Get Adobe Flash player

หลักสูตรการแปลเพื่อธุรกิจ ภาษาจีนธุรกิจระหว่างประเทศ

Hits: 8376

หลักสูตรการแปลเพื่อธุรกิจ

汉泰商务汉语双向翻译课程

รุ่น 2 ปี 2014  เรียนทุกวันอาทิตย์ 13.00 – 16.00  ถึงต้นเดือน มีนาคม 2015

พัฒนาศักยภาพ – เตรียมพร้อมสำหรับโอกาสในวันนี้และวันข้างหน้า

         หลักสูตรการแปลเพื่อธุรกิจนี้  

เราได้นำเอาภาษาจีนธุรกิจระหว่างประเทศกับหลักสูตรการแปลภาษาไทยจีนมาผสานประยุกต์เข้าด้วยกัน  

เพราะในการใช้งานจริง คนทำงานด้านการค้าต่างประเทศ  ก็ต้องทำงานประสานงาน เป็นล่าม แปลเอกสารควบคู่กันไปด้วย

วิธีการเรียน  เราใช้ตำราที่เป็นแบบแผนควบคู่กับการนำเอาข่าวสารจากหนังสือพิมพ์จีน เว็บไซต์ ฯลฯ

มาให้ผู้เรียนฝึกอ่าน ฝึกแปล ฝึกเล่าข่าว ฝึกทักษะ   การแปลตัวเลขการลงทุนที่เป็นจำนวนมากๆ  

เพิ่มคำศัพท์ใหม่ๆ  รอบรู้ทันสถานการณ์  ปรับการออกเสียง

แนะแนวการเขียนแนะนำตนเองเพื่อสมัครงานหรือสมัครขอทุน

สอบถามเพิ่มเติมผ่าน Facebook:  Suwanna Future C

หรือโทร 089 0804699  02 8764619 (โทรได้ทุกวัน – 3 ทุ่ม  เปิดสอนเฉพาะเสาร์-อาทิตยฺ์)

 E-mail:  futurec.cn@gmail.com  

……………………………………………………….

*หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจระหว่างประเทศ 

国际商务汉语教程

International Business Chinese Course

 เมื่อการค้าขายกับจีนกลายเป็นกระแสโลกสถิติมูลค่าการค้าไทย-จีน 2013 ได้พุ่งทะยานขึ้นเป็นอันดับ 1 ในรอบ 22 ปีที่ผ่านมา  ด้วยมูลค่า 653,489.6ล้านบาท  

ความต้องการบุคลากรที่ใช้ภาษาจีนในระดับดีมาก จึงเป็นความจำเป็นเร่งด่วน

              บริษัท องค์กร ฯลฯ มีความต้องการ ทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะภาษาจีนมากขึ้นเรื่อยๆ  

แต่คนรุ่นใหม่ที่สื่อความไทย – จีนได้ดี ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ 

จุดเด่นของฟิวเจอร์ซี  ซึ่งไม่สามารถหาเรียนได้ในเมืองจีน  

♦ สอนโดยวิธีอธิบายคำศัพท์และวิธีใช้ภาษาจีนธุรกิจด้วยภาษาไทย 

♦ เป็นการออกแบบหลักสูตรสำหรับการใช้งานของคนไทยโดยเฉพาะ ( 针对泰语学生而设计的课程。) 

ช่วยให้นักเรียนไทยเข้าใจได้ง่าย  ประหยัดเวลาเรียน

การสอนภาษาจีนด้วยภาษาจีนนั้น ข้อเท็จจริงพบว่า ผู้เรียนมีปัญหาเรื่องถ่ายทอดเทียบเคียงการใช้ภาษาจีนกับภาษาไทย  บางครั้งไม่สามารถเลือกใช้คำให้ถูกต้องตรงตามความหมายได้  และบ่อยครั้งเสียโอกาสการค้าเพราะเข้าใจผิดจากการแปลผิดหรือตีความผิด 

เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ภาษาจีนระดับกลาง – สูง ( HSK 5 – 6 ) หรือมีทักษะใกล้เคียง

ฟัง-พูด-อ่าน-เชียน-แปลภาษาจีนได้ดี  เข้าเรียนสม่ำเสมอได้ 

 

ทั้งหลักสูตร ใช้เวลาเรียน 4 เดือน  

เรียนที่ ศูนย์ภาษาจีนฟิวเจอร์ซี ใกล้บีทีเอสตลาดพลู ( 250 ม.) 

