Get Adobe Flash player

ตัวอย่างคำเชื่อมและคำกริยาวิเศษณ์ที่ใช้บ่อย ออกสอบ PAT จีน บ่อย (1)

Hits: 19450

 

ตัวอย่างคำเชื่อมและคำกริยาวิเศษณ์ที่ใช้งานบ่อย  ออกสอบ PATจีน บ่อย 

คำสันธาน คำเชื่อม conjunction(连词)

เป็นส่วนสำคััญในการเรียนภาษาจีนตั้งแต่ระดับขั้นกลาง – ขั้นสูง

การเลือกใช้คำเชื่อมได้อย่างถูกต้องแม่นยำ การเรียงประโยคได้ถูกต้อง ช่วยให้เราสามารถสื่อความในบริบทต่างๆ ที่ช่วยให้เข้าใจกันมากขึ้น  

ในทางตรงข้าม หากใช้คำเชื่อมผิด ความหมายก็อาจเพี้ยนไปเป็นคนละเรื่องเลย

…..

วิธีจำหลักไวยากรณ์จีนง่ายๆ จาก เหล่าซือสุวรรณา

………

ในเรื่องนี้

♠  ทบทวนหลักไวยากรณ์จีนกันเล็กน้อย  汉语语法 อธิบายด้วยภาษาไทย

♠  ตัวอย่างการใช้คำสันะาน คำกริยาวิเศษณ์ และ สำนวน บางคำ
♠  ระดับ  HSK3   HSK4   HSK5  PATจีน  中级汉语

♠1   การใช้ 连……………就 ……………

♠2  การใช้ 连…………..也/都………..

♠3  การใช้ 不是 ……,而是…………。

♠4  การใช้ 只要 ………….., 就…………。

♠5  การใช้ปฤจฉาสรรพนามที่ไม่ใช่คำถาม   ……..什么 …………. 就 ………..什么。

♠6 การใช้  程度副词   很 、真 、非常

♠7  การใช้  程度补语   (คำหลัก  + 极了、死了、得很 ) 

♠8  สำนวนน่ารู้ 舍不得 

♠9  คำศัพท์ที่ถามบ่อย 干脆

♠10 การเรียงประโยค ที่ใช้คำว่า 之一 แปลว่า ….เป็นหนึ่งใน….

……………….

 

ตัวอย่างคำสันธาน (คำเชื่อม) ก็ได้แก่คำกลุ่มนี้ อาทิ  

不管、无论  ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม  

虽然…………但是/可是 ……… แม้ว่า/ถึงแม้ว่า …….  แต่ว่า  

不但………,而且 ………….。 ไม่เพียงแต่ ……… .   อีกทั้งยัง…….

连………….   แม้แต่ / แม้กระทั่ง ……… (ก็ยัง)  

而  ทว่า / แต่ทว่า

และคำอื่นๆ อีกมากมาย  

ในที่นี้จะขอนำตัวอย่างการใช้คำเชื่อมบางคำจากห้องเรียนของฟิวเจอร์ซีมาฝากก่อน  

มีเวลาจะทยอยทำเพิ่มเรื่อยๆ

ติดตามเราได้จากเว็บไซต์ www.futurec-cn.com และ facebook: Suwanna Future C 

……………

 

♠  1  การใช้คำสันธาน  คำเชื่อม  ………就……

        แม้กระทั่ง ………….ยัง / ก็ / ก็ยัง………….

       ใช้เชื่อมเนื้อความประโยคที่เพิ่มระดับความเข้มข้นมากขึ้น(递进关系复句)

      ………….

Conj Lian jiu typ 2

 

♠  2  การใช้ 连…………..也/都………..

แม้แต่ / แม้กระทั่ง …..…… ก็ยัง ……….… เลย

ตัวอย่างจากการแต่งประโยคของนักเรียนเมื่อปีที่แล้ว

天气热极了,连吹来的风都是热的。

อากาศร้อนสุดๆ  ขนาด (แม้แต่) ….ลมที่พัดมา….. ก็ยัง(เป็นลมที่)ร้อนเลย………….
………….

