Get Adobe Flash player

วิเคราะห์แนวข้อสอบแพทภาษาจีน (PAT 7.4)

Hits: 25948

This post has already been read 71417 times!

 

บทความนี้ เหล่าซือโพสต์ครั้งแรกที่ โอเคนเชั่นบล็อก

เมื่อวันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2554

Posted by เหล่าซือสุวรรณา , ผู้อ่าน : 53956 http://oknation.nationtv.tv/blog/chineseclub/2011/07/25/entry-2

ยินดีเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจทั่วไป

**************

วิเคราะห์แนวข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบเก่า PAT 7.4 ของปี 2552 และปี 2553

( จะมีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อสอบ PAT 7.4 ครั้งที่ 1/2555 ตามมาในบล็อกนี้ ) 

วิเคราะห์ แพทจีน ปก

……………….

pat-four-4

สำหรับนักเรียน ม.6 ที่เตรียมตัวจะสอบ PAT 7.4  หรือสอบความถนัดทางภาษาจีน ซึ่งปีนี้จะสอบครั้งที่ 1 วันที่ 11 ตุลาคม 2554  นักเรียนจะต้องสมัครสอบภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้

ข้อสอบแพทจีน จะมีข้อสอบ 2 ชุดให้เลือกทำชุดใดชุดหนึ่ง  ชุดหนึ่งเป็นข้อสอบที่ใช้อักษรจีนตัวย่อ  และอีกชุดหนึ่งเป็นข้อสอบอักษรจีนตัวเต็ม

จำนวนข้อสอบ 100 ข้อ  ใช้เวลาทำ 3 ชั่วโมง

ผู้เข้าสอบควรมีความรู้ทางภาษาจีนระดับกลางขึ้นไป 

เมื่อวิเคราะห์จากข้อสอบเก่าใน 2 ปีหลังนี้ แนวข้อสอบแพตจีน ( PAT 7.4 ) พอจะแบ่งหัวข้อหลักๆ  ได้ดังต่อไปนี้  ส่วนรายละเอียดปลีกย่อยจะสรุปเพิ่มเติมอีกครั้ง

   

1.  หลักไวยากรณ์  นักเรียนจะต้องมีความแม่นยำในหลักไวยากรณ์จีน

     1.1   เรียงประโยคได้ถูกต้อง  เพราะหลักไวยากรณ์ภาษาจีนที่สำคัญคือการนำเอาคำต่างๆ มาเรียงในประโยคให้ถูกต้อง ไม่มีการผันกริยาหรือเปลี่ยนรูป (ข้อสอบจะมีแบบให้เรียงประโยคด้วย )

     1.2  เลือกใช้ลักษนามได้ถูกต้อง  ( จะมีข้อสอบแนวนี้ทุกปี )

     1.3  ใช้รูปประโยคในบริบทต่างๆ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตได้ เช่น การใช้ 了  การใช้  是…………的。 การใช้ 不 / 没(有) การใช้  再 / 又 ฯลฯ  

     1.4  เรียงประโยคที่มีคำบุพบทได้ถูกต้อง  เช่น  给  向 朝 往  对     对……..感兴趣 

     1.5  เลือกใช้คำเสริมน้ำเสียงได้ถูกต้อง (คำช่วยน้ำเสียง – ออกสอบบ่อย )  เช่น  呢  吗  嘛  吧  了  阿 ….

     1.6  เลือกใช้คำสันธาน (คำเชื่อม) ให้สอดคล้องกับบริบทในประโยคความรวมได้  

ตัวอย่างข้อสอบของปี 2553  ที่เกี่ยวกับคำเชื่อม 

ข้อ 23.  这道题_______老师_______不会,我怎么会做呢!

            1. 虽然 …….都……           2. 不管……. 也 …….

            3. 无论……. 也…….           4.  连……. 都 ……….

ข้อ 24.  你说_______时候就_______时候, 我没意见。

            1.  什么…….什么……..

            2.  哪个…….. 那个……..

            3.  那么……. 那么 …….

            4.  什么……. 那个……….

25. 大批留学生到国外留学,________促进了中国科技事业的发展, ________加深了中外文化的交流。

           1.  尽管 …….. 但是 ……. 

           2.  一边……  一边……..

           3.  不但…….. 而且 ……..

