Get Adobe Flash player

ตัวอย่างข้อสอบ HSK Level 5 汉语水平考试 5 级

Hits: 68740

This post has already been read 197742 times!

Rating:

ตัวอย่างข้อสอบ HSK Level 5   汉语水平考试 5 级 

เรียบเรียงโดย สุวรรณา สนเที่ยง (张碧云)

ในเรื่องนี้

ระดับความยากง่ายของ PAT จีน เมื่อเทียบกับ HSK

ลิงก์ดาวน์โหลดข้อสอบ  ทำข้อสอบออนไลน์  การเตรียมตัวสอบ

ผลสอบ HSK ระดับ 5  ใช้ทำอะไรได้บ้าง ?

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน 汉语水平考试 HSK

 

เหล่าซือเคยโพสต์ตารางคำศัพท์ภาษาจีน 300 คำ

ที่ใช้ในชีวิตประจำวันและใช้เป็นเกณฑ์ในการสอบ HSK level 2 มาแล้ว

แต่ไม่ได้โพสต์ตารางคำศัพท์ที่มีระดับสูงขึ้น  เนื่องจากมีจำนวนมาก  โพสต์ลำบาก

 

คำศัพท์ที่เป็นเกณฑ์ใช้สอบ  HSK level 3  ตามมาตรฐานของ ฮั่นปั้น ก็คือ 600 คำ

 HSK level 4  คำศัพท์   1200  คำ 

 HSK level 5   คำศัพท์  2500  คำ และหลักไวยากรณ์ที่สัมพันธ์กัน

ในเอนทรี่นี้จะขอข้ามคำศัพท์ของระดับ 3 – 4 ไปก่อน  

แต่จะเอาตัวอย่างข้อสอบระดับ 5 มาให้ดูเป็นแนวเล็กน้อย

เพราะช่วงนี้มีน้องๆ ที่สอบผ่านระดับ 4 และน้อง ม.6  หลายคนสอบถามเข้ามาว่า

 “ถ้าจะสอบแพท 7.4  ต้องมีความรู้ภาษาจีนระดับไหนถึงจะมีความมั่นใจ ? ” 

เหล่าซือก็ตอบว่า ต้องประมาณ ระดับ 4 และ ระดับ 5 ต้นๆ  

และต้องรู้สำนวนจีน ประวัติศาสตร์จีน วัฒนธรรมจีน และความรู้รอบตัวเกี่ยวกับจีนด้วย (ออกประมาณ 20 ข้อ)

ตัวอย่างข้อสอบ แพท 7.4  เหล่าซือเคยโพสต์ไว้แล้ว  

ดูได้ที่ วิเคราะห์แนวข้อสอบ PAT 7.4 วิชาภาษาจีน (คลิกที่นี่)

วันนี้จึงเอาตัวอย่าง HSK5 มาโพสต์ให้ดูพอเป็นแนวทาง

   

ตัวอย่างนักเรียนคนหนึ่งของเหล่าซือ ที่สอบ HSK4 และ PAT 7.4  ในเวลาไล่เลี่ยกัน

คือเอาความรู็ที่มีอยู่ไปสอบทั้งสองอย่าง

ผลปรากฏว่า

เขาสอบผ่าน HSK 4 ด้วยคะแนนเกิน  250  ( คะแนนเต็ม 300)  

แต่สอบ      PAT 7.4  ได้ประมาณ   218  ( คะแนนเต็ม 300)

 

ซึ่งเมื่อเอาคะแนน HSK4 ( 250 คะแนน) ไปเทียบตามเกณฑ์ของ HANBAN แล้วก็เท่ากับผ่าน HSK ระดับ 5 ต้นๆ

 ( คะแนน 240 ของ HSK4  จะเทียบเท่ากับคะแนน 180 ของ HSK5  ซึ่งผ่านเกณฑ์ระดับ 5 พอดี)

เหล่าซือจึงอนุมานว่า ความยากของข้อสอบ PAT จีนจะอยู่ระดับ HSK4 – HSK5 ต้นๆ

 

แต่ความยากของคำศัพท์ PAT 7.4  มีมากกว่า HSK4

และมีคำศัพท์จำนวนหนึ่งที่ไม่อยู่ในตาราง HSK1-6 เช่น สำนวนจีน ชื่อคน ชื่อสถานที่ ฯลฯ 

 

เมื่อนักเรียนคนนี้ใช้คะแนนภาษาจีนรวมกับผลการเรียนจากโรงเรียน คะแนน ONET  คะแนน GAT

ยื่นแอดมิชชั่นเข้าคณะรัฐศาสตร์ วิชาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ได้อันดับคะแนนสูงสุดต้นๆ ของคณะในระบบแอดมิชชั่น  

 ………………….

มาดูตัวอย่างข้อสอบระดับ 5 กัน

 

                                                   

ข้อสอบ HSK5  แบ่งเป็น 3 ส่วน รวม 300 คะแนน

1. ทักษะการฟัง     100 คะแนน      45 ข้อ  ให้เวลา 30 นาที 

2.  ทักษะการอ่าน   100 คะแนน      45 ข้อ  ให้เวลา 45 นาที 

3.  ทักษะการเขียน  100 คะแนน      10 ข้อ  ให้เวลา 40 นาที 

  

ข้อควรสนใจ

ให้เวลาในการทำข้อสอบน้อยมาก  ผู้เข้าสอบจะต้องใช้ความไวในการคิด ทำและเขียน

ไม่มีเวลาให้ค่อยๆ คิด และจะไม่มีเลาให้ย้อนกลับไปทำข้อสอบที่ผ่านไปแล้ว

ส่วนมากจะทำข้อสอบไม่ทัน โดยเฉพาะในส่วนของการอ่านและการเขียน

 

