Get Adobe Flash player

ตัวอย่างคำเชื่อมและคำกริยาวิเศษณ์ที่ใช้บ่อย ออกสอบ PAT จีน บ่อย (1)

Hits: 76018

This post has already been read 228814 times!

 

ตัวอย่างคำเชื่อมและคำกริยาวิเศษณ์ที่ใช้งานบ่อย  ออกสอบ PATจีน บ่อย 

คำสันธาน คำเชื่อม conjunction(连词)

เป็นส่วนสำคััญในการเรียนภาษาจีนตั้งแต่ระดับขั้นกลาง – ขั้นสูง

การเลือกใช้คำเชื่อมได้อย่างถูกต้องแม่นยำ การเรียงประโยคได้ถูกต้อง ช่วยให้เราสามารถสื่อความในบริบทต่างๆ ที่ช่วยให้เข้าใจกันมากขึ้น  

ในทางตรงข้าม หากใช้คำเชื่อมผิด ความหมายก็อาจเพี้ยนไปเป็นคนละเรื่องเลย

…..

วิธีจำหลักไวยากรณ์จีนง่ายๆ จาก เหล่าซือสุวรรณา

………

ในเรื่องนี้

♠  ทบทวนหลักไวยากรณ์จีนกันเล็กน้อย  汉语语法 อธิบายด้วยภาษาไทย

♠  ตัวอย่างการใช้คำสันะาน คำกริยาวิเศษณ์ และ สำนวน บางคำ
♠  ระดับ  HSK3   HSK4   HSK5  PATจีน  中级汉语

♠1   การใช้ 连……………就 ……………

♠2  การใช้ 连…………..也/都………..

♠3  การใช้ 不是 ……,而是…………。

♠4  การใช้ 只要 ………….., 就…………。

♠5  การใช้ปฤจฉาสรรพนามที่ไม่ใช่คำถาม   ……..什么 …………. 就 ………..什么。

♠6 การใช้  程度副词   很 、真 、非常

♠7  การใช้  程度补语   (คำหลัก  + 极了、死了、得很 ) 

♠8  สำนวนน่ารู้ 舍不得 

♠9  คำศัพท์ที่ถามบ่อย 干脆

♠10 การเรียงประโยค ที่ใช้คำว่า 之一 แปลว่า ….เป็นหนึ่งใน….

……………….

 

ตัวอย่างคำสันธาน (คำเชื่อม) ก็ได้แก่คำกลุ่มนี้ อาทิ  

不管、无论  ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม  

虽然…………但是/可是 ……… แม้ว่า/ถึงแม้ว่า …….  แต่ว่า  

不但………,而且 ………….。 ไม่เพียงแต่ ……… .   อีกทั้งยัง…….

连………….   แม้แต่ / แม้กระทั่ง ……… (ก็ยัง)  

而  ทว่า / แต่ทว่า

และคำอื่นๆ อีกมากมาย  

ในที่นี้จะขอนำตัวอย่างการใช้คำเชื่อมบางคำจากห้องเรียนของฟิวเจอร์ซีมาฝากก่อน  

มีเวลาจะทยอยทำเพิ่มเรื่อยๆ

ติดตามเราได้จากเว็บไซต์ www.futurec-cn.com และ facebook: Suwanna Future C 

……………

 

♠  1  การใช้คำสันธาน  คำเชื่อม  ………就……

        แม้กระทั่ง ………….ยัง / ก็ / ก็ยัง………….

       ใช้เชื่อมเนื้อความประโยคที่เพิ่มระดับความเข้มข้นมากขึ้น(递进关系复句)

      ………….

Conj Lian jiu typ 2

 

♠  2  การใช้ 连…………..也/都………..

แม้แต่ / แม้กระทั่ง …..…… ก็ยัง ……….… เลย

ตัวอย่างจากการแต่งประโยคของนักเรียนเมื่อปีที่แล้ว

天气热极了,连吹来的风都是热的。

อากาศร้อนสุดๆ  ขนาด (แม้แต่) ….ลมที่พัดมา….. ก็ยัง(เป็นลมที่)ร้อนเลย………….
………….

Conj Lian ye dou edited 2017

 

 

♠3  การใช้คำสันธาน 而   และการใช้  不是 ……,而是…………。

而  กับ 

不是…,而是….  

ว่าใช้ต่างกันอย่างไร ?  


(1) 而  ทว่า / แต่ทว่า  ใช้เชื่อมความที่ขัดแย้งกัน

      而  ยังแปลว่า “ทั้ง” ได้ด้วย 


(2) 不是……………………….,而是……………….       ไม่ใช่ ……….(เช่นนี้) …………….    หากแต่เป็น …………..(เช่นนี้)……….             


