Get Adobe Flash player

ไวยากรณ์จีน – ชนิดของคำ 汉语语法 – 词类

Hits: 14678

This post has already been read 44493 times!

บทความนี้เน้นอธิบายการแบ่งชนิดของคำในไวยากรณ์จีน

ส่วนรายละเอียดด้านคำแปล ความหมาย หน้าที่ของคำ โครงสร้างประโยค ฯลฯ เคยเขียนอธิบายไว้บ้างแล้วในบทความอื่น ๆ และจะทยอยเขียนเพิ่มเติมเรื่อย ๆ 

สุวรรณา สนเที่ยง 张碧云

 

 汉语知识:词类

ชนิดของคำ
ภาษาจีนขั้นต้น

การรู้จักจำแนกชนิดของคำ คือ พืื้นฐานของการเรียงประโยคได้ถูกต้อง

ชนิดคำ 1

名词 คำนาม เช่น

木、林、女、火、

马、口、人、玉、

贝、日、月、天、

丁、力、国、家

爸爸、妈妈、老师 …

ชนิดคำ P2 คำนาม

 

代词 คำสรรพนาม เช่น

我、你、他、她大家、自己 ..

ชนิดคำ P3 คำสรรพนาม

 

动词 คำกริยา เช่น

吃、喝、玩、学、来、去、说、叫、唱、跳、听、问、回答、喜欢

ชนิดคำ P4 คำกริยา

 

副词 คำกริยาวิเศษณ์ เช่น

也、很、只、都、不、就、别、全、一共、一起  …..

ชนิดคำ P5 คำกริยาวิเศษณ์

 

形容词 คำคุณศัพท์ เช่น

大、小、长、短、快、慢、黑、白红、黄、绿、青、快乐..

ชนิดคำ P6 คำคุณศัพท์

 

คำช่วยน้ำเสียง 语气助词 เช่น

吗、呢、了、吧 ..

ชนิดคำ P7 คำช่วยน้ำเสียง

 

结构助词 คำช่วยโครงสร้าง 

的  得  地

ชนิดคำ P8 คำช่วยโครงสร้าง

 

介词 คำบุพบท เช่น

在、给、跟、比把、从、让、被往、向、自、由为了、对于 . . . .

ชนิดคำ P9 คำบุพบท

 

连词 คำสันธาน  คำเชื่อม 

虽然 . . ,但是. . . 不但 . . ,而且 . .

既然 . . ,就 . . . .

即使 . . ,也 . . . .

ชนิดคำ P10 คำสันธาน

 

叹词  คำอุทาน interjection

哈哈、啊、咦、哎、唉、哦、喂、哼、呸、哟、咳、嗯 ……

ชนิดคำ P11 คำอุทาน

 

象声词(拟声词) คำเลียนเสียง

咪咪、汪汪、嘻嘻、呱呱、叮当、叮叮当、嗡嗡、隆隆、萧萧、滴滴、答答、滴滴

ชนิดคำ P12 คำเลียนเสียง

 

量词  คำลักษณนาม  (เป็นคำนามชนิดหนึ่ง)

个、只、件、张、辆、匹、头、块、把、条、斤、公斤、里、公里、

寸、尺、口、本、篇、

ชนิดคำ P13 ลัษณนาม

 

疑问代词 คำปฤจฉาสรรพนาม (เป็นคำนามชนิดหนึ่ง)

什么、怎么、怎么样、 谁、哪、哪儿、哪里、 为什么、几、多少、 何、如何、 为何、

ชนิดคำ P14 คำสรรพนาม

 

词缀 คำเติม affix 

เป็นหน่วยคำที่ใช้เติมหน้า หลัง หรือตรงกลางของรากคำ

เมื่อเติมแล้ว ชนิดของคำและหน้าที่ทางไวยากรณ์ของคำจะเปลี่ยนไป เช่น

เปลี่ยนคำกริยาเป็นคำนาม เปลี่ยนคำคุณศัพท์เป็นคำนาม

ชนิดคำ P15 คำเติม

 

词缀分类

ชนิดของคำเติม affix

มี 3 ชนิด   

1 前缀 คำอุปสรรค Prefix    คำเติมหน้า

2 后缀  คำปัจจัย   Suffix       คำเติมท้าย  

3 中缀  คำอาคม     Infix       คำแทรกกลาง

ชนิดคำ P16 ชนิดของคำเติม

 

