Get Adobe Flash player

อาจารย์ ทีมงาน

Hits: 13721

                          ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  荣誉顾问

Professor Ph.D Cao Wen,

Dean of the College of Chinese Studies, Beijing Language and Culture University

ศาตราจารย์ ดร. เฉาเหวิน  คณบดี คณะภาษาจีน มหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่ง  ผู้เชี่ยวชาญการออกเสียงภาษาจีนกลาง

北京语言大学汉语学院院长曹文教授

曹文教授, BLCU

              อาจารย์ปัญญา เรืองวงศา (梁忠翥老师)

              ที่ปรึกษาและวิทยากรรับเชิญพิเศษ     

             หัวหน้าภาคข่าวภาษาจีน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

                กรมประชาสัมพันธ์ อดีตบรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า

                          AJ Panya

……………………………………………………………………

ฟิวเจอร์ซี ทีมสอนภาษาจีนมืออาชีพ

       จบปริญญาตรีและโท สาขาการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ  HSK5 – 6 

จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยและของจีน อาทิ

Beijing Language and Culture University (BLCU)

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

และผ่านการฝึกอบรมทางด้านการสอนทั้งจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ไต้หวัน

IMG_3720

   …

สุวรรณา สนเที่ยง (张碧云)

   *ปริญญาโท  สาขาการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ  对外汉语教学硕士学位 

      M.A. Teaching Chinese as a Foreign Language (TCFL)        

      Beijing Language and Culture University(北京语言大学 BLCU)

     *HSK 11 / New HSK 6

     * มีประสบการณ์สอน  รู้ปัญหาการเรียนภาษาจีนของคนไทย มีหลักในการอธิบาย – เปรียบเทียบและ

        แปลสองภาษาให้คนไทยเข้าใจได้  ผู้เรียนจะได้นำไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง

     * ออกเสียงภาษาจีนกลางสำเนียงปักกิ่ง  ฝึกออกเสียงโดยตรงกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ /

       ผู้อำนวยการสำนักวิจัยการออกเสียงภาษาจีนกลาง ของ BLCU

    * พูดได้ 6 ภาษา ภาษาไทย จีน 4 สำเนียง (จีนกลาง จีนฮากกา จีนแต้จิ๋ว จีนกวางตุ้ง ) อังกฤษ

    * สอนได้ทั้งระบบ pin yin  และ ระบบ zhu yin  อักษรจีนตัวย่อ และอักษรจีนตัวเต็ม

    * ประสบการณ์กว่า 30  ปีการทำงานด้านภาษาจีน

       * คณะกรรมการงานวิจัยปัญหาการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย   คณะกรรมการแต่งตำราเรียนภาษาจีนสำหรับระดับมัธยมศึกษา  ในโครงการวิจัยของศูนย์จีนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2550 – 2552

     * อดีต อาจารย์พิเศษ โครงการสอนภาษา  สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา

        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  (มีนาคม 2552 – ตุลาคม 2554)

* อดีต อาจารย์วางหลักสูตรศิลป์จีนคนแรก และอาจารย์พิเศษสอนภาษาจีนให้แก่โรงเรียนสาธิตประสานมิตร (มศว) แผนกมัธยม 

* อดีต อาจารย์พิเศษสอนภาษาจีน ให้แก่นักเรียนมัธยม โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สาทร

    * งานแปลวิชาการจากภาษาจีนหลายเล่ม เช่น “การทำธุรกิจนำเข้า – ส่งออก”

        ( หนังสือขายดีปี 2536 – 2545 ) ฯลฯ

    * ผู้รวบรวมพจนานุกรมภาษาจีน – ไทย ฉบับนักเรียนนักศึกษา ( ขายดีใน 2549 – 2550 )

    * ประสบการณ์ล่ามในที่ประชุมสัมมนาเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างประเทศ ระดับรัฐมนตรี (2536)

    * อดีตเจ้าหน้าที่ฝ่ายภาษาจีน สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย (15 ปี)

  

 

อาจารย์วิรัช สนเที่ยง 李楚雄老师

ผู้จัดการ ขวัญใจของเด็กๆ 

สอนกิจกรรม หมากรุกจีน เขียนพู่กันจีนสำหรับเด็ก

ศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบ และ คณะวารสารฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

IMG_0819     IMG_2413

………………………………………

 

ทีมงานฟิวเจอร์ซี

WeChat Image_20230705201329

 

อาจารย์รับเชิญพิเศษ

韩莉文老师 (อาจารย์นฤมล ห่านจิตรสุวรรณ)

