Get Adobe Flash player

หลักสูตรผู้ใหญ่ ขั้นต้น – กลาง – สูง

Hits: 16619

ารางเวลาเรียนที่เปิดสอนอยู่ขณะนี้ (คลิกดูที่นี่)

…………..

หลักสูตรภาษาจีนขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นสูง สำหรับบุคคลทั่วไป

เรียนเสาร์ หรือ อาทิตย์ ครั้งละ 3 ชั่วโมง

เน้นทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน แปล สอบ ใช้งานได้จริง

ฟิวเจอร์ซี หลักสูตรมาตรฐาน เป็นระบบ เข้มวิชาการ ในบรรยากาศเป็นกันเอง

เรียนกลุ่มละไม่เกิน 10 คน ถามได้ ได้ฝึกพูด ดูแลใกล้ชิด ได้ผลดี 

หลักสูตรของฟิวเจอร์ซี “ใช้ชั่วโมงเรียนน้อยกว่า ได้ผลดีกว่า”

รับรองผลการเรียน มีการสอบวัดผลทุกระดับ

 

จัดหลักสูตรอิงแนวการสอนของ Beijing Language and Culture University ( BLCU ) กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

และพัฒนาปรับให้เหมาะกับคนไทยโดยเฉพาะ ตรงกลุ่มเป้าหมาย  ตรงประเด็นปัญหาการเรียนภาษาจีนของคนไทย   

 “การปูพื้นฐาน เหมือนลงเสาเข็มสร้างบ้าน”
“การเรียนทักษะภาษาจนนำไปใช้งานได้ต้องใช้เวลาและความพยายาม”
(สุวรรณา สนเที่ยง)

ปณิธานของเราคือ

สอนให้ลึก เรียนให้รู้จริง ไม่ฉาบฉวย

โดยเริ่มที่การปูพื้นฐานให้แข็งแกร่ง
นักเรียนของเราจึงสามารถสอบได้คะแนนดีทุกสนามสอบ และนำไปใช้งานได้จริง

………………………………………………….

เนื้อหาเรียนของแต่ละระดับ                               

ภาษาจีนขั้นต้น    

การสื่อสารในชีวิตประจำวันและประโยคพื้นฐาน การออกเสียง การเขียนอักษรจีน ใช้สอบ HSK ระดับ 2 ได้

รับรองผล ฟังและพูดประโยคสื่อสารง่ายๆ ได้ภายใน 24 ชั่วโมงแรก

เนื้อหาภาษาจีนขั้นต้น 1 ที่ผู้เรียนจะได้รับใน 24 ชั่วโมงแรก
* การออกเสียง ตัวกำกับเสียงอ่าน
* อักษรจีนพื้นฐาน หลักการเขียน
* ประโยคสนทนาพื้นฐาน

* การทักทาย ถามทุกข์สุข

* ตัวเลข การบอกความต้องการ

* ชื่อประเทศที่สำคัญ บอกสัญชาติ

* ถามชื่อ-นามสกุล แนะนำตัว

* ถามสถานที่ ถามหาคน

* คำที่ใช้บ่อย เช่น กล่าวคำขอบคุณ – ขอโทษ ถามอาชีพ
* การใช้ปฤจฉาสรรพนามในการถาม ที่ไหน อะไร ใคร อย่างไร ฯลฯ 

 

ขั้นต้นแบ่งเป็น 6 คอร์ส คอร์สละ 24 ชั่วโมง รวม 144 ชั่วโมง ใช้เวลาเรียน 1 ปี

เนื้อหาครอบคลุมประโยคสนทนา ศัพท์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ขั้นต้น

ฟิวเจอร์ซีไม่มีหลักสูตรที่สอนให้พูดอย่างเดียวโดยไม่จำอักษรจีน  ไม่สอนพินนอินอย่างเดียว

ทุกหลักสูตรต้องฝึกอ่าน – เขียนอักษรจีนควบคู่ไปกับการสนทนา  

…….     