前缀 คำอุปสรรค Prefix  (คำเติมหน้า)

เป็นคำที่ใช้เติมข้างหน้ารากคำทำให้ความหมายคำเปลี่ยนจากเดิม

เป็นคำใช้บ่อย ได้แก่  老、小、阿、第。

ชนิดคำ P17 คำเติมหน้า

 

后缀  คำปัจจัย Suffix   คำเติมท้าย (คำเติมหลัง)

เป็นคำที่ใช้เติมหลังรากค ทำให้ความหมายคำเปลี่ยนจากเดิม

เป็นคำใช้บ่อย ได้แก่  子、生、者、家、师、化、性、头

ชนิดคำ P18 คำเติมหลัง

 

中缀  คำอาคม  Infix  คำแทรกกลาง

เป็นคำที่ใช้เติมตรงกลางของรากคำ ไม่สามารถแปลความหมายคำอย่างตายตัว

มักอยู่ในสำนวน ภาษาพูด เช่น

乱七八糟、十全十美、土里土气、傻里傻气、糊里糊涂、稀里哗啦、

ชนิดคำ P19 คำแทรกกลาง

..

ตัวอย่าง การสร้างคำศัพท์ภาษาจีนที่เติมหน้าคำ

老师、老虎、老板、老外、老公、老百姓、小姐、小丑、小菜、

阿公、阿弟、阿姨、第一、第十、第四十。

ชนิดคำ P18 คำเติมหน้า (sample)

..

ตัวอย่าง คำที่เติมหน้าด้วย 老

老师、老虎、老板、老外、老公、老百姓、

ชนิดคำ P21 คำเติมหน้า (sample) 1 老

ตัวอย่าง คำที่เติมหน้าด้วย 小 阿 第 

小姐、小丑、小菜、

阿公、阿弟、阿姨、

第一、第八、第十。

ชนิดคำ P22 คำเติมหน้า (sample) 2 小 阿 第

..

ภาพรวมของคำศัพท์ภาษาจีนที่สร้างขึ้นจากการเติมท้ายคำ ตัวอย่าง 

包子、桌子、椅子、房子、狮子、兔子、疯子、骗子、

学生、先生、记者、作者、

画家、专家、科学家、艺术家

设计师、建筑师、工程师、

美化、黑化、中国化、绿化、可能性、重要性、

馒头、木头。

ชนิดคำ P23 คำเติมหลัง (Sample) 1

..

ตัวอย่าง คำที่เติมท้ายด้วย 子

包子、桌子、椅子、房子、狮子、兔子、疯子、骗子、

ดูเพิ่มเติม ที่บทความนี้ 

ทำไมต้องมีคำว่า 子 พ่วงท้ายคำจีนบางคำ ? เช่น 骗子、疯子 (คลิกที่นี่)

ชนิดคำ P24 คำเติมหลัง (Sample) 2 子

…..

ตัวอย่าง คำที่เติมท้ายด้วย 生  者

学生、先生、医生、记者、作者、前者、后者、学者、

ชนิดคำ P25 คำเติมหลัง (Sample) 3 生 者

..

ตัวอย่าง คำที่เติมท้ายด้วย  家  师

画家、专家、科学家、艺术家

设计师、建筑师、工程师、摄影师。

ชนิดคำ P27 คำเติมหลัง (Sample) 5 师 家

..

ตัวอย่าง คำที่เติมท้ายด้วย 化 性 头

美化、黑化、中国化、绿化、现代化、

可能性、重要性、

馒头、木头。

ชนิดคำ P26 คำเติมหลัง (Sample) 4 化 性 头

เรียบเรียงโดย

อาจารย์สุวรรณา สนเที่ยง

张碧云老师

LINE: 6635ab

..
Flag Counter

อาจารย์สุวรรณา

Future C อาจารย์สุวรรณา

บทความและภาพ สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ยินดีเผยแพร่เพื่อเป็นความรู้ แบ่งปันได้แต่ต้องไม่ดัดแปลงต้นฉบับ ไม่เพื่อการค้า และอ้างอิงแหล่งที่มาให้ชัดเจน 228 post in this blog.

Comments

comments


Share Button

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

นักเรียนของเรา
แหล่งรวมบทความของเรา

OK

BC BT

Fan Page
จำนวนผู้เข้าชม
Flag Counter