Conj Lian ye dou edited 2017

 

 

♠3  การใช้คำสันธาน 而   และการใช้  不是 ……,而是…………。

      ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของสองประโยคที่ขัดแย้งกัน  (ภาษาจีนเรียกว่า 转折关系)

       แต่มีการเรียงประโยคต่างกัน

 เจาะละเอียดการใช้คำสันธานคู่นี้  อ่านเพิ่มเติม (คลิกที่นี่)  

       

       ดูการเปรียบเทียบการใช้คำเชื่อมระหว่าง 而……… กับ  不是……,而是…… ใช้ต่างกันอย่างไร ?

          而 ทว่า / แต่ทว่า 

       ♠ 不是……………………….,而是……………….

         ไม่ใช่ ….(เช่นนี้) ……….. หากแต่เป็น ….(เช่นนี้)………

 

        ตัวอย่างประโยค (เพิ่มเติมจากภาพ)

        不是不想去,而是我不能去。

        ไม่ใช่ไม่อยากไปนะ แต่ฉันไปไม่ได้น่ะ (ไม่สามารถไปได้ – ขัดแย้งกับความประโยคแรก)

 

         ตัวอย่างการใช้  而 (ดูจากภาพ)

        而  ในที่นี้ ใช้เป็นคำเชื่อมที่แสดงความแย้งกับประโยคแรก

 

ใช้เวลาดูคน

 

 ………..

♠4  การใช้ 只要 ………….., 就…………。

ตัวอย่างการใช้คำเชื่อม     只要。。。。。。。。, 就。。。。。。。。。

(จากตัวอย่างในภาพนี้)        ขอเพียงแต่ …(เงื่อนไข)……  ก็ ……(ผลหรือสิ่งที่ควรจะเป็น)….

เป็นคำเชื่อม แบบมีเงื่อนไข(条件关系)

10401994_1042609819104558_3239878050132776748_n

 

จำจากตัวอย่างที่เหล่าซือแปลไว้ในภาพนี้นะคะ —
要做到使每一个人都满意,很难。
只要尽力为别人做得最好,就该满意自己了。
การจะทำให้ทุกคนพอใจทุกเรื่องนั้น ยากมาก
ควรพอใจที่ตนเองได้พยายามทำดีที่สุดให้กับผู้อื่นแล้ว
 
ประโยคแรก บอกเงื่อนไข
*只要* 尽力为别人做得最好 แปลว่า
ขอเพียงแต่ (ขอแต่เพียง / ขอแค่)พยายามทำดีที่สุดให้กับผู้อื่น (แล้ว)
ประโยคหลัง บอกผลหรือสิ่งที่ควรจะเป็น
*就* 该满意自己了。แปลว่า
*ก็* ควรพอใจกับสิ่งที่ตัวเองทำแล้ว
………..
ตัวอย่างแบบง่าย
只要你同意,我就马上做。
ขอแค่คุณเห็นด้วย(เท่านั้น) ฉันก็จะลงมือทำทันที
………….

♠5  การใช้ปฤจฉาสรรพนามที่ไม่ใช่คำถาม   

       ……..什么 …………. 就 ………..什么。

       ใช้เพื่อบอกว่า อยากกินอะไรก็กินอย่างนั้น 

      “อยากทำอะไรก็ทำอย่างที่อยาก”

      “อยากไปไหนก็ไปที่นั่น”

       ตัวอย่าง 想吃什么就吃什么

                    “อยากกินอะไรก็กินอย่างนั้น

 

เข้าใจง่ายมาก เพราะภาษาจีนมีรากหลายอย่างมาจากภาษาจีน

 ไว้มีเวลาจะมาเล่าให้ฟังนะคะ

เหล่าซือชอบเล่าและชอบจินตนาการค่ะ แต่ไม่ใช่ “มโนไปเอง”  

ชอบเล่าหนังกับซีรีย์จีน  ชอบสอนนอกตำราด้วย 

 

11402615_1079633312068875_6641220739307630038_o

 

♠6  การใช้  程度副词  อาทิ  很 、真 、非常

♠7  การใช้  程度补语  อาทิ  极了、死了、得很 

 

        ในหลักไวยากรณ์ภาษาจีน  ยังมีคำอีกชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญและต้องใช้งานบ่อยมาก  