Basic CN edited

 

ดูตารางเวลาเรียน คลิกที่ 
http://www.futurec-cn.com/หลักสูตร/หลักสูตรทั่วไป/

สอบถาม 089 0804699  ได้ทุกวัน
เปิดสอนเฉพาะเสาร์และอาทิตย์ ชางโควิดสอนสดออนไลน์เท่านั้น

………………………………………………

ภาษาจีนขั้นกลาง 

แบ่งเป็น ภาษาจีนขั้นกลางตอนต้น 6 ระดับ กับ ขั้นกลางตอนปลาย 6 ระดับ

เรียนรู้ภาษาที่ใช้สื่อสารในขั้นซับซ้อน ละเอียด  หลักภาษาจีนที่ต้องรู้

เน้นทุกทักษะ ฟัง – พูด – อ่าน – เขียน – แปล สอบ

ขั้นกลางตอนต้น แบ่งเป็น 6 ระดับ ใช้เวลาเรียน 1 ปี มีการสอบวัดผลทุกระดับ

ความรู้ HSK2 – 3 คำศัพท์ 700 คำ ไวยากรณ์จีนพื้นฐาน

ใช้สอบ HSK3 ได้ สอบ PATจีนได้ระดับคะแนนปานกลาง

เรียนจบขั้นกลาง 6 จะได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรม 300 ชั่วโมง / HSK3

ผลสอบ HSK3 ใช้สมัครขอทุนเรียนภาษาจีน 1 เทอมหรือ 1 ปีจากรัฐบาลจีนได้

ภาษาจีนขั้นกลาง Course Promote

นักเรียนภาษาจีนของฟิวเจอร์ซี คุณวาสนา วนาสิทธชัยวัฒน์

สอบ HSK3 ได้คะแนนเต็ม 300 คะแนน สอบได้ 100% ทุกทักษะ ทั้งฟัง อ่าน เขียน

H3 Khun Was 300

นักเรียนภาษาจีนของฟิวเจอร์ซี  พ.ญ มนทิรา วนาสิทธชัยวัฒน์

สอบ HSK3 ได้คะแนนเต็ม 300 คะแนน

สอบได้ 100% ทุกทักษะ ทั้งฟัง อ่าน เขียน

 

 

H3 Khun Mon 300

ขั้นกลางตอนปลาย แบ่งเป็น 6 ระดับ (ต่อจากขั้นกลาง 1 – 6) ใช้เวลาเรียน 1 ปี

ความรู้ HSK3 – 4 คำศัพท์ 1,300 คำ ไวยากรณ์จีนขั้นกลาง          

เรียนจบหลักสูตรขั้นกลาง จะต่อด้วยคอร์สติวสอบ HSK4

ผู้เรียนจะได้รับมอบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม 500 ชั่วโมง / HSK4  

ความรู้ระดับนี้นำไปสอบ HSK และ PAT จีนได้ ใช้งานได้  

ผลสอบ HSK4 คะแนน 180 ขึ้นไป ใช้ยื่นสมัครขอทุนการศึกษาปริญญาตรี 4 ปีจากรัฐบาลจีนได้ (บางมหาวิทยาลัยใช้คะแนน 210 หรือ 240 ขึ้นไป)

 

ภาษาจีนขั้นกลาง Promote cover

ดูตารางเวลาเรียนที่เปิดสอนอยู่ขณะนี้ คลิกที่ 

http://www.futurec-cn.com/หลักสูตร/หลักสูตรทั่วไป/

สอบถาม 089 0804699  ได้ทุกวัน
เปิดสอนเฉพาะเสาร์และอาทิตย์

…………………………..

หลักสูตร “คอร์สเข้มข้น PAT จีน” (คอร์สออนไลน์ เรียนกับวีดีโอ)

หลักสูตร “HSK4 คำศัพท์และข้อสอบ

(คอร์สออนไลน์ เรียนกับวีดีโอ บางช่วงมีคอร์สเรียนสด)

หลักสูตร “HSK5 คำศัพท์และข้อสอบ

(คอร์สออนไลน์ เรียนกับวีดีโอ บางช่วงมีคอร์สเรียนสด)

……….