การเตรียมตัวและเทคนิค ดูจากลิงก์ท้ายเรื่อง    

 

ภาพล่าง

ตัวอย่างข้อสอบข้อที่ 61  เป็นเรื่องของพลังงาน 能源  

ข้อ 62 เป็นเรื่องเกี่ยวกับแผ่นดินไหว 地震 

อ่านแล้วตอบคำถามภายในเวลากำหนด ให้เวลาทำเฉลี่ยข้อละ 1 นาที  

รวมเวลาอ่าน ( 45 ข้อ 45 นาที)

ก็ถือว่าหินพอสมควร

HSK5 Sample capture

ตัวอย่างข้อสอบข้อที่ 61  และ 62 ของข้อสอบจากอีกชุดหนึ่ง 

ข้อ 61 เป็นเรื่องเปรียบเทียบระหว่างเมืองกับชนบท

ข้อ 62 เป็นเรื่องเกี่ยวกับ 甲骨文

          ถ้าเรามีความรู้เรื่อง 甲骨文 เป็นพื้นเดิม  เราก็จะทำข้อสอบข้อนี้ได้เร็วขี้น 

                 แต่ถ้าเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับ  甲骨文 อยู่ในหัวมาก่อนเลย  กว่าจะทำความเข้าใจกับเรื่องที่อ่าน ก็อาจทำให้ทำข้อหลังไม่ทัน

♣  ข้อสอบ HSK5 จะทดสอบความเร็วในการทำด้วย

♣  เกร็ดความรู้

    คืออักษรจีนโบราณที่แกะสลักบนกระดงเต่าและกระดูกสัตว์

HSK 5 capture (2)

  • ภาพล่าง เป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งของข้อสอบทักษะการเขียน
  • ให้เรียงประโยคให้ถูกต้อง  
  • ส่วนนี้ทดสอบความสามารถของคำศัพท์และการเรียงประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา

ส่วนสุดท้ายของข้อสอบเขียน

1.  ให้เขียนข้อความสั้นโดยบังคับให้ใช้คำศัพท์ที่ข้อสอบให้มาทุกคำ ภายในเวลากำหนด

2.  ให้เขียนข้อความสั้นเกี่ยวกับภาพที่ให้มา ขั้นต่ำ 80 ตัวอักษร ภายในเวลากำหนด

……………………………….

มาดูตัวอย่างข้อสอบเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย

ตัวอย่างข้อ 34 – 36 เป็นตัวอย่างข้อสอบ HSK5 ที่แฝงคติสอนใจ  ลองอ่านดูค่ะ

ถ้าให้เลือกได้แค่อย่างเดียว ระหว่าง 财富 ทรัพย์สมบัติ 成功 ความสำเร็จ  กับ 爱 ความรัก

คุณจะเลือกอะไร ?

ตัวอย่างข้อสอบ #HSK5 真题  ข้อ 71 – 73 ที่ให้แง่คิดดีมาก  อ่านแล้วได้ประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต

ลองอ่านและนึกตามว่าสมองของเรามีแต่เรื่องเล็กหยุมหยิมเต็มไปหมดจนไม่สามารถใส่เรื่องใหญ่ๆ ที่สำคัญลงไปได้หรือเปล่า ?

 

IMG_2292

ตัวอย่างข้อสอบ HSK5 真题 ข้อ 70  ที่สอดแทรกอารมณ์ขันไว้  ลองอ่านและตอบคำถาม 

* ข้อนี้เป็นข้อที่ไม่สามารถใช้วิธีหาคำตอบจาก key word หรือหาคำที่มีความสัมพันธ์กันแล้วเดา

แต่ต้องอาศัยความเข้าใจบริบทของภาษา

IMG_2294

 

สอบ HSK  HSKK

 

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เทคนิคการเตรียมตัวสอบ http://www.futurec-cn.com/5-เทคนิคการสอบ-hsk-การเตรียม/

วิเคราะห์แนวข้อสอบ PAT 7.4 วิชาภาษาจีน (คลิกที่นี่)

 

คำศัพท์ 300 คำ HSK2 vocabulary list  http://www.futurec-cn.com/ภาษาจีนขั้นต้น-คำศัพท์-300/

 

ฟังคำอธิบายจากคลิปเสียง คำศัพท์-hsk4-บางส่วน

http://www.futurec-cn.com/คำศัพท์-hsk4-级词语(อธิบายด้วยภาษาไทย/

http://suwannas.blogspot.com/2016/03/hsk4.html

 

ดูเพิ่มเติม
http://www.futurec-cn.com/เกร็ดความรู้/เกร็ดความรู้ภาษาจีน/

 

http://www.futurec-cn.com/หลักสูตร/หลักสูตรทั่วไป/

 

ดาวน์โหลดตัวอย่างข้อสอบ และ ทดลองทำข้อสอบออนไลน์ได้ในเว็บไซต์ของ สำนักงาน 汉办

汉语考试服务网   http://www.chinesetest.cn/index.do

Download Centre :  http://www.chinesetest.cn/godownload.do

………………………………………

 

 

Flag Counter

 

เกร็ดความรู้ภาษาจีนโดยสุวรรณา

Flag Counter

อาจารย์สุวรรณา

Future C อาจารย์สุวรรณา

บทความและภาพ สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ยินดีเผยแพร่เพื่อเป็นความรู้ แบ่งปันได้แต่ต้องไม่ดัดแปลงต้นฉบับ ไม่เพื่อการค้า และอ้างอิงแหล่งที่มาให้ชัดเจน 228 post in this blog.

Comments

comments


Share Button

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

นักเรียนของเรา
แหล่งรวมบทความของเรา

OK

BC BT

Fan Page
จำนวนผู้เข้าชม
Flag Counter