           4.   或者……..或者 ………

1.7   หลักการใช้อื่นๆ  เช่น การใช้คำกริยาวิเศษณ์ (副词)เช่น  当然、一定、常常、经常、总是、究竟、终于…… บางท่านแปลคำชนิดนี้ว่า “คำวิเศษณ์”  แต่ผู้เขียนเรียกว่า “คำกริยาวิเศษณ์”  เป็นคำที่ใช้ขยายคำกริยาและคำวิเศษณ์ ( คำคุณศัพท์ ) 

 

2.   คลังคำศัพท์

2.1  นักเรียนควรมีความรู้ด้านคำศัพท์ประมาณ 1200 คำหรือมากกว่า  

2.2  สามารถแยกแยะและใช้คำศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียงกันหรือคำสับสนจีน(近义词 ) ในระดับต้น -กลางได้  เช่น 会  能  可以 /  当然  一定  /   常常   经常   总是  / ……. 

ตัวอย่างจากข้อสอบปี 2553  ข้อที่ 86 – 89  เป็นข้อสอบที่ให้นักเรียกเลือกใช้คำศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียงกัน  โดยจะมีคำตอบ 4 คู่ให้เลือก (ดูในข้อสอบปี 2553 ประกอบ)

ข้อ 86    1. 充足   2. 很多    3. 必须   4. 充要

ข้อ 87.   1. 提高   2. 增多    3. 增长   4. 增大

ข้อ 88.   1. 消失   2. 除去    3. 失去   4. 消除

ข้อ 89.   1.  损伤  2.  损害   3. 伤心   4.  受伤

 

2.3  นักเรียนจะต้องมีความเข้าใจและใช้สำนวนจีนได้บางส่วน ฯลฯ เช่น   碰壁   喝西北风 ……. 

 

3.   นักเรียนต้องมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจีนและวัฒนธรรมจีน เช่น ประวัติศาสตร์จีนโดยสังเขป  ศิลปวัฒนธรรม  วันเทศกาล  สถานที่สำคัญ  ภูมิศาสตร์ ฯ 

      ปี 2553  มีข้อสอบเกี่ยวกับส่วนนี้ 10 กว่าข้อ ( ข้อ 46 – 55 ) และแทรกอยู่ในส่วนที่เป็นการสอบความเข้าใจภาษา-ทักษะการอ่านอีกหลายข้อ  เช่น ในหัวข้อเรื่อง ” ทำไมคนจีนต้องติดอักษรจีน 福 กลับหัวลง ” ฯลฯ  จะเห็นว่าส่วนนี้มีสัดส่วนมากกว่า  1 ส่วน 10

  ในที่นี้จะยกมาเพียงบางข้อให้ดูประกอบเพื่อความเข้าใจ 

ข้อ 46.    元宵节中国人有什么习俗? 1. 吃汤圆     2. 吃粽子   3. 吃月饼   4. 吃饺子 

 

ข้อ 47.   中国的四大名著有《三国演义》、《西游记》、《红楼梦》和 ________。

           1.《封神演义》 2.《包青天》  3.《水浒传》  4.《还珠格格》

ข้อ  48. 下列哪项不是中国的四大发明?

          1. 印刷术           2. 指南针        3. 造纸术        4. 针灸术

ข้อ 49.  中国著名绿茶龙井茶产自___________。

          1. 福州              2. 杭州            3. 广州           4. 郑州     

pat-%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%87-1 

…………………

PAT Sample 2552

วิเคราะห์และรวบรวมโดย สุวรรณา สนเที่ยง (张碧云) 

ศูนย์ภาษาจีนฟิวเจอร์ซี

25 กรกฎาคม 2554

 

ข้อสอบ ปี 2552  ดาวน์โหลดได้ที่

http://pics.unigang.com/box/exam/pat-mar/pat74.pdf

ข้อสอบปี 2553 ดาวน์โหลดได้ที่

http://www.teacherooh.com/sites/teacherooh.com/files/gatpat531/PAT7.4.pdf

(ขอขอบคุณเจ้าของเว็บไซต์ทั้งสองลิงค์ที่นำข้อสอบเก่ามาโพสไว้)

ดาวน์โหลดข้อสอบเก่ามาฝึกทำนะคะ  ขอให้ทุกคนมีความพยายามและประสบความสำเร็จค่ะ 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 “20 หัวข้อ แนวข้อสอบ PAT จีนที่ต้องรู้” (คลิกที่นี่)

 

และรวมบทความเกี่ยวกับสอบแพทจีน

http://www.futurec-cn.com/category/ความรู้สอบ-hsk-pat/ความรู้สอบ-pat/

คลิกอ่านเพิ่มเติมได้ที่
http://suwannas.blogspot.com/2016/10/20-pat.html
http://www.futurec-cn.com/20-หัวข้อแนวข้อสอบ-patจีนที่/

