 

ศูนย์ภาษาจีนฟิวเจอร์ซี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคน

ที่สอบติดหลายคณะของมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ เช่น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ติดนิเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ฯลฯ 

2561 YIM Post web

 

น้องยิ้ม สอบติดคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ โดยใช้คะแนนสอบแพทจีนยื่น

(จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา)

 

2561 BAM TU Post web

 

น้องแบม อดีตประธานนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สายวิทย์

เลือกเรียนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(ติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ )

 

2561 Mean KU

น้องมีน สอบติดคณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตร โดยใช้คะแนนสอบแพทจีนยื่น

เลือกเรียนเอกวิชาภาษาจีนเป็นอันดับหนึ่ง (จากโรงเรียนเซนต์ฟรังค์ ฯ สายวิทย์)

 

2561 PLAM CU for Post

น้องปาล์ม สอบติดคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ โดยใช้คะแนนสอบแพทจีนยื่น

(จากโรงเรียนสตรีวิทยา)

2561 Noon

น้องนุ่น เลือกเรียนสาขาเอกภาษาจีน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

(จากโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี)

 


 

 

Flag Counter

 

๑๑๑๑๑

 

 

ดูเกร็ดความรู้ภาษาจีนเพิ่มเติม (คลิกที่นี่)

อ่านเรื่องเกร็ดภาษาจีน  หวังว่าทุกคลิกของท่านจะได้รับประโยชน์จากบทความเหล่านี้

Flag Counter


Share Button
Hits: 48141

ตัวอย่างข้อสอบ  HSK4

 เอาตัวอย่างบางส่วนมาฝากเพื่อนๆ ก่อน  จะมาอัพเดทเนื้อหาเพิ่มเติมเรื่อยๆ

ติดตามได้จากเอนทรี่นี้ค่ะ

ตัวอย่างบางส่วนของ  HSK ระดับ 4 

สำหรับผู้เรียนที่รู้คำศัพท์ภาษาจีนประมาณ 1200 คำ และหลักไวยากรณ์ระดับกลาง

ลองฝึกอ่านและฝึกทำดูนะคะ

ร่วมส่งคำตอบผ่านช่องแสดงความเห็นหรือที่เฟซบุ๊คของเหล่าซือสุวรรณาได้ค่ะ

♣ เรียนให้รู้จริง ใช้งานได้จริง  สอบได้จริง  คือ นักเรียน

♣ เรียนเพื่อสอบ  คือ นักสอบ

..

อัปเดท 9 ตุลาคม 2020

ตัวอย่างข้อสอบเพิ่มเติม

จาก อ.สุวรรณา สนเที่ยง

..

经济  世界  的速度   逐渐  增长  正在  恢复

 H4 เรียงประโยค จำลอง (1) 2020

飞机  由于  时间  推迟  大雪  不得不  起飞

H4 เรียงประโยค จำลอง (2) 2020

我   见   面   过   跟   张经理   一两次   只

H4 เรียงประโยค จำลอง (3) 2020

..

桌子   请   按   把   原来的   排列   顺序   整齐

 H4 เรียงประโยค จำลอง (4) 2020

..

逐渐  当地   适应了   他   复杂的   自然   环境

H4 เรียงประโยค จำลอง (5) 2020

..

ตัวอย่างข้อสอบอ่านเข้าใจ ระดับ HSK4

HSK4 sample (2.1) for post

สี มีอิทธิพลต่ออารมณ์ความรู้สึกอย่างไร ?

เฉลย

ข้อแรก ตอบ  B 黑色 (สีดำ)

ข้อสอง ตอบ  D 与心情关系 (สัมพันธ์กับอารมณ์ความรู้สึก)

………………………..

ตัวอย่างข้อสอบ HSK4

HSK4 sample (1.2) for post

เฉลย  

ข้อ 82 ตอบ A 太胖了 (อ้วนเกินไป)

ข้อ 83  ตอบ C  离家太远  (ไกลจากบ้านมากเกินไปแล้ว)

เนื้อเรื่องข้อสอบที่ให้อ่านมีใจความว่า

คุณหมอบอกกับคนไข้ที่อ้วนมากๆ รายหนึ่ง ว่า  

ถ้าเขาออกกำลังกายด้วยการวิ่งวันละ 8 กิโลเมตร

ทำเช่นนั้น 300 วัน เขาก็จะสามารถลดน้ำหนักได้ประมาณ 34 กิโลกรัม

ผ่านไป 300 วัน คุณหมอได้รับโทรศัพท์จากคนไข้รายนั้น

เขาบอกกับคุณหมอว่า เขาสามารถลดน้ำหนักไป 34 กิโลกรัมแล้วนะ  

แต่……..

