Get Adobe Flash player

คำจีนสับสน คำไหนถูก? 一个半小时 หรือว่า 一个小时半

Hits: 18161

This post has already been read 47914 times!

 

ไวยากรณ์จีน  คำจีนสับสน .ใช้สับสน เรียงสับสน  คำไหนถูก?
หนึ่งชั่วโมงครึ่ง ใช้  一个半小时  หรือว่า   一个小时半 ?
สองเดือนครึ่ง    ใช้  两个半月      หรือว่า   两个月半 ?
คำตอบที่ถูกต้องมีแค่ข้อเดียว ไม่ใช่สองข้อ
……………
วันนี้จะเขียนเรื่องหลักไวยากรณ์จีนที่คนต่างชาติใช้ผิดบ่อยสักเรื่อง  
ตั้งใจเขียนเพื่อคนเริ่มเรียนภาษาจีนมาก จึงยาวหน่อย
 
คือเรื่อง  คำบอกตัวเลข “ครึ่ง” เมื่อใช้ร่วมกับตัวเลขจำนวนเต็ม  เช่น 
1 ชั่วโมงครึ่ง  
(หนึ่ง)ชิ้นครึ่ง 

กิโลครึ่ง ……

เดือนครึ่ง ….

ภาษาจีนจะเรียงคำอย่างไรจึงถูกต้องแบบที่คนจีนเขาใช้กัน ?
………………..
มีความเห็นส่วนหนึ่ง เห็นว่า  ถ้าต้องรอให้เป๊ะๆ  แล้วเมื่อไหร่จะพูดได้ล่ะ
 

ความเห็นนี้ก็ถูกต้อง เพราะการเรียนภาษาต้องกล้าๆ พูด 

สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาจีน พูดได้เป็นคำๆ ก็พูดไปก่อน เพื่อให้สื่อสารได้ ไม่เน้นว่าต้องถูกต้องเป๊ะๆ 

พูดถูกพูดผิดก็ฝึกพูดไปก่อน  เหมือนการเรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างชาติอื่นๆ
   
แต่ …. หลังจากนั้น ถ้าเราอยากพูดให้เหมือนคนจีนเขาพูดกัน 
เราก็ควรต้องเรียนรู้การเรียงคำที่ถูกต้องด้วย…. เราจึงจะพัฒนาตัวเองต่อไปได้อีกขั้น
ถ้าเราใช้ภาษาได้เหมือนเจ้าของภาษา ก็จะดีกว่ามิใช่หรือ ?

เวลาอาจารย์ที่เมืองจีนสอนคนต่างชาติ 

เขาก็มักจะรวบรวมตัวอย่างการใช้ภาษาที่ผิด (语病)ขึ้นมาให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง 

ชี้ให้นักเรียนเห็นความแตกต่าง ไม่ใช่ต้องการจับผิด 

ถ้าเราคิดว่าเขาจับผิดมาว่าเรา  เราก็จะไม่รู้ว่าเราควรแก้อย่างไร

ในบทความนี้ก็เช่นกัน

…………….. 
ตัวอย่างคำที่พบว่ามีคนต่างชาติ(ที่ไม่ใช่คนจีน)ใช้ผิดบ่อยมาก 

ก็คือ ชั่วโมงครึ่ง” (ทั้งชาวตะวันตกและคนไทย) 

โดยพูดว่า  一个小时半 X  (แบบต่างชาติพูดจีน)
เมื่อพูดไปแล้ว คนจีนก็เข้าใจว่าคนต่างชาติต้องการสื่อถึงอะไร 
นานเข้าๆ คนเรียนภาษาจีนบางคนจึงนึกว่า นั่น “ใช้ถูกแล้ว”  หรือสรุปเอาว่า  “ใช้ได้ทั้งสองอย่าง”

……………………….

 
คำว่า  1 ชั่วโมงครึ่ง  ภาษาจีนที่ถูกต้องใช้อย่างนี้  一个半小时 
* จำคำที่ถูกไปก็พอ  จดเอาไปแปะไว้หน้าคอมก่อน จำได้แม่นแล้วก็ดึงออก 
คำที่ผิดไม่ต้องจำ จะชวนให้สับสน  เอามาให้ดูประกอบเฉยๆ   
 


การบอกจำนวน 半 ครึ่ง ที่ถูกต้องตามการใช้ของคนจีน

ชั่วโมงครึ่ง พูดว่า   一个半小时   * ไม่ใช่  一个小时半  X  (แบบต่างชาติพูดจีน)
เค้กชิ้นครึ่ง  พูดว่า  一块半蛋糕   ไม่ใช่  一块蛋糕ิ半  X 

หลักไวยากรณ์จีน

ถ้า 半 ใช้ร่วมกับจำนวนเต็ม   
半 ต้องอยู่หลังลักษณนามเสมอ ไม่ใช่อยู่หลังคำนาม
(อ.สุวรรณา)

ตัวอย่างการใช้

(หนึ่ง)ชิ้นครึ่ง   ใชคำว่า  一块 (一块蛋糕)    
1 กิโลกรัมครึ่ง ใช้คำว่า  一公斤公斤 เป็นลักษณนาม)
สองเดือนครึ่ง  ใช้ำคว่า  两个月 ( 个 เป็นลักษณนาม) ดูตัวอย่างข้อสอบท้ายเรื่องประกอบ
 
ลองเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ใช้ผิด

ถ้าเราจำแบบผิดมา นึกว่าสื่อความได้ ก็จะพูดหรือเขียนผิดเป็น 一块蛋糕半  (X)

ตัวอย่างการใช้ที่ผิดอีกคำ คือ 一半公斤 (ผิด)  
คำนี้ก็จะสับสนกับคำว่า 半公斤 ที่แปลว่า “ครึ่งกิโลกรัม” 

ตกลงจะบอกเท่าไหร่กันแน่ ? (ไม่รู้เรื่อง)บางเรื่องอาจเป็นเรื่องธุรกิจที่มีมูลค่าสูง ก็อาจเกิดการเข้าใจผิดหรือเสียหายได้

………………
 
ศาสตรจารย์ท่านหนึ่งของมหาวิทยาลัยในจีนเคยพูดว่า (เหล่าซือถอดความเป็นภาษาไทยโดยสังเขป)
 
…**การที่มีคนใช้คำว่า 一个小时半 นั้น  เป็นผลมาจากอิทธิพลของภาษาตะวันตก 
 
เหล่าซือจึงคิดว่า ภาษาไทยเราก็ใช้คำว่า “1 ชั่วโมงครึ่ง”
จึงสร้างความสับสนให้เราเมื่อเราจะนึกแปลจากคำไทยเป็นคำจีน
 
สำหรับนักเรียน การไปจำอะไรที่ผิดๆ มา  ก็จะมีผลต่อการเรียนการสอบในระดับที่สูงขึ้น

….. การพูดผิดบ่อยๆ  หรือรับข้อมูลที่ผิดมา จะจำประโยคหรือคำที่ผิดไปจนติด  

มีผลต่อการสื่อสารเรื่องอื่นๆ  แก้ไขยาก

( บางคนก็เชื่อว่าตัวเองถูก บอกว่าก็ฉันเคยพูดแบบนี้แล้วรู้เรื่อง  มีเหล่าซือบอกว่าคนจีนเขาใช้ได้ทั้งสองอย่าง ? ! )
……
การปรับการออกเสียงก็เช่นกัน  แก้ทีหลังจะยากกว่าการเริ่มต้นสอนใหม่
………
เรามาจำอะไรที่ถูกๆ ไปใช้กันดีกว่า 

 

TIPS: 小提示  
ไวยากรณ์จีน จำง่ายๆ
ถ้า 半 ใช้ร่วมกับจำนวนเต็ม   
半 ต้องอยู่หลังลักษณนามเสมอ ไม่ใช่อยู่หลังคำนาม

สุวรรณา สนเที่ยง 张碧云

24 มิถุนายน 2016

เก็บจากห้องเรียนภาษาจีนฟิวเจอร์ซี

ภาษาจีนขั้นต้น และ ขั้นกลาง

……..

ตัวอย่างประกอบเพิ่มเติม  
จาก หนังสือ “วิเคราะห์หลักไวยากรณ์จีน” 《现代汉语实用语法分析》
แต่งโดย ศาสตราจารย์ จูชิ่งหมิง สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิงฮว๋า
作者: 朱庆明    出版:清华大学 
……………………….

 

                                          ในตัวอย่างนี้ คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ C   一个半小时 

                                           จะเห็นชัดเจนว่า มันมีข้อถูกเพียงข้อเดียว ไม่ใช่สองข้อ

                                           ถ้าเราไปจำว่า  ใช้ได้ทั้งสองอย่าง  ในการทำข้อสอบก็จะงงเลือกไม่ถูก  

                                           ก็คงต้องนั่งโยนเหรียญให้ออกหัวออกก้อยแล้วล่ะ

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
 ตัวอย่างข้อ (11)


 
ข้อ 11 นี้ คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ B:两个月半 (เป็นเวลาสองเดือนครึ่ง)
ขออภัย ข้อความตรงสีแดงเลือดหมูแถวบนนี้ พิมพ์ผิดค่ะ
คำตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ B
การเรียงคำที่ถูกต้องตามข้อ B ต้องเป็น  两个半月
ขอขอบคุณ คุณวาสนา (Wasana Wanasit) 
ที่กรุณาแจ้งมาให้ทราบถึงการพิมพ์ผิดในครั้งนี้
16 สิงหาคม 2016
 
 
 

 

ยอดคลิกอ่าน เกร็ดความรู้ภาษาจีน

Flag Counter

๑๑๑๑๑

 

 

 

 
อาจารย์สุวรรณา

Future C อาจารย์สุวรรณา

บทความและภาพ สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ยินดีเผยแพร่เพื่อเป็นความรู้ แบ่งปันได้แต่ต้องไม่ดัดแปลงต้นฉบับ ไม่เพื่อการค้า และอ้างอิงแหล่งที่มาให้ชัดเจน 227 post in this blog.

Comments

comments


Share Button

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

นักเรียนของเรา
แหล่งรวมบทความของเรา

OK

BC BT

Fan Page
จำนวนผู้เข้าชม
Flag Counter