คอร์สเข้มข้น PAT จีน 

เป็นคอร์สเข้มข้น มุ่งให้นักเรียนสอบได้คะแนนสูงๆ

คอร์สนี้เหมาะกับ  นักเรียน ม.5 – ม.6  ที่อ่านเขียนอักษรจีนได้ดี มีพื้นฐานใกล้เคียง HSK4 

สอนโดย อ.สุวรรณา สนเที่ยง

เนื้อหาแน่น อัดเต็ม   ครบทุกเรื่องที่ออกสอบ

- คำศัพท์ 1500 – 1700 คำ
– ไวยากรณ์จีนทั้งระบบ พื้นฐาน – สูง

- ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับจีน

- วัฒนธรรม – ประวัติศาสตร์จีน
–  คำคล้าย คำสับสน 

 – สำนวน ภาษิต คำสแลง คำพ้อง ฯลฯ

 – การออกเสียง สอบพินอิน

 - แนวข้อสอบ PAT 7.4

 – เทคนิคทำข้อสอบ

 – ฝึกทำข้อสอบ เก็งข้อสอบ

          

เรื่องเด่นที่อาจารย์สุวรรณาเขียนเกี่ยวกับการสอบ PAT จีน คลิกดูที่

* 20 หัวข้อแนวข้อสอบ PAT จีนที่ต้องรู้
http://www.futurec-cn.com/20-หัวข้อแนวข้อสอบ-patจีนที่/

* เฉลย – วิเคราะห์เจาะลึกข้อสอบจริง PAT 7.4 (ข้อสอบล่าสุด 1/60)
http://www.futurec-cn.com/เฉลยข้อสอบจริง-pat-7-4/

* เฉลย – วิเคราะห์เจาะลึกข้อสอบจริง PAT 7.4 –
http://www.futurec-cn.com/เฉลยข้อสอบจริง-pat-7-4/

 

No automatic alt text available.

   

 …………

ภาษาจีนขั้นสูง 

 การใช้ภาษาจีนขั้นสูง  ภาษาสุภาพ   การใช้สำนวนจีน

 การเขียนเรียงความ   เขียนจดหมาย   เขียนประวัติเพื่อชิงทุนศึกษาต่อ

 หรือใช้สมัครงาน  สอบ HSK ระดับ 5

Course Promote Use H2

 

หลักสูตร จีนขั้นสูง

ดูตารางเวลาเรียน คลิกที่ 

http://www.futurec-cn.com/หลักสูตร/หลักสูตรทั่วไป/

สอบถาม 089 0804699  ได้ทุกวัน
เปิดสอนเฉพาะเสาร์และอาทิตย์

………………………………..

 

 ตำราเรียน

ใช้ตำราของ BLCU ซึ่งใช้สอนนักศึกษาชาวต่างชาติทั่วโลก

 

ฟิวเจอร์ซีไม่มีหลักสูตรที่สอนให้พูดอย่างเดียวโดยไม่รู้อักษรจีน  ไม่สอนพินนอินอย่างเดียว

ทุกหลักสูตรต้องฝึกอ่าน – เขียนอักษรจีนควบคู่ไปกับการสนทนา  

ไม่ใช่สอนให้ผู้เรียนท่องประโยคไปพูด  แต่สอนหลักการออกเสียง สอนตัวกำกับเสียงอ่าน ( pin yin – phonetics )

สอนไวยากรณ์พื้นฐานที่จำเป็น  เพื่อให้แต่งประโยคได้  

สอนหลักในการจำอักษรจีน  วิธีเขียน  สอนให้เข้าใจวิธีคิด  ประเพณี  วัฒนธรรมของคนจีนด้วย

 

ค่าจองคอร์ส 1000. (เพื่อจัดเตรียมตำรา และกรณีที่ต้องรอเปิดคอร์สใหม่) 
ติดต่อ  089 0804699   02 8764619  

เรียนที่ ฟิวเจอร์ซี – ท่าพระ ที่เรียนจีนคุณภาพ ทำเลสะดวกที่สุดในย่านฝั่งธนฯ 

ห่างบีทีเอสตลาดพลู 250 เมตร ติดเดอะมอลล์-ท่าพระ

ซอย 14/1  เข้ามาในซอย 80 เมตร ติดกับบ้านเดี่ยว มองจากปากซอยไม่เห็น 


ฟิวเจอร์ซี สอนภาษาจีนอย่างเดียว

ผู้ใหญ่ 6 ผู้ใหญ่ 7

18319189_1612601008772100_4236486086636895867_o

นักเรียนของเราสอบได้ HSK 3 – 5

   

นักเรียนของเรา
แหล่งรวมบทความของเรา

OK

BC BT

Fan Page
จำนวนผู้เข้าชม
Flag Counter