มีปัญหายุ่งยากตามมา 

คุณหมอถามว่า “ปัญหายุ่งยากอะไรหรือ ?”

คนไข้ตอบว่า

“ก็ผมตอนนี้อยู่ไกลจากบ้านถึง 2400 กิโลเมตรแล้วน่ะครับ”

…………………….

ข้อ 86 – 89 เป็นตัวอย่างข้อสอบ HSK4 ที่เคยออกสอบจริง

การสอบเรียงประโยค หมวดการเขียน ที่วัดระดับความแม่นทางไวยากรณ์

ในข้อสอบตามภาพนี้ มีหลายเรื่องที่เหล่าซือเคยเขียนและโพสต์ไว้
ทั้งการใช้ 得 การใช้บุพบท 把 และ 对….. 感兴趣ี

จงเรียงประโยคให้ถูกต้อง
ข้อ 86   爷爷   非常   感兴趣   对  京剧
ข้อ 87   请       那张表格      把   两份   打印
ข้อ 88   很详细     这个传真机的   写    得   说明书
……………..

 

HSK4 sample (3.1) for post

เฉลย

86 .  爷爷 对 京剧 非常 感兴趣。

87。 请 把 那张表格 打印 两 份

88。 这个传真机的 说明书 写 得 很详细。

89。我孙子 是 2009 年  7 月  8 号 出生 的。

อ่านคำอธิบายการใช้ 得 พร้อมตัวอย่างที่ถูก และ ตัวอย่าง Error ได้ที่
ไวยากรณ์จีนจำง่ายๆ การใช้ 得 ตอนที่ 1 (ขั้นต้น – ขั้นกลาง)
ตามลิงค์นี้ค่ะ http://www.futurec-cn.com/ไวยากรณ์จีนจำง่ายๆ-การ/
………


การใช้ 把 อ่านได้ตามลิงค์นี้ค่ะ
http://suwannas.blogspot.com/2016/09/blog-post_13.html
https://youtu.be/KfURpkgvp8U (ยูทูป)
http://www.futurec-cn.com/ไวยากรณ์จีนจำง่ายๆ-การ-5/
…………


รวมวิธีเรียงประโยค 对……..感兴趣 และตัวอย่างการใช้ผิด
อ่านได้ที่ http://www.futurec-cn.com/ประโยคภาษาจีนที่มักเรี/

…….

ฟังเสียงเหล่าซืออธิยายคำศัพท์ ได้ที่ยูทูปนี้ค่ะ
https://youtu.be/HMAnxhnexvE

…….

หลักไวยากรณ์จีน การเรียงประโยคที่มีคำบุพบท  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้

http://www.futurec-cn.com/

ประโยคภาษาจีนที่มักเรียงผิด เนื่องจากมีคำบุพบท คลิกที่นี่ 

รูปประโยค

รูปประโยค บุพบท 1

 

小提示 TIPS :

เกร็ดไวยากรณ์จีนจากสุวรรณา 

♣ ประธาน  +  บุพบท +  กรรมที่เป็นเป้าหมาย +  กริยา +   คำอื่นๆ   

………………………

ตัวอย่างข้อสอบ HSK4 อื่นๆ

IMG_2252

………………

IMG_2247

…………..

IMG_2251

………………………….

ฟังเสียงเหล่าซืออธิบายคำศัพท์ทางยูทูป ดูจากลิงค์นี้ค่ะ
https://www.youtube.com/watch?v=HMAnxhnexvE

ภาษาจีน ศัพท์ HSK4 อธิบายภาษาไทย โดยสุวรรณา (2)
คำที่ 329 – 351

ภาษาจีน ศัพท์ HSK4 อธิบายภาษาไทย โดยสุวรรณา (1) คำที่ 310 – 328

เป็นไฟล์เสียงจากคลาสเรียนภาษาจีน HSK4 ที่สอนโดย สุวรรณา สนเที่ยง
เผยแพร่สำหรับผู้ที่เตรียมสอบ HSK ระดับ 4 และผู้สนใจภาษาจีนทั่วไป

…………….

 

 

ตัวอย่างคำศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียงกัน คำสับสนที่ออกสอบในระดับ HSK4

改革 跟 改进

IMG_2245

 

สอบ HSK  HSKK

Flag Counter

๑๑๑๑๑

 

 

ดูเกร็ดความรู้ภาษาจีนเพิ่มเติม (คลิกที่นี่)

 

อ่านเรื่องเกร็ดภาษาจีน  หวังว่าทุกคลิกของท่านจะได้รับประโยชน์จากบทความเหล่านี้

Flag Counter


Share Button