HAN LAOSHI FOR POST   IMG_0689

เป็นเหล่าซือที่ร่วมสร้างฟิวเจอร์ซีมาตั้งแต่เริ่มแรก ปี 2004 – ปัจจุบัน

ประสบการณ์สอนมากกว่า 17 ปี  

มีความชำนาญในการสอน โดยเฉพาะเด็กเล็ก 

มหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ(对外汉语教学硕士学位) 华侨崇圣大学

ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1  สาขาภาษาจีน  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ศึกษาเพิ่มเติม ที่มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ไต้หวัน 臺灣師範大學

……………………………………………

 

อาจารย์พาสินี จันทรตรี  郑郁青老师

AH Pasinee IMG_8083

泰国法政大学中文系,北京语言文化大学中文专修。 

ปริญญาตรี  สาขาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศึกษาเพิ่มเติม ที่

Beijing Language and Culture University(北京语言大学 BLCU) 

มีประสบการณ์สอนมากกว่า 14 ปี  ระดับประถม มัธยมศึกษา และ อุดมศึกษา

สอนได้ทั้งอักษรจีนตัวย่อและอักษรจีนตัวเต็ม

………………………………….

อาจารย์ปิยนาถ ปิยสาธิต  林鸾贞老师 (พี่่โอ๋)

ศิษย์เก่าฟิวเจอร์ซี ที่กลายมาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ภาษาจีนรุ่นต่อรุ่น

OH @FC

เริ่มเข้าร่วมทีมเหล่าซือฟิวเจอร์ซีเมื่อเดือนกันยายน 2015 หลังจบปริญญาโทจาก BLCU ปักกิ่ง

สอนคลาสนักเรียนมัธยม

ความรู้ทางภาษา ทย อังกฤษ จีน  (HSK6)

ปริญญาเอก 对外汉语教学 Beijing Language and Culture University(北京语言大学 BLCU)นักเรียนทุนรัฐบาลจีน

ปริญญาตรี สาขาภาษาจีนธุรกิจ มหาลัยวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) เกียรตินิยมอันดับ 1 

 

อาจารย์พิมพ์ชนก กล้วยอ่อน (เหล่าซือแป้น 郭思研老师)

เกิดและเติบโตในครอบครัวที่เชี่ยวชาญด้านการศึกษา

K Paan for Post

ความสามารถพิเศษ
ภาษาไทย อังกฤษ จีน ร้องเพลง เป็นพิธีกรในงานต่างๆ แต่งบทกวี ฯลฯ
………………………..
เป็นแบบอย่างหนึ่งในผู้เรียนภาษาจีนที่เริ่มต้นที่ฟิวเจอร์ซี และประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาจีนในเมืองไทย

เป็นคนหนึ่งที่มีความมุมานะพยายามในการเรียนสูง  

………………

ปริญญาโท
– หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (MSC)
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics and Supply Chain Management) ,
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

………

คุณปรีชา วนาสิทธชัยวัฒน์
เจ้าหน้าที่อาวุโส
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
แชมป์แฟนพันธุ์แท้สามก๊ก รุ่นที 1
ให้เกียรติมาเป็นเหล่าซือสอนภาษาจีนให้กับศูนย์ภาษาจีนฟิวเจอร์ซีค่ะ

จบสาขาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ทำงานด้านหลักทรัพย์

มีความสามารถด้านภาษา ประวัติศาสตร์จีนและวรรณกรรมเอกของจีนเรื่องสามก๊ก ฯลฯ

 

………………………………………………………………

วิทยากรรับเชิญพิเศษทรงคุณวุฒิ

             อาจารย์รับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยประสบการณ์  และศาสตรจารย์บางท่านจาก BLCU

ให้เกียรติบรรยายพิเศษในโอกาสพิเศษต่างๆ อาทิ

    北京语言大学曹文教授 ( ศาสตราจารย์ ดร. Cao Wen)

ผู้เชี่ยวชาญการออกเสียงภาษาจีนกลาง 语音专家 Beijing Language and Culture University(BLCU)

ดร. เฉาเหวิน ให้เกียรติบรรยายพิเศษให้แก่ผู้เรียนฟิวเจอร์ซี 

ปี 2006 ( 2551)  และ  26 มี.ค. 2011 ( 2554)

 

PENTAX Image

……………………………………………..

ศาสตราจารย์ ดร. Ji Hong Fang (苏州常熟大学计红芳博士教授)

专题讲授中国文化

อดีตอาจารย์คณะอักษร จุฬาฯ ให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่องวัฒนธรรมจีน

Botanical Herb Farm 004[1]

………………………………………

  

นักเรียนของเรา
แหล่งรวมบทความของเรา

OK

BC BT

Fan Page
จำนวนผู้เข้าชม
Flag Counter