……

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คลิกอ่านหัวข้อได้ที่ลิงค์นี้ http://www.futurec-cn.com/เกร…
และดูได้ที่ีบล็อก http://suwannas.blogspot.com/
รวมบทความเกร็ดภาษาจีน ของ สุวรรณา สนเที่ยง ที่เขียนขึ้นในช่วงหลัง
รวบรวมลิงค์ไว้เพื่อสะดวกต่อการค้นหา
มีทั้งวิธีการจำอักษรจีน การเลือกใช้คำ สำนวน ไวยากรณ์ HSK PAT YCT การออกเสียง ฯลฯ
หลักสูตรของเราที่เปิดสอนอยู่ขณะนี้ ดูได้ที่

ติดตามได้ที่ 

Facebook fanpage : Suwanna future C

https://www.facebook.com/SuwannaFutureC?ref=hl

***************

บทวิเคราะห์นี้ เป็นลิขสิทธิ์ของสุวรรณา สนเที่ยง 

ยินดีเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจทั่วไป

แต่ไม่ยินดีให้ผู้หนึ่งผู้ใดนำไปหาประโยชน์ส่วนตัวด้วยการอ้างเป็นเจ้าของข้อเขียน 

เนื่องจากสิงหาคม 2554 พบว่ามีคนนำบทวิเคราะห์นี้ไปโพสต์ในเวปไซต์ Dek-D.com  โดยระบุในบล็อกดังกล่าวว่าผู้แต่งคือ “เชวาไลย์ & ด.ญ.ตัวอักษร” 

รวมทั้งได้ตัดข้อความที่ระบุชื่อผู้เขียน(สุวรรณา) และชื่อสถาบันฟิวเจอร์ซีออกไป

และยังพบว่ามีการนำไปโพสต์ในเว็บไซต์สอนภาษาจีนบางเว็บ โดยการตัดชื่อผู้เขียนออกแล้วโพสต์ในลักษณะที่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเจ้าของเว็บไซต์นั้นเป็นคนเขียนอีกด้วย

ดังนั้น เพื่อหลักจรรยาบรรณและเพื่อให้เกิดบรรทัดฐานร่วมกันในเรื่องการเคารพลิขสิทธิ์ซึ่งกันและกัน 

ท่านใดต้องการนำไปเผยแพร่ต่อ หรือคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ขอความกรุณาให้เกียรติตัวเองด้วยการระบุที่มาให้ชัดเจนหรือติดต่อกับผู้เขียนก่อน

….

 

ศูนย์ภาษาจีนฟิวเจอร์ซี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคน

ที่สอบติดหลายคณะของมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ เช่น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ติดนิเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ฯลฯ 

2561 YIM Post web

 

น้องยิ้ม สอบติดคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ โดยยื่นคะแนนสอบแพทจีน 267 คะแนน

(จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา)

 

2561 BAM TU Post web

 

น้องแบม อดีตประธานนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สายวิทย์

เลือกเรียนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(ติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ )

 

2561 Mean KU

น้องมีน สอบติดคณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตร โดยยื่นคะแนนสอบแพทจีน 237 

เลือกเรียนเอกวิชาภาษาจีนเป็นอันดับหนึ่ง (จากโรงเรียนเซนต์ฟรังค์ ฯ สายวิทย์)

 

2561 PLAM CU for Post

น้องปาล์ม สอบติดคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ โดยใช้คะแนนสอบแพทจีนยื่น

(จากโรงเรียนสตรีวิทยา)

 

2561 Noon

น้องนุ่น เลือกเรียนสาขาเอกภาษาจีน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

(จากโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี)

อ่านเรื่องเกร็ดภาษาจีน  หวังว่าทุกคลิกของท่านจะได้รับประโยชน์จากบทความเหล่านี้

……..

ขออภัยในข้อบกพร่องใดๆ และขอความกรุณาช่วยชี้แนะด้วยค่ะ

Flag Counter

อาจารย์สุวรรณา

Future C อาจารย์สุวรรณา

บทความและภาพ สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ยินดีเผยแพร่เพื่อเป็นความรู้ แบ่งปันได้แต่ต้องไม่ดัดแปลงต้นฉบับ ไม่เพื่อการค้า และอ้างอิงแหล่งที่มาให้ชัดเจน 228 post in this blog.

Comments

comments


Share Button
นักเรียนของเรา
แหล่งรวมบทความของเรา

OK

BC BT

Fan Page
จำนวนผู้เข้าชม
Flag Counter