Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับเรา

Hits: 16428

*** จุดเด่นของฟิวเจอร์ซี

1.  สถานที่เรียน เดินทางสะดวกใกล้ BTS ตลาดพลู ใกล้สถานี BRT ติดกับห้างเดอะมอลล์-ท่าพระ

2.  เน้นคุณภาพของคนสอนและคนเรียน  

     โดยทีมผู้สอนที่จบระดับปริญญาตรีและโท HKS 5 – 6 มีความรู้พอที่จะสอนได้ตั้งแต่ภาษาจีนขั้นต้น  จนถึงขั้นสูง สูงกว่าปริญญาตรี – การแปล

3.  เราสอนภาษาจีนโดยใช้ภาษาไทยอธิบาย  

     เรามีอาจารย์ที่มีความรู้ทั้งสองภาษา  สามารถอธิบายให้คนไทยเข้าใจได้ดีกว่าการอธิบายภาษาจีนผ่านภาษาอังกฤษ  ทําให้เรียนรู้ได้เร็วขึ้น ตรงกลุ่มเป้าหมาย  สอดคล้องกับการเรียนภาษาจีนของคนไทยโดยเฉพาะ  

     จากข้อเท็จจริงพบว่าในโรงเรียนหลายแห่งที่มีแต่ชาวจีนสอนอย่างเดียว  นักเรียนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเนื้อหาที่ครูชาวจีนสอนได้ดีพอ  นักเรียนไทยที่ไปเริ่มเรียนภาษาจีนในประเทศจีน  โดยเรียนแบบจากจีนเป็นจีนนั้น  แม้จะใช้ชีวิตอยู่ในจีนหลายปีแต่เมื่อต้องใช้งานทั้งสองภาษาในขั้นสูง  ก็มักมีปัญหาไม่สามารถหาคําศัพท์ที่ตรงกับความหมาย  และไม่สามารถถ่ายทอดสลับกันระหว่างสองภาษาได้ดี

4.  เรียนกลุ่มละไม่เกิน 10 คน  

      จัดห้องเรียนตามพื้นความรู้และอายุ  ให้ทุกคนได้ฝึกพูด  ดูแลทั่วถึง  เป็นกังเอง  ถามได้  จัดห้องเรียนและคนสอนให้เหมาะกับวัยและพื้นความรู้ไม่มีการจัดให้ผู้ใหญ่เรียนรวมกับเด็กเล็ก

      หลักสูตรเป็นระบบ  ใช้งานได้จริง  ใช้สอบได้  อิงตามหลักสูตรมาตรฐานของ BLCU  คําศัพท์อิงตามมาตรฐานการสอบ HSK และ YCT 

5.  รับรองผลการเรียน  

      ดูได้จากตัวอย่างความสําเร็จของนักเรียนเราในระดับต่างๆ  เรารับรองว่า จะสอนให้พูดภาษาจีนขั้นต้นได้ในเวลาเพียง 150 ชั่วโมง  และสอบ HSK ระดับ 5 ได้ในเวลาเรียนประมาณ 750 ชั่วโมงเรียน (ในเงื่อนไขที่เข้าเรียนสม่ําเสมอและตั้งใจเรียน)   การเรียนภาษาให้แตกฉาน ย่อมต้องใช้เวลาหลายปีผู้เรียนต้องมีความมุมานะ

6.  เรียนรู้วัฒนธรรมไปพร้อมกับภาษา  

      การรู้ภาษาอย่างเดียวยังไม่พอที่เราจะ “เข้าใจจีน” และเข้าไม่ถึงจิตวิญญาณของภาษา  เราจึงต้องมีการถ่ายทอดและสอนเรื่องวัฒนธรรมไปพร้อมๆ กัน

7.  ส่งนักเรียนไปศึกษาต่อประเทศจีนและแนะแนวการขอทุนการศึกษา 

     ในระยเวลา 10 ปีผ่านมา  จากปี 2004 – 2014  ฟิวเจอร์ซีมีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสอนพัฒนาทักษะภาษาจีนให้แก่นักเรียนในโรงเรียน บุคลากรของหน่วยงาน บริษัท ฯ หลายแห่งทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ

 

ส่วนหนึ่งของความภูมใจ

– นักเรียนประถมและมัธยมของเราที่มาจากโรงเรียนต่างๆ มีทักษะภาษาจีนดี สอบได้คะแนนดีในหลายโรงเรียนโดยไม่ต้องติวสอบ

– นักเรียนของฟิวเจอร์ซีหลายคนได้รับเลือกเป็นตัวแทนขึ้นกล่าวภาษาจีนในงานต่างๆ ของโรงเรียน เช่น  ที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ฯลฯ

– นักเรียนของเราที่ไปศึกษาต่อประเทศจีน  มีผลการเรียนดีมากและได้ทุนจากมหาวิทยาลัย  หลายคนได้รับทุนรัฐบาลจีนทั้งระดับ ป.ตรี และ ป.โท

– ผู้เรียนผู้ใหญ่ของเรา  ปัจจุบันเป็นกําลังหลักในหลายสาขาอาชีพ ทั้งวงการธุรกิจ  หน่วยราชการฯ

– นักเรียนของเราได้รับคําชมจากชาวจีนว่าออกเสียงดีมาก  ทั้งที่ไม่เคยไปเรียนเมืองจีน

 

ความเป็นมาของศูนย์ภาษาจีนฟิวเจอร์ซี 铭中汉语中心

DSC02652 small

         วัตถุประสงค์

การศึกษาควรเป็นธุรกิจเพื่อสังคม ไม่เอาเปรียบผู้เรียน  ควรทําด้วยใจรักผู้เรียนเหมือนลูกหลาน  รักที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้