เนื้อหาหลักสูตร ครอบคลุมหัวข้อสำคัญ เช่น การสอบถามราคา เทคนิคและคำที่ใช้ในการต่อรอง การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง การเขียนจดหมายธุรกิจ ฯลฯ  สอดแทรกทักษะบางด้านเพิ่มเติมตามความเหมาะสม  เพื่อใช้งานได้ดียิ่งขึ้น เช่น

      1. หลักไวยากรณ์จีน แยกแยะภาษาพูด ภาษาเขียน รูปประโยคและคำเชื่อม    
      2. สำนวนจีน คำอุปมา (บางส่วน)
      3. การใช้คำศัพท์ภาษาจีนที่มีความหมายคล้ายกัน (บางส่วน)
      4. การฝึกอ่านและฝึกแปลข่าวธุรกิจจากหนังสือพิมพ์จีน
      5. การกล่าวต้อนรับ-ขอบคุณ มารยาทในงานเลี้ยงรับรอง
      6. ปรับการออกเสียงภาษาจีนกลางเพื่อความมั่นใจยิ่งขึ้นในการสื่อสาร

สอนโดย  สุวรรณา สนเที่ยง

ผู้แปลหนังสือ   “ ความรู้เรื่อง การทำธุรกิจนำเข้าส่งออก ”
ผู้เรียบเรียง      “พจนานุกรมจีน -ไทย ฉบับนักเรียนนักศึกษา”
การศึกษา ปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ 

M.A. Teaching Chinese as a Foreign Language, BLCU.
ประสบการณ์
อดีตผู้แปลข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์จีนซิงเสียนเยอะเป้า
อดีตอาจารย์พิเศษ โครงการสอนภาษา IEASธรรมศาสตร์-ศูนย์รังสิต ( มิถุนายน 2008 – ตุลาคม 2011)
จัดอบรมภาษาจีนธุรกิจมาแล้วหลายรุ่น รวมถึงจัดอบรมให้กับบุคลากรรุ่นบุกเบิกเปิดสำนักงานตัวแทนบริษัท  PTT Polymer Marketing(鹏天泰公司)ที่นครกวางโจว ประเทศจีน ปี 2007
ดูหัวข้อเนื้อหาที่เรียน หรือ สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่  Facebook: Suwanna Future C (คลิกที่นี่)

ตัวอย่างคำศัพท์ที่เรียน เช่น 利润 (ผลกำไร) 生产成本 (ต้นทุนการผลิต) 运费 (ค่าขนส่ง)

………………………

(ภาพ) ผู้เข้าร่วมหลักสูตร  ” การแปลเพื่อธุรกิจ” รุ่น 2016 

รูปที่ นร เลือกแล้ว ไฟล์เล็ก

 

Business 2016 class (2)

 

หลักสูตร  ” การแปลเพื่อธุรกิจ” รุ่น 2016 

เริ่มวันที่ 12/12/2015 – 18 มิถุนายน 2016

รายชื่อรุ่น

คุณพรพิมล กัลยาณมิตร         黄碧娟

คุณสิรดา เหล่ากาญจนการ     许瑞芳

คุณจันทินี บุญเกษมวัฒนะ     庄玲芝

คุณวิภาวรรณ ตั้งวัจนะโยบาย 陈智琬 
本田贸易(亚洲)有限公司

คุณคูณขวัญ โพธิสิตา             蔡玉婉
Pricewater House Coopers (PwC)

คุณวรรัตน์ วารีชื่นสุข               刘秀君
Magnolia Quality Development Corporation

 

จากสถาบันต่างๆ ปักกิ่ง เทียนจิน กว่างซี เซี้ยเหมิน ไต้หวัน
ม.สวนดุสิต ม.ศิลปากร  ธรรมศาสตร์  จุฬาฯ สถาบัน OCA  มีครบทั้งสายวิทย์-สายศิลป์

มารวมกันด้วยจุดประสงค์เดียวกัน เพื่อเตรียมตัวเองให้พร้อมสำหรับโอกาส
เราจะจับมือและก้าวไปด้วยกัน

欢迎各位 “ 商务泰汉语双向翻译课程培训班 “ 同学!