คำเชื่อมทั้ง (1) และ (2) นี้ ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของสองประโยคที่ขัดแย้งกัน  (ภาษาจีนเรียกว่า 转折关系 ความสัมพันธ์แบบแย้งกัน)  

เปรียบเทียบการใช้ 

♠  而 ทว่า / แต่ทว่า  ใช้เป็นภาษาวรรณกรรมมากกว่า 不是……….,而是………… 


ตัวอย่างการใช้  而 และบริบทที่หมายถึง “แต่” 

用时间和心看人,不是用眼睛。 

ใช้เวลาและใจในการดูคน  แต่ไม่ใช่ใช้ตา  

ประโยคแรกเป็นการยืนยัน (ว่าใช้เวลาและใจในการดูคนนะ)   

ประโยคหลังบอกว่าว่า ไม่ใช่เป็นอย่างอื่น (ใช้ตาดู) …………. 


บริบทนี้  เรายังสามารถเลือกใช้คำเชื่อม 不是………………,而是…………….. 

มาสื่อความตามเนื้อหาข้างต้นนี้ได้ด้วย 

แต่จะเรียงประโยคใหม่เป็น 

不是用眼睛看人,而是用时间和心看人。 

ไม่ใช่ใช้(แต่)ตาในการดูคนนะ  แต่ต้องใช้เวลาและใจในการดู  


ตัวอย่างประโยคที่ใช้ 不是…….而是……….。 (เพิ่มเติม)

不是不想去,而是我不能去。 

ไม่ใช่ไม่อยากไปนะ  แต่ฉันไปไม่ได้น่ะ (ไม่สามารถไปได้)   

เรียงประโยคต่างกัน

 เจาะละเอียดการใช้คำสันธานคู่นี้  อ่านเพิ่มเติม (คลิกที่นี่)  

       

         ตัวอย่างการใช้  而 (ดูจากภาพ)

        而  ในที่นี้ ใช้เป็นคำเชื่อมที่แสดงความแย้งกับประโยคแรก

..

而  ยังแปลว่า “ทั้ง” ได้อีกด้วย

ตัวอย่างประโยค

泰国人热情友好。คนไทยทั้งมีน้ำใจและเป็นมิตร

หลักไวยากรณ์จีนจำง่ายๆ จากเหล่าซือสุวรรณา 

 

ใช้เวลาดูคน

 

 ………..

♠4  การใช้ 只要 ………….., 就…………。

ตัวอย่างการใช้คำเชื่อม     只要。。。。。。。。, 就。。。。。。。。。

(จากตัวอย่างในภาพนี้)        ขอเพียงแต่ …(เงื่อนไข)……  ก็ ……(ผลหรือสิ่งที่ควรจะเป็น)….

เป็นคำเชื่อม แบบมีเงื่อนไข(条件关系)

10401994_1042609819104558_3239878050132776748_n

 

จำจากตัวอย่างที่เหล่าซือแปลไว้ในภาพนี้นะคะ —
要做到使每一个人都满意,很难。
只要尽力为别人做得最好,就该满意自己了。
การจะทำให้ทุกคนพอใจทุกเรื่องนั้น ยากมาก
ควรพอใจที่ตนเองได้พยายามทำดีที่สุดให้กับผู้อื่นแล้ว
 
ประโยคแรก บอกเงื่อนไข
*只要* 尽力为别人做得最好 แปลว่า
ขอเพียงแต่ (ขอแต่เพียง / ขอแค่)พยายามทำดีที่สุดให้กับผู้อื่น (แล้ว)
ประโยคหลัง บอกผลหรือสิ่งที่ควรจะเป็น
*就* 该满意自己了。แปลว่า
*ก็* ควรพอใจกับสิ่งที่ตัวเองทำแล้ว
………..
ตัวอย่างแบบง่าย
只要你同意,我就马上做。
ขอแค่คุณเห็นด้วย(เท่านั้น) ฉันก็จะลงมือทำทันที
………….

♠5  การใช้ปฤจฉาสรรพนามที่ไม่ใช่คำถาม   

       ……..什么 …………. 就 ………..什么。

       ใช้เพื่อบอกว่า อยากกินอะไรก็กินอย่างนั้น 

      “อยากทำอะไรก็ทำอย่างที่อยาก”

      “อยากไปไหนก็ไปที่นั่น”

       ตัวอย่าง 想吃什么就吃什么

                    “อยากกินอะไรก็กินอย่างนั้น

 

เข้าใจง่ายมาก เพราะภาษาจีนมีรากหลายอย่างมาจากภาษาจีน

 ไว้มีเวลาจะมาเล่าให้ฟังนะคะ

เหล่าซือชอบเล่าและชอบจินตนาการค่ะ แต่ไม่ใช่ “มโนไปเอง”  

