Get Adobe Flash player

สายใยฟิวเจอร์ซี

Hits: 6055

“สายใยฟิวเจอร์ซี” 

 

2016 นักเรียนได้ทุนรัฐบาลจีน ระดับปริญญาเอก

มหาวิทยาลัย BLCU Beijing

14138240_1337000329665504_5922277579938479816_o

2013 – 2014

IMG_1467    DSC03414 size 700

ผู้ใหญ่ 7     FC students

HSK5 นศ สถาบันนานาชาติปรีดีฯ   10614328_982660855099455_8044595339087937677_n

 

2011 จากฟิวเจอร์ซี สู่ นักเรียนทุนปริญญาโท มหาวิทยาลัย BLCU Beijing

นร ทุน ป โท BLCU จาก Abac

รุ่นปี 2008 – 2011  (2551 – 2554)  บัณฑิตในภาพนี้ได้รับทุนรัฐบาลจีนไปศึกษาต่อปริญญาโทที่ 清华大学 (Tsinghua U.)

DSC02374  

Botanical Herb Farm 004[1]    IMG_5673 for FB

………………………………………………….

นร ทุน Fudan U

 

………………………..

รุ่น 2005  ที่อาคาร BangkokCode ถนนสาทรใต้ 

รองศาสตราจารย์ ดร. นพดล เจียมสวัสดิ์ นักวิชาการ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยี SME มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คุณวนิดา รติภาส บุคลากรโรงแรมเซ็นทรัลกรุ๊ฟ / ติวเตอร์ภาษาอังกฤษ

02-2 01

  ศาสตราจารย์ตู้โห้วเหวิน (北京语言大学杜厚文教授)จากมหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่ง (BLCU)

อาจารย์ 冯所潮老师   张碧云老师  周研老师 

คุณกำชัย เพ็ชรน้ำสิน ประธานชมรมเครื่องเสียงไฮไฟ

17

รุ่นแรกของฟิวเจอร์ซี – ท่าพระ 2006 (2549)

  อาจารย์สุรชัย มิตรศิริสวัสดิ์ System Integration Procurement Manager บริษัท โมโตโรลา จำกัด / อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล

04

รุ่นแรกของฟิวเจอร์ซี  ที่ อาคาร  Bangkok Code สุรศักดิ์ ถนนสาทรใต้ 

             คุณมานพ บวรมงคลศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แสงสยาม อินเทรนด์ พลาสเทค จำกัด

                 คุณโชติมา สุระวัฒนบุตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรดักทีฟ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (สนทนา)

          คุณอมฤตา วงศ์อรุณนิยม ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท มิดสตาร์ จำกัด (สนทนา)

          คุณกิตติพงศ์ ตรีวิศวกิจ วิศวบัณฑิต จุฬาฯ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเซินเจิ้น

          คุณตราวีร์ เมฆตระการ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขานาโนเทคโนโลยี จุฬาฯ

          คุณจุฑามาศ วิระมิตรชัย นักศึกษาคณะบัญชีฯ มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ

sontieng2a

****************************************************************

การฝึกอบรมนอกสถานที่

”ฟิวเจอร์ซี” ได้รับความไว้วางใจจากโรงเรียน บริษัทและหน่วยงานที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง

ให้จัดการเรียนการสอนภาษาจีน อาทิ  

Signity (Thailand) Co., Ltd. ( คอร์สสำหรับผู้จัดการฝ่ายต่างๆ ตั้งแต่เมษายน 2548 – 2550 )

sontieng1a_1

          คุณดารณี พงษ์สาระนันทกุล ผู้จัดการแผนกพลอยสังเคราะห์ และ

คุณสุกัญญา ปลั่งวุฒิกุล ผู้จัดการฝ่ายส่งออก 

ทั้งสองท่านเป็นผู้ที่มีความพยายามและมุ่งมั่นในการศึกษาภาษาจีนอย่างต่อเนื่องทั้งการสนทนาและการเขียน มากกว่า 216 ชั่วโมงแล้ว และยังคงมอบหมายให้ “ ฟิวเจอร์ซี ” จัดการเรียนการสอนต่อไปในขั้นที่สูงยิ่งขึ้น

Tendem Architect (Thailand) Co., Ltd.

( สถาปนิกอาวุโส เพื่อใช้ในการประมูลงานก่อสร้างที่ประเทศจีน )

……………………………………………………….

          โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) สำหรับนักเรียนศิลป์จีนรุ่นแรกของสาธิต มศว เพื่อปูพื้นฐานเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 – 2549

10-large

กลุ่มผู้เรียนของซอฟแวร์ปาร์ค

13 15-2-large

เขตอุตสาหกรรมซอฟแว์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

*******************************************************************

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหลักสูตรการแปลและล่าม รุ่นที่ 1 ของ “ฟิวเจอร์ซี” พ.ศ. 2548

1. นายแพทย์เอกชัย อัศวนฤนาท แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสูตินรีเวช โรงพยาบาลเลิศสิน

2. คุณจุฬา นำไพศาล บุคลากรบริษัทนำเข้า – ส่งออก ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง

3. คุณสมศรี เลิศล้ำอำไพ งานแปลอิสระ ศิษย์เก่าออสเตรเลีย

4. คุณรุจิรา จิริริยวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท อนันดา ทัวร์ ปริญญาตรีวิชาเอกภาษาจีน มหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่ง ( BLCU )

5. คุณบุญรัตน์ แสงอนันต์ กรรมการผู้จัดการ Somchai Label Industrial Co.,Ltd นักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน มหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่ง (BLCU)

6. คุณมณี มุกต์ธนะอนันต์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล (อินเตอร์) ปริญญาตรีวิชาเอกภาษาจีน มหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่ง (BLCU)

7. คุณดรุณี วีระกิตติพงษ์ ปริญญาตรีวิชาเอกภาษาจีน มหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่ง (BLCU)

8. คุณกัลยา เหล่าศรีมงคล เจ้าของธุรกิจ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเศรษฐกิจและการค้าต่างประเทศปักกิ่ง

9. คุณสุมาลี เชาว์จิรพันธุ์ บริษัท Huawei (Thailand) ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเศรษฐกิจและการค้าต่างประเทศปักกิ่ง

10. คุณสัจพร ตั้งรพีพากร วิศกร บริษัท ZTE (Thailand) จำกัด ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเศรษฐกิจและการค้าต่างประเทศปักกิ่ง

11. คุณจันทนา เจตวิจิตร ล่ามภาษาจีน

03 06_1

          อาจารย์สุวรรณา สนเที่ยง และ อาจารย์ปัญญา เรืองวงศา 

นำคณะผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการแปลและล่ามภาษาจีนรุ่นที่ 1 

ไปเยี่ยมชมและฝึกภาคปฏิบัติในการออกอากาศวิทยุในรายการภาษาจีน

ณ สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2548

………………………

18

ผู้เข้าร่วมโครงการหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจระหว่างประเทศ รุ่นที่ 1 ของ “ฟิวเจอร์ซี” พ.ศ. 2548 

1. คุณนพวรรณ จิราวรรณสถิต บริษัท ไทยซีอาร์ที จำกัด ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยคมนาคมเซี่ยงไฮ้

2. คุณทศพร เบญจวรธรรม นักธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยคมนาคมเซี่ยงไฮ้

3. คุณกัลยา เหล่าศรีมงคล ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเศรษฐกิจและการค้าต่างประเทศปักกิ่ง

4. คุณธีระวุฒิ พิชญสัจจา บริษัท แกรนด์เคมีเคิล ฟาร์อีสต์ / เนติบัณฑิต นักศึกษาโรงเรียนส่งเสริมภาษาจีน

5. คุณพิศิษฏ์ เจษฎาพิสิฐ นักธุรกิจ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเอแบค ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยคมนาคมเซี่ยงไฮ้

6. คุณณัฐพล จินตนา นักธุรกิจ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเซอร์รีย์ ประเทศอังกฤษ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยคมนาคมเซี่ยงไฮ้

7. คุณลออ เตชะรุ่งไพศาล นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาตรีวิชาเอกภาษาจีน มหาวิทยาลัยเอแบค

…………………………………..

ภาพกิจกรรมต่างๆ  2004 – 2006 ปี 

08-2-large   07-large

          ฟิวเจอร์ซี ได้รับความไว้วางใจจากนักเรียนมัธยมปลาย สายศิลป์จีน ของโรงเรียนที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง ให้เป็นสถาบันติวภาษาจีน เพื่อปูพื้นฐานและเพิ่มเกรดในการสอบ
กิจกรรมเขียนพู่กันจีน ฝึกทั้งศิลปะการเขียนและสมาธิ
05 
กิจกรรมภาษาจีน ในงานวิชาการ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
19-3
กิจกรรมปีใหม่ เวทีที่ “ฟิวเจอร์ซี”
จัดให้ผู้เรียนกล้าพูด กล้าแสดงออกด้านความสามารถภาษาจีน ในงานครบรอบ 3 ปี
นักเรียนของเรา
แหล่งรวมบทความของเรา

OK

BC BT

Fan Page
จำนวนผู้เข้าชม
Flag Counter