来自不同的地方、不同的职业、不同的经验。
但抱着一个共同的志向,就是超越自己,为将来的机会做好准备。
我们携手向前迈进!

欢迎来自各学院的校友:
大学北京电视大学 / 中国青年政治学院 / 泰国 OCA 学院 /
天津师范大学 / 泰国艺术大学 / 泰国法政大学 /  
泰国朱拉隆功大学 / 台湾师范大学
/ 广西师范大学 / 厦门华侨大学

 

คอร์สธุรกิจ

#หลักสูตรการแปลเพื่อธุรกิจ

#铭中汉语中心

 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

 

(ภาพ) ผู้เข้าร่วมหลักสูตร  ” การแปลเพื่อธุรกิจ” รุ่น 2/2014 

เริ่มวันที่ 09/09/2014 

อ่านเรื่อง เก็บเรื่องดีๆ และภาพประทับใจ จากคอร์ส “การแปลเพื่อธุรกิจ” (คลิกที่นี่)

เพื่อนๆ กลุ่มนี้  ประกอบด้วย

ผู้จัดการธนาคาร  ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมบริษัทซีพี  นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  นักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฯลฯ 

 IMG_2803

 

 

Business Chinese for web

 

(ภาพ) ผู้เข้าร่วมหลักสูตร  ” ภาษาจีนธุรกิจระหว่างประเทศ” รุ่นที่ 4 

เริ่มวันที่ 31/05/2014 

IMG_1770

 

หลักสูตรการแปลเพื่อธุรกิจ  เรียนแล้วนำไปใช้งานได้จริง

มีนักเรียน 3 คนจากคลาสนี้  ได้ไปทำงานเป็นล่ามในงานแสดงสินค้าเกษตร 

Thailand Agricultural Expo 2014 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี 29 – 31 สิงหาคม 2014 

ได้ทั้งประสบการณ์  ได้ฝึกภาษาจากสถานการณ์จริง ได้รู้จักคน องค์กร และได้ค่าตอบแทนด้วย

ผลสำรวจใหม่ล่าสุดของจีน ปี 2014 (อ้างอิงจากเว็บไซต์ YJBS.com) ระบุว่า

อาชีพสายทำงานที่มีรายได้ดีสูงสุดในประเทศจีนตอนนี้

อันดับ 1  คือ ล่ามภาษา ด้านการค้า ธุรกิจ และด้านอื่นๆ

หลักสูตรการแปลเพื่อธุรกิจของฟิวเจอร์ซี  สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน 

โอกาส เป็นของคนที่มึความพร้อมเสมอ

………………………………………..

ภาษาจีนสำหรับบริษัท องค์กร หน่วยงาน

 “ ฟิวเจอร์ซี “ ภูมิใจที่มีส่วนร่วมในงานสอนภาษาจีน   และบริการล่าม  ให้แก่องค์กร และโรงเรียนชั้นนำต่าง ๆ เช่น 

*  บริษัท ซิกนิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

*  Software Park Thailand ( สวทช,) กระทรวงวิทยาศาสตร์ อบรมภาษาจีนและล่ามภาษาจีน

*  บริษัท PTT Polymer Marketing  ( เครือ ปตท.) 

*  บ. ค้าสากลซิเมนต์ไทย เครือปูนซิเมนต์ไทย ( ล่ามภาษาจีน )

*  โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สาทร (2000 – 2003 โดย อ.สุวรรณา) 

*  วางหลักสูตรแผนการเรียนภาษาจีนระดับมัธยมปลายให้กับโรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 2005 – 2006

 Software Park Software Part 2

อบรมภาษาจีนให้แก่บุคลากรของ

Software Park Thailand (สวทช)

PENTAX Image

อบรมให้กับบุคลากรของบริษัท

PTT Polymer Marketing  ประจำสำนักงานนครกวางโจว

……………………………………………………..