ชอบเล่าหนังกับซีรีย์จีน  ชอบสอนนอกตำราด้วย 

 

11402615_1079633312068875_6641220739307630038_o

 

♠6  การใช้  程度副词  อาทิ  很 、真 、非常

♠7  การใช้  程度补语  อาทิ  极了、死了、得很 

 

        ในหลักไวยากรณ์ภาษาจีน  ยังมีคำอีกชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญและต้องใช้งานบ่อยมาก  

        เรียกว่า คำกริยาวิเศษณ์ (副词) เป็นคำที่ใช้ขยายคำกริยาหรือคำคุณศัพท์

        และมีคำอีกชนิดหนึ่ง เรียกว่า คำเสริม (补语 คำเสริม / คำขยาย)

     

       程度副词  แปลว่า คำกริยาวิเศษณ์ที่แสดงระดับความเข้ม  

       อาทิ 很( very อย่างมาก) 、真(จริงๆ ) 、非常(อย่างยิ่ง)

       เมื่อนำไปขยายคุณศัพท์ เช่น คำว่า “ร้อน” ก็จะเป็น ร้อนมาก ร้อนจริงๆ ร้อนเหลือเกิน

       程度补语  คำเสริมที่แสดงระดับความเข้ม (补语 คำเสริม / คำขยาย)

       

       คำทั้งสองชนิดนี้ใช้ขยายคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ได้  แต่การเรียงคำต่างกัน  

       เช่น ต้องการจะบอกว่าร้อนขนาดไหน  คำหลัก คือ ” ร้อน 热” (ดูภาพข้างล่างประกอบ)     

       แบบที่ 1  ใช้  程度副词 แสดงระดับ เพื่อบอกว่า ร้อนมาก 

          很 、真 、非常 + คำหลัก 热”

          แบบที่ 2  ใช้  程度补语 แสดงระดับเพื่อบอกว่า ร้อนมาก

          คำหลัก   +  极了、死了、得很

 

        ตัวอย่างที่ยกมาในภาพ จะเป็นการเปรียบเทียบการใช้  程度副词  กับ  程度补语

Degree typ 2

 

♠8  สำนวนน่ารู้ 舍不得 

คำนี้ไม่ใช่คำเชื่อม แต่เป็นสำนวนที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน แต่ยังหาคำแปลไทยที่ตรงกับความหมายไม่ได้  

เคยใช้ออกสอบ PAT จีน

 

ID Shebude

 

…………..

♠9 คำศัพท์ที่นักเรียนถามบ่อย    

干脆

คำนี้เป็นคำที่นักเรียนไม่ค่อยเข้าใจ  เพราะไม่มีคำเทียบเคียงที่แปลได้ตรงตัวพอดี

อยู่ในตารางคำศัพท์ และเคยออกสอบใน HSK5

 

Voc  Gancui how to use

 

♠10  การเรียงประโยค ที่ใช้คำว่า 之一 แปลว่า …….เป็นหนึ่งใน……..(หลายๆ ส่วน)………..

         ประโยคตัวอย่าง ภาษาจีนเป็นหนึ่งในภาษาที่เก่าแก่ที่สุดของโลก  (ดูภาพประกอบ)

 

小提示:TIPS: เกร็ดความรู้

การเรียงประโยคแบบนี้เป็นหลักไวยากรณ์ภาษาจีนโบราณ 古代汉语语法 

 

11182128_1060428303989376_6038805073519536834_n

 

♣เก็บจากห้องเรียนภาษาจีน FUTURE C

 
โดยสุวรรณา สนเที่ยง 张碧云

 

สงวนลิขสิทธิ์

ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติแชร์เพื่อประโยชน์การศึกษาไม่เพื่อการค้า

ระบุแหล่งที่มาชัดเจน เพื่อจรรยาบรรณและเกียรติของคนเป็นครู

 

 

 

#หลักไวยากรณ์จีน

อ่านเรื่องนี้ 
Flag Counter

 

อ่านเรื่องเกร็ดภาษาจีนเพิ่มเติม คลิกที่นี่

Flag Counter

อาจารย์สุวรรณา

Future C อาจารย์สุวรรณา

บทความและภาพ สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ยินดีเผยแพร่เพื่อเป็นความรู้ แบ่งปันได้แต่ต้องไม่ดัดแปลงต้นฉบับ ไม่เพื่อการค้า และอ้างอิงแหล่งที่มาให้ชัดเจน 228 post in this blog.

Comments

comments


Share Button

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

นักเรียนของเรา
แหล่งรวมบทความของเรา

OK

BC BT

Fan Page
จำนวนผู้เข้าชม
Flag Counter