        เรียกว่า คำกริยาวิเศษณ์ (副词) เป็นคำที่ใช้ขยายคำกริยาหรือคำคุณศัพท์

        และมีคำอีกชนิดหนึ่ง เรียกว่า คำเสริม (补语 คำเสริม / คำขยาย)

     

       程度副词  แปลว่า คำกริยาวิเศษณ์ที่แสดงระดับความเข้ม  

       อาทิ 很( very อย่างมาก) 、真(จริงๆ ) 、非常(อย่างยิ่ง)

       เมื่อนำไปขยายคุณศัพท์ เช่น คำว่า “ร้อน” ก็จะเป็น ร้อนมาก ร้อนจริงๆ ร้อนเหลือเกิน

       程度补语  คำเสริมที่แสดงระดับความเข้ม (补语 คำเสริม / คำขยาย)

       

       คำทั้งสองชนิดนี้ใช้ขยายคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ได้  แต่การเรียงคำต่างกัน  

       เช่น ต้องการจะบอกว่าร้อนขนาดไหน  คำหลัก คือ ” ร้อน 热” (ดูภาพข้างล่างประกอบ)     

       แบบที่ 1  ใช้  程度副词 แสดงระดับ เพื่อบอกว่า ร้อนมาก 

          很 、真 、非常 + คำหลัก 热”

          แบบที่ 2  ใช้  程度补语 แสดงระดับเพื่อบอกว่า ร้อนมาก

          คำหลัก   +  极了、死了、得很

 

        ตัวอย่างที่ยกมาในภาพ จะเป็นการเปรียบเทียบการใช้  程度副词  กับ  程度补语

Degree typ 2

 

♠8  สำนวนน่ารู้ 舍不得 

คำนี้ไม่ใช่คำเชื่อม แต่เป็นสำนวนที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน แต่ยังหาคำแปลไทยที่ตรงกับความหมายไม่ได้  

เคยใช้ออกสอบ PAT จีน

 

ID Shebude

 

…………..

♠9 คำศัพท์ที่นักเรียนถามบ่อย    

干脆

คำนี้เป็นคำที่นักเรียนไม่ค่อยเข้าใจ  เพราะไม่มีคำเทียบเคียงที่แปลได้ตรงตัวพอดี

อยู่ในตารางคำศัพท์ และเคยออกสอบใน HSK5

 

Voc  Gancui how to use

 

♠10  การเรียงประโยค ที่ใช้คำว่า 之一 แปลว่า …….เป็นหนึ่งใน……..(หลายๆ ส่วน)………..

         ประโยคตัวอย่าง ภาษาจีนเป็นหนึ่งในภาษาที่เก่าแก่ที่สุดของโลก  (ดูภาพประกอบ)

 

小提示:TIPS: เกร็ดความรู้

การเรียงประโยคแบบนี้เป็นหลักไวยากรณ์ภาษาจีนโบราณ 古代汉语语法 

 

11182128_1060428303989376_6038805073519536834_n

 

♣เก็บจากห้องเรียนภาษาจีน FUTURE C

 
โดยสุวรรณา สนเที่ยง 张碧云

 

สงวนลิขสิทธิ์

ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติแชร์เพื่อประโยชน์การศึกษาไม่เพื่อการค้า

ระบุแหล่งที่มาชัดเจน เพื่อจรรยาบรรณและเกียรติของคนเป็นครู

 

 

 

#หลักไวยากรณ์จีน

อ่านเรื่องนี้ 
Flag Counter

 

อ่านเรื่องเกร็ดภาษาจีนเพิ่มเติม คลิกที่นี่

Flag Counter

อาจารย์สุวรรณา

Future C อาจารย์สุวรรณา

บทความและภาพ สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ยินดีเผยแพร่เพื่อเป็นความรู้ แบ่งปันได้แต่ต้องไม่ดัดแปลงต้นฉบับ ไม่เพื่อการค้า และอ้างอิงแหล่งที่มาให้ชัดเจน 215 post in this blog.

Comments

comments


Share Button

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge

นักเรียนของเรา
แหล่งรวมบทความของเรา

OK

BC BT

Fan Page
จำนวนผู้เข้าชม
Flag Counter
Most Read Posts