เกร็ดภาษาจีนจากคลาสการแปลเพื่อธุรกิจ

6 หัวข้อทำให้ Resume คุณโดดเด่น

6 หัวข้อที่ทำให้ Resume 简历 คุณโดดเด่น

การเขียน Resume หรือ 简历 เป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้คนอื่นเห็นความสามารถของคุณ

การเขียนประวัติส่วนตัวได้ดี ทำให้คุณโดดเด่นขึ้น เท่ากับสำเร็จไปแล้วกว่าครึ่ง
ได้รับโอกาสทั้งทุนการศึกษาและตำแหน่งงาน

ในทางกลับกัน การเขียนที่ไม่สามารถสะท้อนตัวตนและจุดเด่นของคุณออกมาให้ผู้อื่นเข้าใจได้นั้น จะทำให้คุณเสียโอกาสในความสำเร็จของชีวิต

นี่เป็นส่วนหนึ่งของ “เทคนิคการเขียน Resume ” ที่เราสอนในคลาส ” การแปลเพื่อธุรกิจ” รุ่นที่กำลังเรียนอยู่ปัจจุบัน
ส่วนเทคนิคการเขียนลงลึกในรายละเอียด คงไม่สามารถนำเสนอในหน้าเพจที่มีข้อจำกัดได้ครบถ้วน

เหล่าซือจะทยอยนำเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยและบรรยากาศในคลาสมาฝาก
เพื่อนๆ ที่ไม่มีโอกาสมาเรียนด้วยกัน ติดตามจากหน้าเว็บนี้ได้ค่ะ

……………………………

 

จำให้แม่น ครั้งละ 5 คำ ค่อยๆ สะสมคลังศัพท์ลงในสมอง ดีกว่าเปิดหาในเน็ต

เกร็ดความรู้จากคลาสภาษาจีนธุรกิจ เก็บจากคลาส ” การแปลเพื่อธุรกิจ” รุ่นปี 2015 – 2016

by สุวรรณา สนเที่ยง 张碧云老师

 

Business voc 1 copy

ศัพท์จีนธุรกิจ (1)

1. 价格   ราคา

2. 询价  สอบถามราคา

3. 商品目录 แคตตาล็อกสินค้า

4. 订购  สั่งซื้อ

5. 样品  ตัวอย่าง (สินค้า)

คลาส #การแปลเพื่อธุรกิจ รุ่นปี 2015 – 2016

 

Business voc 2

。。。。。。。。。。。。。。

ศัพท์จีนธุรกิจ (2)

 6.  产品 ผลิตภัณฑ์
 7.  生产 ผลิต
 8.  产生 เกิด ก่อให้เกิด
 9.  产商 ผู้ผลิต
10. 产量 ปริมาณการผลิต

………………

ศัพท์จีนธุรกิจ (3)

11  信息     xìnxī    ข่าวสาร information

12 信誉     xìnyù    ชื่อเสียงทางด้านเครดิต

13 信贷     xìndài   สินเชื่อ  

14 信用证 xìnyòng zhèng  L/C (แอลซี) 

15 信用卡 xìnyòng kǎ         บัตรเครดิต

 

Business voc 3 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………….

Business voc 4 (Tax)

 

ศัพท์จีนธุรกิจ (4) ศัพท์เกี่ยวกับภาษี
*เรื่องสำคัญ ได้ใช้งานแน่นอนไม่ว่าจะทำงานด้านธุรกิจหรือไม่ก็ตาม

16.  税          ภาษี Tax
17. 纳税       จ่ายภาษี Pay taxes
18. 退税       คืนภาษี Tax refund
19. 免税       ปลอดภาษี Free tax
20. 增值税   ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT

ดูเพิ่มเติม http://www.futurec-cn.com/หลักสูตร/หลักสูตรทั่วไป/
รายการที่ 11

เกร็ดภาษาจีนธุรกิจ
ติดตามจากเพจนี้ค่ะ

国际商务汉语翻译课程

课程中的部分词语。

欢迎通过这个平台关注商务汉语点滴。(不断更新)

www.futurec-cn.com

………………………

Business voc  ( import-)

ศัพท์จีนธุรกิจ (5) นำเข้า-ส่งออก

  21. 订金      dìngjīn              เงินมัดจำ เงินจอง deposit; down payment         

  22. 佣金      yōngjīn             ค่านายหน้า commission          

  23. 出口商  chūkǒu shāng   ผู้ส่งออก exporter       

  24. 进口商  Jìnkǒu shāng   ผู้นำเข้า   Importer

  25. 进口税  Jìnkǒu shuì      ภาษีนำเข้า income tax

นักเรียนของเรา
แหล่งรวมบทความของเรา

OK

BC BT

Fan Page
จำนวนผู้เข้าชม
Flag Counter