Get Adobe Flash player

สำนวนจีนโบราณ เดินทางหมื่นลี้ กับ อ่านหนังสือหมื่นเล่ม 行万里路 读万卷书

Hits: 10864

This post has already been read 25490 times!

Rating:

สำนวนจีน 成語 ที่ว่า

เดินทางหมื่นลี้ กับ อ่านหนังสือหมื่นเล่ม

行万里路  和  读万卷书

Xíng wànlǐ lù    hé    dú wàn juǎn shū

ดิฉันเข้าใจว่า หมายถึง การเรียนรู้จากตำรา จากห้องเรียน ต้องควบคู่และประสานไปกับประสบการณ์จริง

เราจะพบหลายสิ่งหลายอย่าง  ที่สัมผัึสไม่ได้จากจอคอมพิวเตอร์และหน้าหนังสือ
การหาความรู้จากการอ่าน กับ การเดินทางเห็นของจริง ต้องคู่กัน
การเดินทางทำให้เราได้เห็นชีวิต อารมณ์ ของผู้คน

แต่การเดินทางอย่างเดียว ก็จะขาดการเรียนรู้จากองค์ความรู้จากคนรุ่นก่อน

ดิฉันยังขยายความหมายตามที่ตัวเองเข้าใจให้ต่ออีกว่า

“การเดินทางหมื่นลี้ 行万里路 ”  ในสำนวนจีนนี้รวมไปถึงการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การเดินทางเป็นแค่ส่วนหนึ่งและนำมาอุปมา

ทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ

เช่น นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาต่างๆ  ต้องหมั่นหาข้อมูลหลายด้านหลายมิติจากเรื่องราวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมาประกอบการเรียน  เพราะเหตุการณ์หลายๆ อย่างในโลกนี้ไม่ได้พัฒนาหรือเป็นไปตามที่หนังสือเขียนไว้เสมอ

และในหนังสือบางเล่มก็มีทัศนคติส่วนตัวของผู้เขียนรวมอยู่ด้วย  ซึ่งก็ใช่ว่าจะถูกต้องสอดคล้องกับความจริงเสมอไป

การติดตามข่าวคราวในทุกๆ ด้าน  การนำสองส่วน (การอ่าน กับ การสัมผัสด้วยตนเอง) มาประกอบกันอย่างเหมาะสม

จะช่วยให้เข่าใจและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงได้อย่างถูกต้อง

แต่ทำอย่างไรจึงจัดองค์ความรู้จากสองส่วนนี้ได้อย่างสมดุลย์

ใช่ว่าจะต้องตั้งหน้าตั้งตา “หาประสบการณ์จากการเดินทาง จากสถานการณ์จริงจนมากเกินไป “

行万里路  和  读万卷书  เดิมใช้ว่า  读万卷书 , 行万里路 。

讀万卷書,行萬里路。 

แปลว่า อ่านหนังสือหมื่นเล่ม  เดินทางหมื่นลี้ 

สมัยก่อน  ไม่มีเครื่องบิน ไม่มีรถยนต์ การเดินทางหมื่นลี้ (ประมาณ 5000 กิโลเมตร)

ก็ต้องผ่านอุปสรรคและอะไรมากมาย

แต่เดี๋ยวนี้  แค่ขับรถไป-กลับภาคใต้ก็เกินครึ่งหนึ่งของคำโบราณคือ 5000 ลี้แล้ว

ขอบคุณภาพประกอบจาก http://wfrxyhxx.kwedu.cn/2011/0615/2232.html

ยังมีสำนวนจีนโบราณซึ่งใช้กันมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่น  (ประมาณ 2000 ปีที่แล้ว ) ก็คือ คำว่า

百闻不如一见 แปลว่า  ฟังร้อยครั้งก็ไม่เท่ากับไปเห็นกับตาหนึ่งครั้ง  (ร้อยปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็น)

มีการใช้สำนวนไทยในลักษณะคล้ายกัน คือ  สิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็น

百 闻 不 如 一 见

Bǎi wén bùrú yī jiàn

ภาษาอังกฤษ ใช้คำว่า hundred hear not as one seeing

ดูเรื่องราวที่มาของสำนวนจีนนี้ได้เพิ่มเติมที่ ลิงค์ข้างล่างนี้

http://www.chineselanguage.com/chinese-idioms-slangs-proverbs/t/view/translation/198/bai-wen-bu-ru-yi-jian.aspx

Flag Counter

อาจารย์สุวรรณา

Future C อาจารย์สุวรรณา

บทความและภาพ สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ยินดีเผยแพร่เพื่อเป็นความรู้ แบ่งปันได้แต่ต้องไม่ดัดแปลงต้นฉบับ ไม่เพื่อการค้า และอ้างอิงแหล่งที่มาให้ชัดเจน 227 post in this blog.

Comments

comments


Share Button
นักเรียนของเรา
แหล่งรวมบทความของเรา

OK

BC BT

Fan Page
จำนวนผู้เข้าชม
Flag Counter