       ฟิวเจอร์ซี เกิดขึ้นเมื่อปี 2004 (2548) ด้วยความตั้งใจที่อยากเป็นส่วนหนึ่งในการทําการศึกษาภาษาจีนให้มีคุณภาพ ด้วยความอยากถ่ายทอดความรู้ภาษาจีนเรื่องจีนๆ และประสบการณ์ให้แก่คนรุ่นใหม่ในยุคที่โลกต้องการ“รู้ภาษาจีน” “เข้าใจจีน” รับการเปลี่ยนแปลงเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันบนเวทีโลก

         10 ปีก่อนเป็นยุคสับสนของการเรียนการสอนภาษาจีนที่มีทั้งปัญหาคนสอน คนเรียนและหลักสูตรฟิวเจอร์ซี จึงเกิดขึ้นในสถานการณ์นั้น  โดยเปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 สิงหาคมที่อาคาร BangkokCode ถนนสาทรใต้  โดยได้รับการสนับสนุนด้านสถานที่จากอาจารย์ไมเคิล  ปริพล ตั้งตรงจิตร ผู้อํานวยการศูนย์ BangkokCode  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (เทคโนบางมด)  ในขณะนั้นสถานที่เรียน

          ปัจจุบันฟิวเจอร์ซี เปิดสอนที่อาคารพาณิชย์ ซอยข้างห้างเดอะมอลล์-ท่าพระ ใกล้ BTS ตลาดพลู ( 250 ม.) และใกล้สถานี BRT (200 ม.) ขับรถมาจากสาทร สีลม แค่ประมาณ 5 – 10 นาที  

สอบถามทางได้ที่ 02 8764619 หรือ 089 0804699

…………………………………………………………………………….

คําถามที่พบบ่อย ภาษาจีนเรียนยากไหม

เรียนไปทําอะไร

     “ ภาษาจีนก็ยากเหมือนกัน  แต่คนไทยเรามีข้อได้เปรียบที่สามารถเรียนรู้ได้เร็วกว่าคนชาติอื่น เพราะเป็นภาษาในตระกูลฮั่น-ธิเบตเหมือนกันภาษาไทยมีความคล้ายภาษาจีนหลายอย่าง เช่น  การออกเสียง ภาษาจีนมีคํายืมเสียงจากภาษาจีนจํานวนมาก  เท่าที่เคยมีคนรวบรวมไว้ก็มีมากกว่า 2000 คํา  รวมถึงคําช่วยหางเสียงด้วย มีหลักการสร้างคําหลักการเรียงประโยคที่คล้ายกันไม่ต้องมีการผันกริยาตามกาลอย่าง TENSE ในภาษาอังกฤษ  ถ้าเปรียบเทียบการเรียนภาษาจีนกับภาษาอังกฤษ  ดิฉันมองว่าคนไทยเรียนภาษาจีนจะเข้าใจได้ง่ายกว่าและเป็นเร็วกว่าเรียนภาษาอังกฤษ หากใช้เวลาเรียนเท่ากัน  ดิฉันแน่ใจว่าคนเรียนจะเป็นภาษาจีนก่อนภาษาอังกฤษ ”

ทุกวันนี้แทบไม่ต้องบอกแล้วว่าภาษาจีนเรียนไปทําอะไร  แต่เมื่อ 10 ปีก่อนต้องอธิบายกันยาว   ในฐานะที่ดิฉันทํางานด้านภาษาจีนมากว่า 30 ปี รู้ว่าโอกาสสําหรับคนที่เก่งภาษาจีนมีมากขึ้นเรื่อยๆ แต่โอกาสจะเป็นของคนที่มีความพร้อมเท่านั้น ”

“ ถ้าเราต้องการทําธุรกิจกับจีน  การรู้ข่าวสารของจีนเป็นเรื่องที่สําคัญมากสิ่งที่จะช่วยให้เข้าถึงข่าวสารของจีนได้มากที่สุดและตรงที่สุดก็คือต้องอ่านฟังและเข้าใจภาษาจีนได้ ”

“ ด้านวัฒนธรรม  ประเทศจีนยังมีมรดกล้ําค่าทางอารยธรรมอีกมากมายที่ควรค่าแก่การศึกษา จีนเป็นต้นกําเนิดทางด้านศาสตร์และศิลป์ต่างๆ เช่น แพทย์แผนโบราณ การฝังเข็ม สมุนไพร  โหราศาสตร์ ศาสตร์แห่งการดูทําเลที่ตั้ง (ฮวงจุ้ย)  วรรณกรรม ศาสตร์แห่งการเมืองการปกครอง การทหาร  ตําราพิชัยสงคราม จาก “สามก๊ก” “ตําราพิชัยสงครามของซุนวู” ที่นักบริหารนักปกครองสนใจศึกษา ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ถูกบันทึกด้วยภาษาจีนทั้งสิ้น หากเราอ่านภาษาจีนได้  ก็สามารถศึกษาเข้าใจได้ถ่องแท้ยิ่งขึ้น ทุกวันนี้ศาสตร์ต่างๆเหล่านี้ถูกแปลออกมาเป็นภาษาไทยบ้าง  แต่นักแปลมือดีที่ถ่ายทอดได้ตรงตามความเดิมได้นั้นหาได้ยากมาก”

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            IMG_3174

สุวรรณา สนเที่ยง

张碧云

18 มิถุนายน  2014

นักเรียนของเรา
แหล่งรวมบทความของเรา

OK

BC BT

Fan Page
จำนวนผู้เข้าชม
Flag Counter